Návrhy a kompletace velkých komplexních výrobních linek, ale i výroba jednoúčelových strojů a zařízení. Systémy pro průmyslovou automatizaci a IT. Odborná školení a semináře pro personál údržby a manažery. Ale také technická podpora 24/7  u projektů řízení výroby, automatizace, IT a kvality.

Dodávky testovacích stanic jako součást výrobního procesu, nebo jako samostatné jednotky ve specializované laboratoři. Stroje, které jsou koncipovány s maximálním důrazem na jejich univerzálnost a následnou snadnou přestavbu na nový typ produktu.

Vývoj a aplikace softwarové nástroje pro výrobu, které vyhodnocují KPI, navádí operátory pomocí elektronických instrukcí a nabízí dohledatelnost historie konkrétního kusu či zabezpečení dat. MES systémy.

Tím vším žijeme.

60+ expertů pro Česko i Slovensko

V České republice máme tři pobočky. Hlavní je v Novém Jičíně, další jsou v Olomouci a v Lounech u Prahy. Řešíte-li zrovna projekt a chybí vám posila do týmu, poskytneme vám naše inženýry a programátory, kteří ovládají systémy PLC a SCADA od různých výrobců. Pracujeme i s vývojovým nástrojem LabVIEW.

Rádi vyjedeme i na Slovensko. Mnohdy jsme nezbytnou posilou mezinárodních projektů.

S námi můžete počítat, potřebujete-li odborníky v následujících oblastech:

 • Automatizace a IT

 • Štíhlá výroba a Six Sigma

 • Výrobní informační systémy (MES/MOM)

 • Řízení životního cyklu výrobku (PLM)

 • Řízení kvality

 • Řízení dodavatelského řetězce

 • Řízení životního cyklu aplikací & CloudNXT

 • Pokročilé plánování a výrobní harmonogramy

 • Průmysl 4.0 a chytré továrny

Společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. se v roce 2017 podařilo získat dotaci z Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro projekt Vývoj výrobních informačních systémů pro průmysl.

Naše historie, aneb o společnosti ATS Global

Společnost ATS Global byla založena v Holandsku v roce 1986 dvěma absolventy průmyslového inženýrství s jasnou vizí. A to změnit způsob, jakým svět využívá možnosti průmyslové automatizace a IT ve výrobě. Dnes má pobočky téměř po celém světě. Česká nese obchodní název ATS aplikované technické systémy s.r.o.

Díky zahraničním expanzím jsme si vytvořili silné a stabilní zastoupení v klíčových zeměpisných oblastech.
Přesně podle motta „Jsme tam, kde nás zákazníci potřebují.“

Za dobu své existence jsme vytvořili optimální portfolio produktů, řešení a služeb vhodných pro současná i budoucí průmyslová odvětví.

Company timeline of January 2023

Poznámka k časové ose:
Vlajky – organický růst společnosti; Modré body – akvizice

Jak to děláme?

Vyvinuli jsme šest obchodních aktivit speciálně navržených tak, aby vás podporovaly na vaší cestě k digitální transformaci.

Našim zákazníkům poskytujeme poradenství ohledně strategií pro průmyslovou automatizaci. Přitom využíváme osvědčených postupů, principů štíhlé výroby a pragmatických zkušeností.

Pokud pro váš projekt nejsou vhodná standartní řešení vyskytující se na trhu, pak je čas požádat naše softwarové vývojáře o vyplnění této tržní mezery.

Zákazníkům poskytujeme know-how, dodatečnou kapacitu a servisní smlouvy v režimu 24/7 pro zajištění kontinuity výroby.

Nabízíme řadu vlastních produktů pro chytrou digitální transformaci i produkty externích partnerů.

Řešíte-li zrovna projekt a chybí vám posila do týmu, poskytneme vám naše inženýry a programátory. Ovládají systémy PLC a SCADA od různých výrobců. Programují roboty Fanuc, Kuka, Mitsubishi.

O znalosti se rádi podělí naši kvalifikovaní lektoři, kteří mají praktické odborné zkušenosti a know-how pro aplikaci teoretických poznatků v praxi.

Naše hodnoty

Základním principem naší organizace je systém hodnot. Naše hodnoty vyjadřují, kdo jsme, jak se chováme a v co věříme. Je to pojítko mezi firemní filozofií, pracovní kulturou a tím, co nabízíme zákazníkům.

Jednou z našich klíčových hodnot je snaha být vyhledávaným zaměstnavatelem. Jsme přesvědčeni, že klíčem našeho úspěchu a neustálého růstu jsou naši lidé. Všechny technologie, zařízení a systémy by byly zbytečné, kdyby je naši lidé neuměli využívat efektivně. Jen tak mohou přinášet i úspěšná řešení našim zákazníkům.

