Navrhujeme, zavádíme a podporujeme MES a MOM systémy po celém světě

Snižování nákladů, zvyšování efektivity, kvalita výrobků. Těmito tématy se dennodenně zabývají výrobci napříč průmyslovými odvětvími. Tlačí je k tomu neviditelná ruka trhu a snaha uspět. Podnikové MES systémy, někdy nazývané jako systémy pro řízení výroby, jsou softwarovým nástrojem, který umožňuje řídit výrobu efektivněji. Digitální transformace se bez nich neobejde. Poskytují platformu pro řízení a zpracování objednávek, dynamicky reagují na změny, monitorují stav strojního zařízení OEE a procesy kontroly kvality.

MES systémy zavádíme v různých průmyslových odvětvích. Zkušenosti máme z globálních realizací, ale i z těch menších na lokální úrovni. Naši konzultanti vždy doporučují ty nejlepší možné technické, obchodní a IT strategie, které zohledňují úroveň řízení výroby a podnikové systémy. Disponujeme týmem programátorů a inženýrů, kteří se postarají o návrh a design. Hlavním cílem implementace MES systému je společnými silami zavést nástroj, který zákazníkům pomůže co nejefektivněji využívat výrobní kapacity, řídit kvalitu, údržbu strojního zařízení apod. Tento silný nástroj následně přináší firmě reálné výhody.

ATS Delivers Semi-automated Production Line for a Car Components Manufacturer

Úspešná realizace
Chytrá výrobní linka pro komplexní a variabilní výrobu řeší dopady fluktuace
Čtěte dál →

ATS Global Developed Central Monitoring, Control and MES Solution for Contact Lenses Manufacturer

Úspešná realizace
Výrobce kontaktních čoček si vybral ATS Global pro implementaci MES od Ignition
Čtěte dál

MES Process
MOM_Table_cs

ATS je významným poskytovatelem MES/MOM systémů s
globálním dosahem do různých průmyslových odvětví.

ATS_MES_MOM_implementation_icon

Více než 1500 velkých implementací MES systémů

ATS_MES_MOM_installation_icon

Zkušenosti s průmyslovou automatizací a zaváděním IT systému do praxe ve více než 75 zemích

ATS_MES_MOM_industries_icon

Schopnost přenášet osvědčené postupy mezi více než  15 obory

ATS_MES_MOM_standards_icon

Praktické znalosti norem ISA-88, ISA-95, PACKML, SIL-1, SIL-2, GAMP, DCP

Máte dotaz k výrobním systémům (MES/MOM)?

Co děláme?

Pomáháme zákazníkům nalézt správný MES systém pro jejich typ výroby, který i uvedeme do provozu.
Metodika ATS využívá řešení pomocí komerčně dostupných (COTS) produktů, umožňující efektivní a opakovatelné implementace. Mnozí naši lokální a globální zákazníci potřebují implementovat MES systémy ve stávajících závodech se současnou informační architekturou.

Pracujeme společně s našimi klienty a díváme se na jejich potřeby v rámci digitalizace výroby, údržby, kvality a skladových zásob.

Implementace MES systému vyžaduje důkladné porozumění podnikovým procesům a kvalitní znalosti technických řešení, potřebných pro návrh, implementaci a podporu systému. To vše naši inženýři splňují.

StructuredServiceModel_cs
HowATScanHelpYou

Jak to děláme? 

Při implementaci MES systému se řídíme strukturovanou pracovní metodou a díky našim zkušenostem jsme pro výrobní podniky v mnoha ohledech cenným rádcem.

Přebíráme vlastnictví celého životního cyklu projektu MES za naše zákazníky; Vstupní školení -> Mapování požadavků a procesu -> Vytvoření podnikatelského záměru -> Výběr softwaru -> Návrh a implementace -> Podpora -> Ověření přínosu celé realizace. ONáš modulární program využívá naše zkušenosti, osvědčené postupy pro dané odvětví a znalosti konzultantů ze společnosti ATS Global a expertní divize MOMi.

