Snižování nákladů, zvyšování efektivity, kvalita výrobků. S těmito tématy se dennodenně zabývají výrobci napříč průmyslovými odvětvími. Tlačí je k tomu neviditelná ruka trhu a snaha uspět.

Výrobní informační systémy (MES/MOM), nebo také někdy nazývané systémy řízení výroby, jsou nástrojem pro efektivnější řízení výroby a nedílnou součástí digitální transformace. Poskytují platformu pro řízení a zpracování objednávek, dynamicky reagují na změny, monitorují stav strojního zařízení a procesy kontroly kvality. ATS je specialistou na tyto systém MES pro automotive s možnostmi globální realizace.

Konzultanti ATS se specializují na doporučování nejlepších technických, obchodně integračních a IT strategií pro všechny úrovně pyramidy automatizace zahrnující řízení, výrobu a informační systémy. Programátoři a inženýři se postarají o návrh a design systému.

Hlavním cílem implementace výrobních informačních systémů MES/MOM je společnými silami zavést nástroj, který zákazníkům pomůže co nejefektivněji využívat výrobní kapacity, řídit kvalitu, údržbu strojního zařízení apod. Tento silný nástroj následně přináší firmě reálné výhody.

Stručná fakta

 • Více než 1500 velkých implementací výrobních informačních systémů MES/MOM

 • Zkušenosti s průmyslovou automatizací a zaváděním IT systému do praxe ve více než 75 zemích

 • Schopnost přenášet osvědčené postupy mezi více než 15 obory

 • Praktické znalosti norem ISA-88, ISA-95, PACKML, SIL-1, SIL-2, GAMP, DCP

Společnost ATS je jedním z předních světových specialistů na výrobní informační systémy (MES/MOM) a doba návratnosti našich implementací se prokazatelně řadí mezi obdobnými IT projekty k nejkratším.

Co děláme?

Na projekt MES/MOM nahlížíme z perspektivy celého životního cyklu, aby ho zákazník mohl snadno udržovat. Metodika ATS využívá řešení pomocí komerčně dostupných (COTS) produktů, umožňující efektivní a opakovatelné implementace. Mnozí naši lokální a globální zákazníci potřebují implementovat systémy MES/MOM ve stávajících závodech se současnou informační architekturou.

Pracujeme společně s našimi klienty a díváme se na jejich potřeby v rámci digitalizace výroby, údržby, kvality a skladových zásob. Implementace systémů MES/MOM vyžaduje důkladné porozumění podnikovým procesům a kvalitní znalosti technických řešení, potřebných pro návrh, implementaci a podporu systému. To vše inženýři ATS splňují.

Jak to děláme?

Používáme ověřenou metodologii projektového řízení. Synchronizované procesy a spolupráce se zákazníkem nám umožňují dodávat projekty MES/MOM včas a v rámci rozpočtu.

Přebíráme vlastnictví celého životního cyklu projektu MES/MOM za naše zákazníky; Vstupní školení -> Mapování požadavků a procesu -> Vytvoření podnikatelského záměru -> Výběr softwaru -> Návrh a implementace -> Podpora -> Ověření přínosu celé realizace. ONáš modulární program využívá naše zkušenosti, osvědčené postupy pro dané odvětví a znalosti konzultantů ze společnosti ATS Global a expertní divize MOMi.

ATS zavádí a integruje řešení MES a jeho složky pro kompletní životní cyklus projektu. Nad tento rámec podporuje ATS změny v kultuře a přijetí moderních pracovních postupů. Umožňujeme zeštíhlení výroby a zároveň odstranění překážek a zajištění pevné integrace s podnikovými systémy a procesy.

Naše postupy implementace MES/MOM pomáhají zákazníkům uskutečnit rychlejší návratnost investic v rámci digitální transformace. Vytváříme sestavy MES/MOM připravené na budoucnost, které jsou škálovatelné a schopné přizpůsobit se technologiím chytré výroby a Průmyslu 4.0.