Mezi ty základní patří:

 • Být oddaní úspěchu našich zákazníků
 • Být tam, kde nás zákazníci potřebují
 • Být schopni přijímat změny a využívat jejich výhody
 • Být vyhledávaným partnerem pro globální i lokální podniky
 • Být inovativním technickým a obchodním lídrem
 • Být vyhledávaným zaměstnavatelem talentovaných lidí
 • Být finančně stabilní
 • Dosahovat dokonalosti prostřednictvím ponaučení se z chyb
 • Být součásti rodiny špičkových společností
 • Být celoživotním učitelem i žákem
 • Být dlouhodobě aktivní v oboru
ATS Value System

Vedení společnosti

Správní rada

Ve společnosti ATS Global se Kevin aktivně podílí na obchodní strategii, prodeji, řízení vztahů se zákazníky a dohled má i nad uváděním projektů do života.

Před nástupem na pozici generálního ředitele se staral o celý region EMEA. Za úkol měl zvýšit efektivitu činností, a to se mu povedlo díky nastavení účinné spolupráce napříč evropskými pobočkami. Cenné zkušenosti přináší ze společnosti Rolls-Royce plc, kde pracoval jako Global Account Manager. Zde se mu podařilo opakovaně navýšit roční příjem o 300 % a rozšířit obchodní aktivity do tří kontinentů. Kevin přišel do ATS v roce 2007, kdy vedl pobočku ve Velké Británii a v roce 2011 se stal ředitelem celé divize.

Než se Kevin přidal k ATS, pracoval 10 let ve společnosti Bombardier Transportation, kde měl na starosti řízení projektu dodávky nových vagónů pro významného provozovatele železniční dopravy ve Spojeném Království.

Kevin získal magisterský titul na Univerzitě v Derby, UK, obor obchodní administrativa.

.

Kevin Partington, MBA

Generální ředitel, CEO
Celkové zkušenosti: 21 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 12 let

.

Ron Vegter, MSc  

Finanční ředitel
Celkové zkušenosti: 29 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 29 let

Ron se v ATS zabývá těmito oblastmi: podnikové finance, právní oddělení, finanční plánování, rizikový management, podnikové restrukturalizace, mezinárodní zdanění, fúze a akvizice celé skupiny. Je zodpovědný za bezproblémovou finanční integraci mezinárodních poboček společnosti ATS.

Ron nastoupil do ATS v roce 1991 jako finanční kontrolor. Je lídrem, který je ochotný podělit se o své znalosti se snahou pomoci rozvinout finanční dovednosti v rámci multidisciplinárních týmů ATS. Díky svým dokonalým znalostem veškerých činností a aktivit společnosti ATS, je Ron cenným rádcem, na kterého se obrací divizní manažeři všech mezinárodních poboček.

Kromě interního finančního kontrolingu, je Ron zodpovědný také za vztahy s investory a dalšími externími zúčastněnými stranami, které se zabývají činnostmi souvisejícími s pojištěním, důchody a audity.

Deborah je zodpovědná za peněžní řízení celé skupiny na základě zásad neutralizace míry rizika. Debbie tedy zajišťuje hladký chod každodenních globálních operací ATS a poskytuje podporu při dosahování našich obchodních cílů. Zabývá se také řízením peněžních toků firmy či kurzovými riziky u lokálních poboček i z globálního hlediska. Debbie má skvělý smysl pro detail a dodržování zásad.

Debbie získala dva bakalářské tituly: jeden z klinické psychologie (kardiologie) a druhý z oblasti psychologie sportovních věd. Ráda se vzdělává, a proto se rozhodla změnit pole působnosti v ATS (v minulosti se věnovala interním školení v rámci několika divizí společnosti ATS). Začala tedy studovat v institutu CIMA (Chartered Institute of Management Accounting), aby získala kvalifikaci v oblasti financí.

.

Deborah Pritchard, BSc 

Group Treasurer
Celkové zkušenosti: 17 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 5 let

Martin_Kelman

.

Martin Kelman 

Chief Digital Transformation Officer (CDTO)
Celkové zkušenosti: 30 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 13 let

Martin pracuje ve výrobním sektoru déle jak 30 let. Specializuje se na návrh řešení pro procesní a diskrétní typy výrob. Část své kariéry strávil v jaderném průmyslu v UKAEA, pracoval na moři v ropném průmyslu a posledních 15 let se zaměřuje na britský letecký průmysl. Jeho znalosti pokrývají vše od řídicí domény až po obchodní modely SaaS založené na cloudových a mobilních technologiích.

Martin je aktivním členem anglického Institute of Technology and Engineering a získal čestný titul od Open University. Zároveň vede naši inovační skupinu Atlas (www.weareatlas.com) se zaměřením na vývoj a zdokonalování nejnovějších digitálních technologií.