Zavádíme a integrujeme MES systém a jeho složky pro kompletní životní cyklus projektu. Nad tento rámec podporujeme změny v pracovní kultuře a přijetí moderních pracovních postupů. Umožňujeme zeštíhlení výroby a zároveň odstranění překážek a zajištění pevné integrace s podnikovými systémy a procesy.

Ať už máte jakoukoliv strategii, pro digitální transformaci jsou tyto činnosti důležité.

MES poskytuje výhody, ale jak je využít? Co implementovat a kde má implementace smysl? Pochopte cíle implementace MES/MOM a porovnání s ISA-95.

Nezbytné aktivity

 • Nastavte směr a vizi
 • Analyzujte současný stav, tj. zmapování existující infrastruktury a systémů a pochopení budoucího úkolu
 • Použijte osvědčené postupy na základě mezinárodních standardů, jako jsou například APQC, SCOR, ISA-95, GAMP

Jak vám mohou pomoci?

 • Vytvoříte povědomí o potřebě digitální transformace
 • Identifikujete potenciál ke zlepšení
 • Zjistíte si možné přínosy nových technologií a iniciativ označené jako chytrá továrna a Průmysl 4.0

Vytvořte plán budoucího rozvoje a
případovou studii pro implementaci.

Aktivity, které děláme.

 • Identifikujte nové pracovní postupy a obchodní modely
 • Vytvořte si architekturu na vysoké úrovni, profesionální procesy, organizační strukturu, stanovte dovednosti zaměstnanců, využijte chytré technologie
 • Načrtněte si plán pro postupnou realizaci na základě priorit

Jak vám mohou pomoci?

 • Realistický plán k dosažení strategických cílů
 • Případová studie proveditelnosti a seznam přínosů za předpokladu investice do systémů MES/MOM
 • Shoda s vašimi podnikatelskými cíli

Architektura řešení, pracovní balíčky a
framework pro budoucí firemní procesy.

Aktivity, které děláme.

 • Navrhněte své budoucí firemní procesy
 • Sestavte plán přeměny zaručující konzistentnost při mapování procesů
 • Vytvořte architekturu řešení a podrobný plán řešení za účelem dosažení stanovených cílů a minimalizace rizik

Jak vám mohou pomoci?

 • Získejte kompletní soubor pro dohled nad funkčními a nefunkčními požadavky na základě mezinárodních norem
 • Případová studie hodnotící obchodní a technické cíle
 • Odpověď na náklady projektu, sled implementace a návratnost investice (ROI)

Proveďte analýzu nedostatků a vyberte optimální nástroje,
či technologie dostupné pro digitální transformaci.

Aktivity, které děláme.

 • Využijte osvědčené postupy, zdroje, nástroje a odborné znalosti v daném odvětví k identifikaci nejvhodnějších řešení
 • Analýza nedostatků stávající a budoucí infrastruktury: “současný stav” a “budoucí stav”
 • Zvolte nejlepší nástroj pro řešení digitální transformace

Jak vám mohou pomoci?

 • Spolupráce mezi vašimi zdroji a řešením ATS
 • Aktualizujte uživatelské a funkční požadavky
 • Na základě sepsaných požadavků může ATS zprůhlednit výběr a pomoci vytvořit užší seznam produktů vhodných pro vaši organizaci

Zodpovědnosti za kompletní implementaci a
integraci životního cyklu s firemními procesy a postupy.

Aktivity, které děláme.

 • Jednáme jako prodloužená ruka vaší organizace
 • Pracujeme v rámci ověřené metodologie projektového řízení
 • Podporujeme změny v kultuře a přijetí moderních pracovních postupů zaměstnanci

Jak vám mohou pomoci?

 • Jedná se o proces, kde v rozhodování dominují fakta nad domněnkami
 • Implementace projektu digitální transformace včas a v rámci stanoveného rozpočtu

Nepřetržitá podpora v režimu 24/7 po fázi
spuštění projektu tak, aby byla zajištěna plynulost výroby.

Aktivity, které děláme.