Aktivity, které děláme.

Jak vám mohou pomoci?

Případová studie

MES poskytuje výhody, ale jak je využít? Co implementovat a kde má implementace smysl? Pochopte cíle implementace MES/MOM a porovnání s ISA-95.

 • Nastavte směr a vizi
 • Analyzujte současný stav, tj. zmapování existující infrastruktury a systémů a pochopení budoucího úkolu
 • Použijte osvědčené postupy na základě mezinárodních standardů, jako jsou například APQC, SCOR, ISA-95, GAMP
 • Vytvořte povědomí o potřebě digitální transformace
 • Identifikujte potenciál ke zlepšení
 • Zjistěte si možné přínosy nových technologií a iniciativ jako např. Průmysl 4.0 / chytrá továrna

Předvídání

Vytvořte plán budoucího rozvoje a případovou studii pro implementaci.

 • Identifikujte nové pracovní postupy a obchodní modely
 • Vytvořte si architekturu na vysoké úrovni, profesionální procesy, organizační strukturu, stanovte dovednosti zaměstnanců, využijte chytré technologie
 • Načrtněte si plán pro postupnou realizaci na základě priorit
 • Realistický plán k dosažení strategických cílů
 • Případová studie proveditelnosti a seznam přínosů za předpokladu investice do systémů MES/MOM
 • Shoda s vašimi podnikatelskými cíli

Návrh

Architektura řešení, pracovní balíčky a framework pro budoucí firemní procesy.

 • Navrhněte své budoucí firemní procesy
 • Sestavte plán přeměny zaručující konzistentnost při mapování procesů
 • Vytvořte architekturu řešení a podrobný plán řešení za účelem dosažení stanovených cílů a minimalizace rizik
 • Získejte kompletní soubor pro dohled nad funkčními a nefunkčními požadavky na základě mezinárodních norem
 • Případová studie hodnotící obchodní a technické cíle
 • Odpověď na náklady projektu, sled implementace a návratnost investice (ROI)

Výběr

Proveďte analýzu nedostatků a vyberte optimální nástroje, či technologie dostupné pro digitální transformaci.

 • Využijte osvědčené postupy, zdroje, nástroje a odborné znalosti v daném odvětví k identifikaci nejvhodnějších řešení
 • Analýza nedostatků stávající a budoucí infrastruktury: “současný stav” a “budoucí stav”
 • Zvolte nejlepší nástroj pro řešení digitální transformace
 • Spolupráce mezi vašimi zdroji a řešením ATS
 • Aktualizujte uživatelské a funkční požadavky
 • Na základě sepsaných požadavků může ATS zprůhlednit výběr a pomoci vytvořit užší seznam produktů vhodných pro vaši organizaci

Provedení

Zodpovědnosti za kompletní implementaci a integraci životního cyklu s firemními procesy a postupy.

 • Jednáme jako prodloužená ruka vaší organizace
 • Pracujeme v rámci ověřené metodologie projektového řízení
 • Podporujeme změny v kultuře a přijetí moderních pracovních postupů zaměstnanci
 • Jedná se o proces, kde v rozhodování dominují fakta nad domněnkami
 • Implementace projektu digitální transformace včas a v rámci stanoveného rozpočtu

Podpora

Nepřetržitá podpora v režimu 24/7 po fázi spuštění projektu tak, aby byla zajištěna plynulost výroby.

