Letecký průmysl v současné době zažívá rostoucí trend. Podle odhadů Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) dojde do roku 2035 k navýšení počtu leteckých pasažérů ze 3,8 miliard (rok 2016) cestujících na 7,2 miliard cestujících.

Společnost ATS Global je dodavatelem nezávislých řešení pro chytrou digitální transformaci s více než 30letou zkušeností v leteckém a obranném průmyslu. Za dobu své existence jsme spolupracovali s mnoha špičkovými leteckými organizacemi – od původních výrobců zařízení (OEM) přes jejich dodavatele a subdodavatele, až po dodavatele dílů. Máme rozsáhlé zkušenosti s projekty z nejrůznějších oblastí leteckého a obranného průmyslu – od podmořských obranných ponorek až po komerční letadla létající ve vysokých nadmořských výškách, od hotových motorů až po základní lité součásti.

V posledních třech desetiletích jsme se podíleli na technologickém vývoji u několika předních leteckých a obranných zařízení. Naše bohaté portfolio produktů, řešení a služeb pomohlo světovým výrobcům leteckého a obranného průmyslu v iniciativách jako jsou automatizace a IT, zajištění kvality a digitální transformace.

Jsme rádi, že můžeme spolupracovat i s takovými společnostmi, které se řadí mezi deset nejlepších výrobců komerčních letadel na světě. Jsme hlavním důvodem nepřetržité provozuschopnosti pro výrobu kritických aplikací ve výrobních závodech našich zákazníků po celém světě.

Co potřebují výrobci leteckého a obranného průmyslu k uspokojení poptávky po nových produktech?

 • Rozšíření výrobní kapacity

 • Outsourcing v dodavatelském řetězci

 • Zkrácení doby potřebné pro uvedení nového výrobku na trh

 • Zrychlení tempa růstu výroby

 • Rychlejší začlenění nových technologií a výrobních metod

 • Snížení spotřeby materiálu a energie, snížení dopadu své produkce na životní prostředí

Stručná fakta

 • 5000+ získaných projektů pro letecký a obranný průmysl

 • Naše zákaznické portfolio tvoří 3 z 5 nejlepších výrobců komerčních letadel

 • Zkušenosti se zaváděním leteckých systémů v souladu s normami AS9100 a dle systému řízení kvality

Co děláme?

Společnost ATS pomáhá zákazníkům leteckého i obranného průmyslu čelit výzvám současné doby prostřednictvím implementace škálovatelných řešení automatizace a digitalizace.

Realizovali jsme několik zakázek pro světové letecké společnosti i pro společnosti působící v obranném průmyslu, týkající se například:

 • systémů řízení výrobního procesu (MOM) pro kompletní sledovatelnost materiálu i práce zaměstnanců,
 • řešení pro řízení kvality, jenž umožňují včas zachytit a opravit vzniklou vadu – systém pro vizuální kontrolu nebo systém propojující svět virtuálního designu s reálným prostředím výroby,
 • řízení oprav na místě provozu,
 • Virtuálního zprovoznění a údržby digitálního dvojčete,
 • systémů plánování procesů, montáží a řízení výrobního know-how, které umožňují navýšení počtu opakovatelných operací, nenáročných na množství využitých zdrojů a času na zaučení operátorů,
 • plánování a rozvržení výroby pro letecký a obranný průmysl,
 • zachycení a využití klíčových variabilních dat z výrobního procesu za účelem zdokonalení oprav a prevence proti tomu, aby vadné výrobky opustily továrnu,
 • propojení IT/OT (informační/operační technologie) – řešení sloužící k propojení zařízení či k integraci výrobních IT systémů (např. MES, ERP, PLM),
 • nasazení technologií pro Průmysl 4.0 jako je Internet věcí (IoT), zařízení pro zjišťování polohy nebo prediktivní analýza dat,
 • Andon a OEE KPI / analýza efektivity,
 • Poradenství pro řízení vztahů s dodavateli a vývoj

Jak to děláme?

