Jsme odborníci na informační a výrobní technologie. Přinášíme hodnoty v oblasti chytrých továren a Průmyslu 4.0. Pomůžeme vám definovat strategii pro digitální transformaci a zároveň i realizovat prostřednictvím našich řešení a profesionální podpory. Hodnotu pro nás představuje návratnost vašich investic. Ať už nyní, nebo v budoucnosti. Splníme to, k čemu se zavážeme.

Jsme jiní. Jsme nezávislí. Jsme odborníci na informační a výrobní technologie (IT/OT2) a nabízíme nestranné poradenství pro vaši digitální transformaci. Kombinujeme zkušenosti, vůdčí schopnosti a zaměření na konkrétní činnosti (Gemba) s vašimi ambicemi a odbornými znalostmi.

Ve spolupráci s vašimi víceúrovňovými týmy definujeme budoucí obchodní modely, řešení a technologii. Umíme se pohybovat mezi managementem, ale i ve výrobním provoze. Náš přístup k transformaci je založen na řízení rizik s důrazem na návratnost investic.

Co děláme?

StructuredServiceModel

Plánování a navrhování informačních a výrobních technologií (IT/OT) provádíme v rámci služby ATS Poradenství a cosulting. Mezi naše další služby, které jsme navrhli speciálně pro podporu kompletního životního cyklu a pro úspěšnou digitální transformaci patří: Školení a semináře, Projekty, Vývoj softwaru, Technická podpora 24/7 a Produkty.

K přechodu na digitální transformaci je nutné přistupovat postupně krok za krokem. Společně vytvoříme plán transformace, který zajití přínosy již během jednotlivých fází celkového procesu.

Některá konkrétní řešení je možné nasadit okamžitě. Ve spolupráci s vámi definujeme strategii pro transformaci, naplánujeme jednotlivá řešení a jejich nasazení ve správném pořadí.

Jak to děláme?

Společně si nastavíme cyklus pro zpětnou vazbu, která je důležitá jak pro vás, tak i pro nás. Díky němu můžeme identifikovat a využít příležitosti ke zlepšení.

V ATS máme standardní postup pro digitální transformaci, který zahrnuje zkoušky připravenosti, modely zralosti a vyspělost technologií, stejně jako analýzu obchodní situace. Každá organizace je jiná a mezi jednotlivými pracovišti jsou značné rozdíly, proto svůj standardní postup přizpůsobujeme aktuální situaci a integrujeme ho do vašich procesů.

Náš špičkový tým pro podporu v režimu 24/7 působí globálně, lokálně, na dálku i na místě a zajišťuje nepřetržitost vašeho provozu.

HowATScanHelpYou

Výhody pro zákazníky

Naši zákazníci těží z našich detailních znalostí o nasazení informačních a výrobních technologií (IT/OT) a našeho citu pro obchod. Řešení, která nabízíme, zvyšují produktivitu, zlepšují kvalitu a zajišťují splnění požadavků regulačních organizací.

Hlavní impulzy iniciativ v oblasti chytré výroby a Průmyslu 4.0 najdete v grafu od společnosti McKinsey. Souvisí s nimi řada významných výhod a ATS má znalosti i schopnosti potřebné k jejich dosažení.

Proč si nás zákazníci vybírají?

Budujeme si důvěru širokého spektra výrobců již od roku 1986. Od té doby zajišťujeme pravidelně dodávky řešení pro průmyslovou automatizaci a výrobní IT a získáváme zkušenosti v oblasti aplikací špičkových technologií v podmínkách reálné výroby, kde je prostor pro chyby v systému nulový. Při zajištění nepřetržitého provozu je dnes naše pověst tak dobrá, že nás o spolupráci žádají dokonce zákazníci působící ve finančním sektoru nebo ve státní správě. Ptáte se, jak je to možné? Jsme úspěšní, protože se řídíme vašimi plány a pracujeme pro vás, a ne pro vaše dodavatele.

  • Společně vytváříme dosažitelné plány.
  • Máme bohaté odborné znalosti a globální zázemí.
  • Aktivně propagujeme osvědčené postupy a standardy.
  • Rozumíme informačním a výrobním technologiím (IT/OT) a věnujeme se jim do detailu.

Sny se promění ve skutečnost díky ATS. Ovšem jen ty dosažitelné. Představujeme si opravdová obchodní zlepšení a pak je provedeme!