 • Technická podpora buď na místě, nebo vzdáleně prostřednictvím oddělení Service Desk 24/7
 • Efektivní a robustní podpora s jasnou komunikační strukturou
 • Nejvyšší (99,9 %) provozuschopnost aplikací nezbytně důležitých pro výrobu
 • Podpora je vždy k dispozici i v případě řešení kulturních změn a přijetí moderních pracovních postupů

Vyhodnocení

Ověřte dosažené výsledky, nedostatky v implementaci a stupeň kontroly nad procesy

 • Zhodnoťte, zda bylo dosaženo očekáváných přínosů a zda jsou zajištěny odpovídajícími kontrolními prvky
 • Ověřte strategické cíle vzhledem k dynamice poptávky
 • Stanovte, zda jsou další kroky plánu stále v souladu s plánovanými cíli a proveďte příslušnou aktualizaci těchto kroků
 • Připravte se na cyklus neustálého zlepšování
 • Vytvořte pružnou strategii pro digitální transformaci

Výhody pro zákazníky

 • Umožňuje sledování produktu po celou dobu
 • Řídí úpravy dle požadavků a individuální objednávky
 • Rychlejší NPI a kratší životnosti produktu
 • Management dat
 • Poskytuje správné informace ve správnou dobu
 • Zlepšuje účinnost a průhlednost procesu pomocí přesné analýzy KPI
 • Snižuje náklady na spojené se zmetkovitostí a opravami
 • Zaznamenává vady a umožňuje úplnou sledovatelnost
 • Eliminuje papírové kontrolní záznamy
 • Podporuje iniciativy neustálého zlepšování
 • Vylepšuje kvalitu produktů díky využití flexibilních SPC analýz
 • Snižuje čas skladování a celkový čas cyklu
 • Zabraňuje rizikům chybějících komponentů na lince
 • Synchronizuje tok výroby napříč různými procesy
 • Umožňuje dynamické plánování a sekvencování, které může přizpůsobit skutečnou dostupnost zdrojů
 • Zeštíhluje dodavatelský řetězec propojením interních a externích dodavatelů
 • Umožňuje správné plánování činnosti údržby, čímž snižuje výrobní náklady
 • Monitoring založený na principech pro chytrou údržbu
 • Technici údržby jsou řádně vyškoleni a vedeni k tomu, aby udržovali kvalitní záznamy
 • Získáte přehled o skutečných nákladech na údržbu

Budoucnost MES/MOM

Implementace výrobního informačního systému MES/MOM připraví výrobní společnosti i pro technologický skok směrem k chytrým továrnám dle principů 4. průmyslové revoluce (Průmysl 4.0). Úroveň složitosti softwaru, celkové integrace a řízení provozu se podstatně zvyšuje. Mnozí odborníci považují za důležité, aby výrobci nejen poznali, ale také porozuměli všem změnám, které jsou potřebné pro zvládnutí výzev, které s sebou přináší 4. průmyslová revoluce.

Internet věcí, komunikace mezi stroji a výrobky, pokročilé analytické nástroje se schopností vyhodnocovat data v reálném čase, technologie claudu, ale i individualizace masové výroby změní dosavadní způsoby výroby.

Výrobní informační systémy (MES/MOM) Úspěšné realizace

Chytrá výrobní linka pro komplexní a variabilní výrobu řeší dopady fluktuace

Konzultace, návrh, vývoj, montáž a vzdálená/lokální podpora výrobní linky, jenž se skládá z 29 nezávislých stanic a 2 dopravníků, a je vybavena 30 řídícími PC a 2 servery.

Výrobce kontaktních čoček si vybral ATS Global pro implementaci MES od Ignition

Automatický sběr dat z výrobních zařízení, díky kterému se odstraní papírové…

ATS Global Implements MES Solution for Bottling Process at Coopers Brewery

Automation and standardization of PLCs across the plant To replace the p…

ATS Global pomohla mlékárně implementovat výrobní informační systém MES

Zadání: Zavést systém pro sledování výrobků ve výrobním procesu Ŕízení výro…

Díky ATS může přední výrobce elektronických automobilů zvýšit své výrobní požadavky

Zajistit sledování stavu výrobní linky a analyzování prostojů Sledování v…

Carlsberg MES projekt – implementace výrobního informačního systému MES do 15 pivovarů

Zvýšit ziskovost Začlenění procesu kontinuálního zlepšování do kultur…