Automation image

Automobilový průmysl známe jako svoje boty, věnujeme se mu každý den. Nabízíme širokou škálu řešení pro různé typy výrobních procesů včetně karosářství, lisování, lakování, montážních linek, výstupní kontroly a kontroly dodavatelských dílů.

Integrujeme jak softwarové nástroje pro vizuální kontrolu kvality, tak softwarové nástroje pro řízení výrobních provozů, které jsou známe jako MES systémy a MOM, které se mohou plně integrovat do systémů PLM (systém pro životní cyklus výrobku).

Máme více než 30 let zkušeností v oblasti automobilového průmyslu, po celém světě. Úspěšně jsme realizovali již tisíce řešení od Michiganu v USA až po Šanghaj v Číně. Společnost ATS je odborníkem v prostředí automobilové výroby. Podporujeme malé i velké výrobce na lokální, ale i mezinárodní úrovni. Dále dodavatele a subdodavatele komponentů (OEM).

Společnost ATS pomáhá klientům využívat metodu známou pod názvem Štíhlá výroba a Six Sigma. Jedná se o metodu, která zavádí co nejefektivnější přístupy při využívání výrobních kapacit a optimalizuje procesy od výroby napříč celým dodavatelským řetězcem.

Stručná fakta

 • Spolupráce se 7 z 10 předních celosvětových společností v automobilovém průmyslu

 • Více než 30 let zkušeností v automobilovém průmyslu

 • Praktická znalost hlavních norem, včetně SAE, TS a DCP

 • Více než 2000 uskutečněných projektů pro naše zákazníky z automobilového průmyslu

 • Přes 200 konzultantů a inženýrů se zkušenostmi z oblasti automobilového průmyslu

Co děláme?

Měníme procesy automobilové výroby. Naše řešení pro automobilový průmysl využívají našeho jedinečného spojení odborného poradenství, softwarových výrobků a podpory. Odborníci ATS mají vysoké znalosti v oblasti automobilové výroby a jejich procesů napříč celým výrobním řetězcem.

Spojujeme naše zkušenosti z oblasti kontrolních systémů a výrobních IT technologii s robotikou za účelem realizace automatizačních řešení v celém montážním procesu. Zajišťujeme bezchybné dodávky automobilových výrobků na základě nabídky bezproblémových řešení kontroly a řízení kvality, která jsou plně integrovaná s vašimi systémy ERP (plánování podnikových zdrojů) a PLM.

 • Integrace MES/MOM a ERP
 • Poradenství s ohledem na osvědčené postupy
 • Integrace systému
 • Podpora IT výroby
 • Modelování simulace odchylek
 • Systém stanovení klíčových vlastností výrobku (KCDS)
 • Služby v oblasti validace výrobků
 • 3D digitalizace
 • Laserové skenování a integrace dat CMM
 • Shromažďování výrobních dat a atributů (ATS Inspect, ATS CM4D)
 • Řešení pro měření po ukončení procesu (ATS CM4D)
 • Systémy kontroly závad a hledání chyb (ATS Inspect)
 • Celopodnikové zpracování údajů o kvalitě (ATS Inspect, ATS CM4D)
 • Měření roviny a děr
 • Řízení kvality (ATS Inspect, ATS CM4D)
 • Průmyslový internet věcí s ATS Bus
 • Poradenství v oblastech Výrobních informačních systémů / Systémů řízení výroby
 • Automatizace a řízení
 • Systémy měření v rámci procesu
 • Integrace systému
 • Sledování aktiv

Jak to děláme?

Využíváme více než 30 let našich zkušeností v automobilovém průmyslu k realizaci a podpoře projektů s cílem maximalizovat návratnost investic (Rol). Spolupracujeme s našimi zákazníky v celé škále projektů, od taktických projektů s dobou realizace do několika týdnů až po víceleté strategické iniciativy.

Společnost ATS poskytuje lokální i globální podporu novým, ale i starším průmyslovým podnikům a je spolehlivým partnerem pro trvalou podporu, udržování závodů a nepřetržitý provoz.

 • Integrace výrobních systémů s dodavatelským řetězcem
 • Rychlejší zavádění řešení ve více závodech, a to i v rámci celého dodavatelského řetězce
 • Integrace výroby se systémy ERP za účelem optimalizace doby cyklu výrobního procesu
 • Spojení znalostí z oblasti provozu a automobilového průmyslu s povědomím o nových technologiích a systémech
 • Digitální transformace a modernizace
 • Robotické programování
 • Zajištění řádného obsahu vozidla a ověření funkčních testů
 • Kontroly v různých částech výroby od BIW až po finální dodávku
 • Validace výrobků a ověření údajů o designu PLM a údajů o rozměrech
 • Získávání údajů o rozměrech ze všech zdrojů (PLC, CMM, skenery, měřidla roviny a děr atd.), aby procesní, výrobní a konstrukční inženýři mohli synchronně pracovat s oddělením pro metrologii a oddělením konečné montáže
 • Bezkonkurenční zkušenosti v oblasti nabídky nezávislého designu a poradenství při realizaci
 • Chytrá digitální transformace
 • Integrace s platformou IIoT (Industrial Internet of Things)
 • Zkušenosti s lokálními i mezinárodními projekty
 • Podpora na telefonu, nebo výjezd na místo určení klientem
 • Podpora v závodě a odstraňování závad

Got any questions about the Digital Transformation of Electric Vehicle manufacturing?
Download the Electric Vehicle Brochure now.