Mark vede oddělení People Operations ve společnosti ATS Global. Jeho hlavním úkolem je vytvořit komunitu profesionálů, kteří rozumí požadavkům zákazníků, vzájemně si naslouchají a ví, jak dojít k cílům, které stanovují partneři a akcionáři. Pomáhá s nastavením procesů v oblasti lidských zdrojů. V neposlední řadě se snaží najít správnou hodnotu lidí a propojit ji v rámci pracovních týmů, protože věří, že správně sestavený tým dokáže zlepšit schopnosti organizace.

V britských ozbrojených silách sloužil 23 let. Druhou polovinu tohoto období věnoval rozvoji lidí, týmů a schopností organizace. V roce 2013 opustil armádu a pracoval na různých vedoucích pozicích v rámci personalistiky. Zkušenosti získal jak v globálních organizacích, tak i v mnoha odvětvích, včetně ropného a plynárenského průmyslu, logistiky a telekomunikací.

Mark je plným členem organizace s názvem Chartered Institute of Professional Development a má kvalifikaci MSc (rozvoj lidských zdrojů a řízení výkonu).

Mark McCoy

.

Mark McCoy 

Chief People Officer
Celkové zkušenosti: 20+ let
Působnost ve společnosti ATS Global: 1 rok

Dozorčí rada

Mike je jedním ze zakladatelů společnosti ATS Global. V roce 1986 zakládal tuto společnost s jasnou vizí: změnit způsob, jakým svět využívá možností automatizace a IT ve výrobě. Mike je klíčovou postavou společnosti ATS Global – díky němu jsme se stali lídrem na trhu.

Mike se v současnosti zaměřuje na zdokonalování organizace a její budoucnost v dlouhodobém horizontu. Intenzivně se zajímá o rozvoj vůdčích schopností, standardizaci firemní kultury a vztahy s investory.

Mike je rovněž bývalým předsedou asociace MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association). Je to inovativní a proaktivní vůdce s nadšením pro výrobní technologie a výrobní IT.

Mike James

.

Mike James, FCMA, GCMA, DMS

Předseda dozorčí rady
Celkové zkušenosti: 46 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 33 let

.

Ing. Hans Damman

Místopředseda dozorčí rady
Celkové zkušenosti: 46 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 33 let

Hans je jedinečnou osobností výrobního průmyslu. Stal se propagátorem digitálních technologií už na začátku 3. průmyslové revoluce a v roce 1986 stál u zakládání společnosti ATS.

Díky neomylnému instinktu a vysokému intelektu stanovil portfolio produktů a služeb potřebných pro digitalizaci. Dokázal zkombinovat přenosný počítač se softwarem na programování PLC systémů a vytvořil tak první přenosný programovací terminál na světě. Už od samého začátku určoval trendy a neustále přizpůsoboval nabídku společnosti ATS různým vlnám nových technologií, jako například SCADA.

V současné době je Hans členem dozorčí rady, a přestože už není ve výkonné funkci, je s firmou v blízkém kontaktu ve věci zahraničních operací a obchodních příležitostí.

Anil je zakladatel a generální ředitel indické společnosti Sarla Technologies, která se stala součástí společnosti ATS Group v září 2017 (dále označována jako ATS India). Je zodpovědný za celkové vedení, strategii a řízení firmy ATS India. Anil byl hnací silou Sarly už od samotného počátku vzniku firmy – podařilo se mu vybudovat globálně uznávanou značku ve svém oboru i spojit Sarlu Technologies se skupinou společností ATS.

Před založením společnosti Sarla Technologies (1999), pracoval Anil od roku 1984 ve společnosti Gharda Chemicals. Zastával zde důležitou roli při navrhování a zakládání několika komplexních a inovativních automatizovaných závodů na výrobu agrochemikálií a kombinovaných léčivých přípravků.

Anil je také členem výboru „Best Practices Committee“ americké asociace CSIA.

Anil drží bakalářský titul z chemického inženýrství na Chemicko-technologickém institutu ICT v Bombaji. Absolvoval také program rozvoje výkonného řízení MDP v indickém institutu IIM v Ahmedabádu.

.

Anil Mehta, MBA

Člen dozorčí rady
Celkové zkušenosti: 35 let
Působnost ve společnosti ATS Global: 20 let
(jako součást společnosti Sarla Technologies)

Ocenění a vyznamenání

 • MESA Smart Story Awards (Carlsberg)
 • TechniShow Innovations Award (ATS ADOS)
 • Frost & Sullivan Best Practices Award (ATS ADOS)
 • Automotive News Pace Award (ATS CM4D)
 • SBAM Product of the Year (ATS CM4D)