 • Technická podpora buď na místě, nebo vzdáleně prostřednictvím oddělení Service Desk 24/7
 • Efektivní a robustní podpora s jasnou komunikační strukturou

Jak vám mohou pomoci?

 • Nejvyšší (99,9 %) provozuschopnost aplikací nezbytně důležitých pro výrobu
 • Podpora je vždy k dispozici i v případě řešení kulturních změn a přijetí moderních pracovních postupů

Ověřte dosažené výsledky, nedostatky v
implementaci a stupeň kontroly nad procesy

Aktivity, které děláme.

 • Zhodnoťte, zda bylo dosaženo očekáváných přínosů a zda jsou zajištěny odpovídajícími kontrolními prvky
 • Ověřte strategické cíle vzhledem k dynamice poptávky

Jak vám mohou pomoci?

 • Stanovte, zda jsou další kroky plánu stále v souladu s plánovanými cíli a proveďte příslušnou aktualizaci těchto kroků
 • Připravte se na cyklus neustálého zlepšování
 • Vytvořte pružnou strategii pro digitální transformaci

Výhody pro zákazníky

ATS_Smart_Manufacturing_icon

Výroba

 • Umožňuje sledování produktu po celou dobu
 • Řídí úpravy dle požadavků a individuální objednávky
 • Rychlejší NPI a kratší životnosti produktu
 • Management dat
 • Poskytuje správné informace ve správnou dobu
 • Zlepšuje účinnost a průhlednost procesu pomocí přesné analýzy KPI
ATS_Smart_Manufacturing_icon

Kvalita

 • Snižuje náklady na spojené se zmetkovitostí a opravami
 • Zaznamenává vady a umožňuje úplnou sledovatelnost
 • Eliminuje papírové kontrolní záznamy
 • Podporuje iniciativy neustálého zlepšování
 • Vylepšuje kvalitu produktů díky využití flexibilních SPC analýz
ATS_Smart_Manufacturing_icon

Zásoby

 • Snižuje čas skladování a celkový čas cyklu
 • Zabraňuje rizikům chybějících komponentů na lince
 • Synchronizuje tok výroby napříč různými procesy
 • Umožňuje dynamické plánování a sekvencování, které může přizpůsobit skutečnou dostupnost zdrojů
 • Zeštíhluje dodavatelský řetězec propojením interních a externích dodavatelů
ATS_Smart_Manufacturing_icon

Údržba

 • Umožňuje správné plánování činnosti údržby, čímž snižuje výrobní náklady
 • Monitoring založený na principech pro chytrou údržbu
 • Technici údržby jsou řádně vyškoleni a vedeni k tomu, aby udržovali kvalitní záznamy
 • Získáte přehled o skutečných nákladech na údržbu

Hledáte partnera, který integruje MES systémy?

MES systémy & Úspěšné realizace

ATS_MES_MOM_Success_Story

Úspešná realizace
Chytrá výrobní linka pro komplexní a variabilní výrobu řeší dopady fluktuace

Konzultace, návrh, vývoj, montáž a vzdálená/lokální podpora výrobní linky…
Čtěte dál →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Úspešná realizace
Výrobce kontaktních čoček si vybral ATS Global pro implementaci MES od Ignition

Automatický sběr dat z výrobních zařízení, díky kterému se odstraní papírové…
Čtěte dál →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Úspešná realizace
ATS Global Implements MES Solution for Bottling Process at Coopers Brewery

Automation and standardization of PLCs across the plant To replace the p…
Čtěte dál →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Úspešná realizace
ATS Global pomohla mlékárně implementovat výrobní informační systém MES

Zadání: Zavést systém pro sledování výrobků ve výrobním procesu Ŕízení výro…
Čtěte dál →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Úspešná realizace
Díky ATS může přední výrobce elektromobilů zvýšit své výrobní požadavky

Společnost získala detailní přehled o výrobě, sleduje stav výrobní linky v reálném…
Čtěte dál →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Úspešná realizace
Carlsberg MES projekt – implementace výrobního informačního systému MES do 15 pivovarů

Zvýšit ziskovost Začlenění procesu kontinuálního zlepšování do kultur…
Čtěte dál →