Výhody pro zákazníky

 • Snížení reklamací

 • Bezchybná konstrukce

 • Snížení nákladů na kvalitu

 • Zrychlení doby pro uvedení nového výrobku na trh (NPI)

 • Spolupráce s mezinárodní společností působící ve více než 20 zemích za účelem globálního uvádění výrobků na trh a lokalizace výrobků

 • Expedice výrobků s nulovými závadami

 • Maximalizace výroby

 • Podpora při definování vize efektivní digitální transformace

 • Implementace chytrých technologií, které přináší konkurenční výhody

Got any question about digital transformation of the Automotive Industry?
Download the Automotive Brochure Now.

Automobilový průmysl & Úspěšné realizace

Toyota_Pixabay

Product Quality Increased at Toyota by Implementing ATS Inspect

Toyota needed a solution to raise the number of vehicles being manufactured wi…

Testovací stanice pro termostatické radiátorové hlavice dle normy EN215, s podporou LabVIEW

ATS má dlouhodobé zkušenosti s projekty, které se tvoří ve vývojovém prostředí LabVIEW. Tentokrát jsme na základě požadavků od zákazníka připravili stanici, na které se mohou testovat, ověřovat a schvalovat termostatické radiátorové hlavice.

Linka pro výrobu a testování olejových čerpadel

Cílem tohoto projektu bylo navrhnout a zhotovit linku pro výrobu a testování olejových čerpadel pro společnost, která vyvíjí a vyrábí komponenty pro automobilový průmysl.

ATS ADOS - FordBodyQuality

Ford Motor Company chooses ATS Global for Quality System for Door Closure

Improve the visibility of the car door closure quality management Enh…

Chytrá výrobní linka pro komplexní a variabilní výrobu řeší dopady fluktuace

Konzultace, návrh, vývoj, montáž a vzdálená/lokální podpora výrobní linky, jenž se skládá z 29 nezávislých stanic a 2 dopravníků, a je vybavena 30 řídícími PC a 2 servery.

Automotive OEM Chooses ATS for SMED Consultancy

Improve die changeover performance Standardized procedures for a cont…

Exide si vybrali ATS pro nasazení Shop-floor IT systému do všech svých evropských závodů

Cílem bylo zlepšit sledování o pohybu výrobků, efektivitu a kvalitu napříč komplexním výrobním procesem.

Digitální kontrola kvality u výrobce elektromobilů

Údaje o vadách se nyní zaznamenávají digitálně prostřednictvím tabletu a papírové kontrolní seznamy jsou již minulostí.

Kvalita a validace rozměrových dat u švédského výrobce elektromobilů

Softwarové řešení ATS CM4D se stalo jasnou volbou, protože nabízí automatizovaný systém pro okamžitou analýzu všech kontrolních dat.

Testovací stůl pro vodní ventily

Pro klienta jsme vypracovali elektro-projekt, dodali elektrorozvaděč, vytvořili řídicí software PLC Siemens SIMATIC S7, vizualizaci HMI panel Siemens TP177B a vývojový software WinCC Flexible. Mechanická konstrukce byla realizována vlastními silami klienta.

ATS integruje kolaborativní roboty v automobilovém průmyslu

Automatizace manipulace s materiálem ve výrobní buňce termočlánků a instalace dvou kolaborativních robotů.

ATS integruje stanici pro kontrolu magnetů stlačením u výrobce automobilových komponentů

Zlepšení kvality testování. Schopnost výběru NOK dílů. Snížení množství reklamací od koncového zákazníka.

ATS_MES_MOM_Success_Story

Díky ATS může přední výrobce elektronických automobilů zvýšit své výrobní požadavky

Společnost získala detailní přehled o výrobě, sleduje stav výrobní linky v reálném čase a analyzuje prostoje.

Výrobní linky v nové mexické automobilce mezi sebou komunikují díky datové sběrnici

V rámci zakázky jsme aplikovali systém, který sbírá, analyzuje a formátuje data z různých strojů.

ATS Inspect pomáhá ve firmě Navistar s projektem Six Sigma

Navistar zavédl systém vizuální kontroly kvality. Jejich stávající interní systém shromažďoval údaje o kvalitě, ale nedokázal vysledovat polohu defektů na jejich X a Y souřadnicích na panelech nebo v rámci dílčích komponent.

Synchronizace výrobních linek u výrobce elektromobilů

Výrobce měl výrobní linku, na které mohlo mít každé vozidlo odlišnou konstrukční specifikaci..
A Manufacturer of Disposable Syringes in Germany Chooses ATS to Deploy Higher Plant Automation

Major Automotive Manufacturer from UK Chooses ATS Global to Improve Quality Assurance of Vehicles

Implement 100% quality assurance and traceability at all 3 European plants Pr…

Pomohli jsme automobilce zavést nové řešení pro plánování a optimalizaci výrobních procesů

Společnost používala pro plánování vlastní aplikaci, která již nevyhovovala potřebám…