ATS umožňuje proměnit digitální iniciativy svých zákazníků v konkrétní plán. S využitím optimální kombinace ATS školení, poradenství, projekt managementu, produktů, řešení, služeb a technické podpory (24/7) realizujeme vize svých zákazníků.

Do naší nabídky lze zahrnout všechny procesy, data, aplikace a technologie potřebné pro plnění iniciativ automatizace a IT, kvality a digitalizace. Pracujeme s technologickými trendy a s možnostmi, které jsou k dispozici na současném trhu.

Implementační cyklus je přizpůsoben tak, aby odpovídal jakýmkoliv potřebám zákazníka – od krátkodobých taktických projektů až po dlouhodobé strategické implementace. Toho je dosaženo díky:

 • rekonfigurace výrobních a montážních linek vedoucí ke komplexní digitalizaci,
 • automatizace, traceability, digitálního ověřování a aditivní výroby napříč celým dodavatelským řetězcem,
 • řízení informačních toků v reálném čase pomocí simulací, modelovacích nástrojů, algoritmů a optimalizačních technik,
 • takové přípravě montážních linek, při které by bylo plně využito výhod průmyslového Internetu věcí (IIoT), analýzy velkého množství dat (Big Data) a dalších prvků Průmyslu 4.0.

Výhody pro zákazníky

 • Nižší produkce vadných výrobků, tzn. i navýšení produktivity a snížení nákladů

 • Rychlejší zavádění změn u produktů/výrobních procesů

 • Rychlejší tok zásob, snížení hromadění zásob ve skladu

 • Optimalizace doby výrobního cyklu

 • Nulové přerušení výroby plynoucí z transferu jednotlivých dílů po celém světě či v rámci dodavatelského řetězce

 • Zrychlení výrobního procesu

 • Vyšší efektivita a zkrácení doby prostojů

 • Kratší doba implementace strategií digitální transformace

 • Snadné rozšíření systému napříč několika závody

 • Snížení počtu aplikací v důsledku standardizace a propojení strategických aplikací základní sady

 • Systém zásobování na bázi Just in Time (právě v čas)

Úspěšné realizace

ATS Global Implements Manufacturing Intelligence System by Integrating PLM for a Leading Aerospace Engine OEM

Create advanced precision production processes Ensure process integrity by …

An International Aerospace Manufacturer Chooses ATS Global to Implement Smart Manufacturing Practice for their Manufacturing Line

Create a best-practice manufacturing environment that increases prod…

ATS Supports an International Aerospace Supplier Implementing SIMATIC IT Preactor Advanced Planning and Scheduling

The plant manufactures blades and nozzle guide vanes for the aerospa…

Řešení pro řízení kvality od ATS pomáhá výrobci keramických jader a lopatek kompresorů optimalizovat výrobu

Podařilo se optimalizovat současné kontrolní metody pomocí zkrácených kontrolních časů. Proměření se používá aplikace ATS SPC (Statistical Process Control).

Globální výrobci v leteckém průmyslu volí ATS CM4D pro validaci rozměrových dat

Stáhněte si celou případovou studii a zjistěte všechny výhody, které ATS CM4D přináší.

ATS Bus umožňuje kompletní monitoring výrobních dat počínaje objednávkou

Všechny stroje v továrně byly propojeny s ATS Bus, což je výrobní datová sběrnice, a s výrobním informačním systémem MES.

Bombardier chooses ATS Global to enhance the quality control of their C-Series and Lear Jet programs in Ireland

Create a lean quality management methodology Improve qualit…

O výrobní kvalitu tryskových motorů se stará ATS Inspect

ATS Inspect se používá ke kontrole komponentů, u kterých existuje riziko poškození, nebo že budou chybně orientovány. Mohou to být ale i nesprávně umístěné svorky, nedostatečné rozestupy okolo kabeláže a podobně.

Preactor Advanced Scheduling helps to shorten lead times at Aerospace manufacturer

Insight into the real capacity of the factory P…