.has-sidebar #sidebar { order: 2; margin-top: 20px; }
ATS Bus2021-01-21T13:00:16+00:00

ATS Bus

 Connect. Know. Empower.

ATS Bus – to je výrobní datová sběrnice, která dokáže posílit data ve vašem výrobním prostředí. S ATS Bus budete připraveni na svět Průmyslového Internetu věcí (IIoT), Big Dat či chytrých továren a Průmyslu 4.0

Kratší doba prostojů

Získejte cenné informace prostřednictvím sledování výrobních ukazatelů KPI. Tyto informace pak využijte k vylepšení výrobních procesů a snížení výrobních prostojů.

Plynulost vaší výroby

Zvyšte spolehlivost a odolnost vaší datové komunikační infrastruktury, a to pomocí bran „Edge gateways“ a zařízení, které vám pomohou posílit důvěru v plynulost vaší výroby.

Transparentnost dat

ATS Bus zajišťuje propojení výrobních systémů, poskytuje kompletní expozici výrobních dat, usnadňuje odstraňování problémů spojených s výrobky i procesy a umožňuje sledovat toku dat.

Řešení pro flexibilní výrobu v MTC

Zabezpečená komunikace mezi všemi systémy a schopnost měnit stroje a systémy s co možná nejmenším narušením provozu výrobní linky – to vše dělá z ATS Bus ideální řešení pro vaši výrobu.

Zjistit více

Integrace mezi konstrukčním návrhem výrobku a výrobní linkou 

Posílejte informace z PLM systému přímo na dílnu, získejte zpětnou vazbu o výsledcích výroby a s využitím skutečných údajů pak zlepšete své konstrukční návrhy.

Nižší TCO
(celkové náklady
na vlastnictví)

Připojením všech systémů k ATS Bus, vznikne menší počet připojení tzn., že se sníží počet míst, kde se může něco pokazit – což snižuje riziko vzniku prostojů i celkové náklady na vlastnictví.

Zrychlení doby
uvedení výrobku
na trh

Díky integraci mezi MES / ERP / PLM a výrobním prostředím můžete zajistit, že budou centrálně řízené pracovní postupy, návody, robotické a CNC programy distribuovány v co nejkratším čase.

Snížení zmetkovitosti
a nákladů na
opravy

Sledování kvality výrobku napříč celým výrobním procesem, vám umožní rychleji reagovat na problémy týkající se kvality, snížit zmetkovitost i náklady na opravy.

Shopfloor IT: výhody

Překonejte rozdíly mezi informačními a operačními technologiemi

Přenášejte a vyměňujte data mezi oddělenými světy informačních a operačních technologií tak, jako by byli součástmi jednoho celku.

Retrofit Equipment Instead of Replacing it

Přeměňte své stávající výrobní zařízení na IIoT zařízení, a to prostřednictvím ATS Bus.

Snižte své náklady na upgrady a údržbu

Počet datových rozhraní v rámci jednoho závodu je značně snížen, protože každý systém a každá část výbavy a zařízení má pouze jedno spojení se sběrnicí ATS Bus – tzn. nižší požadavky na upgrady a údržbu.

Rychlejší implementace IIoT

Díky zjednodušené, standardizované metodě integrace stanovené pro každý systém, část vybavení, zařízení a senzorů, a schopnosti integrovat stávající zařízení místo jeho nahrazení, můžete IIoT zavést rychleji, než si myslíte.

ATS Bus can be purchased through a subscription

Find out more

Vlastnosti Výrobku

Univerzální konektivita

ATS Bus zajišťuje bezproblémovou komunikaci mezi ERP / PLM, MES / MOM, SCADA a zařízeními, senzory a ovladači ve vašem závodě. Ať už je technologie zastaralá, nová nebo dokonce ještě ani neexistuje, ATS Bus se postará o jejich dokonalé propojení.

Distribuované rozhodování

Tzv. „Inteligentní agenti“ se schopnostmi edge computingu, rozhodují na lokální úrovni. To vám umožní zdokonalit odolnost vaší sítě, snížit zatížení sítě a analyzovat data v reálném čase.

Kompletní monitoring dat

Sledujte na dálku všechny datové výměny v rámci vašeho výrobního prostředí. ATS Bus vám umožní sledovat stav vašeho systému, zaznamenávat procesní chyby a ujistit se, že jsou splněny všechny vaše specifické potřeby týkající se vašeho výrobního prostředí.

Jak funguje ATS Bus

Zjistěte, jak s pomocím ATS Bus můžete propojit všechny vaše výrobní systémy, zvýšit spolehlivost, odolnost a bezpečnost vašich dat.

ale počkat, je toho více

Connect. Know. Empower.

Kontaktujte nás

Technická podpora ATS

Chápeme, jak je důležitá stálá dostupnost veškerých komponentů (tedy i IT) nezbytných k výrobě. Jsme tady, abychom vám pomohli zajistit provozuschopnost vašeho závodu – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Více informací

Úspěšné realizace

Projekt, ve kterém rozšířená realita pomohla přemostit mezeru mezi informačními a operačními technologiemi IT/OT

Rozšířená realita (anglicky Augmented Reality) je univerzální technologie, jejíž využí…

Linka vyrábějící elektroniku v anglickém technologickém centru jako ukázka integrace výrobních dat

Zajistit správnou datovou komunikaci mezi několika novými technologiemi na jednom místě se stalo výz…

ATS Bus umožňuje kompletní monitoring výrobních dat počínaje objednávkou

Firma ATS byla oslovena jedním z největších světových dodavatelů v oblasti letecké…

Brožu

Business Benefits

Technical Guide

Go to Top