Chytrá digitální transformace pro letecké opravny a MRO

Letecké opravny a odvětví MRO vyžadují optimální využití aktiv a hlavně jejich kontrolu a správu. Stejně jak je tento obor jedinečný, stějně jedinečné jsou i jeho požadavky na IT. Toto velmi regulované odvětví musí splňovat ty nejpřísnější požadavky na kvalitu, traceablity, dokumentaci a spolehlivost na dohledání provozních údajů.

Samotné odvětví udržby a oprav letadel neustále roste. Poskytovatelům služby přicházejí na pomoc o udržitelný rozpočet nové technologie jako digitální dvojče, monitorování podmínek při výrobě v realném čase nebo systém preventivní údržby.

ATS Global je nezávislým poskytovatelm řešení pro chytrou digitální transformaci pro letecké opravny. S námi můžete počítat, potřebujeteli odborníky na IIoT, MES systémy, IT/OT a digitální kvalitu. Naše řešení a služby podporují společnosti, které se zabývají údržbou a opravami letadel. Pomáháme jim navrhnout a zavést efektivní strategie, které snižují jak náklady na údržbu, tak i náklady spojené s náhradními díly.

Success Story - ATS CM4D for Dimensional Data Solutions

Úspešná realizace
ATS Inspect řídí proces kvality u opravce leteckých turbín
Čtěte dál →

Success Story - Quality Assurance of Vehicles

Úspešná realizace
MRO Visual Inspection Challenges Met by ATS Inspect at DRS Laurel
Čtěte dál →

Výzvy, kterým čelí letecké opravny

Growing regulatory and compliance system

Rozrůstající se ekosystém regulace a předpisů

Traditionally insulated industry with limited technological exposure

Tradičně izolované odvětví s omezenou technologickou expozicí

Shrinking space availability at line maintenance centers

Klesající dostupnost prostoru v linkových centrech pro údržbu

Handling of the vast amount of data

Nakládání s obrovským množstvím dat generovaných z pozemních systémů

High Cost Compliance

Vysoké náklady na vyhovění požadavkům

Maximizing natural ground time of aircraft

Maximalizace přirozené pozemní doby letadel

e-enablement services and processes

Služby a procesy využívající elektronické postupy

Inspection and NDT techniques

Techniky provádění kontroly a testů nových materiály používané v letadlech

Chcete zjistit, co digitální transformace umožňuje leteckým opravnám?
Stáhněte si případovou studii.

Přejděte na digitální kvalitu prostřednictvím služby preventivní údržby

Nabízíme řadu řešení a služeb specifických pro letecké opravny včetně:

  • Rozšířené plánování pro kvalitu výrobků (APQP)
  • Analýzy pro hlavní příčiny problémů
  • Neustálé zlepšování
  • ISO standardy

Naše řešení a služby pro preventivní údržbu optimalizují výkon strojního zařízení a snižují prostoje. Mohou se jednoduše integrovat do vašeho systému a ušetřit náklady.

ATS Aircraft Maintenance Scaled
What do we do?

Softwarový nástroj pro řízení operací vizuální kvality

ATS Inspect je navržen na snížení nákladů souvisejících se zmetkovitostí, opravami a reklamacemi. Pomáhá operátorům v řízení operací vizuální kontroly kvality a rozměrové kontroly součástek a komponentů.

Diky řešení ATS Inspect jste flexibilnější a přesnější. Zkrátíte dobu potřebnou pro kontrolu a ubyde lidských chyb. V konečné důsledku ušetříte náklady na zmetkovitost. Mezi další přednosti patří:

  • Provádí operátora procesem kontroly
  • Uložení různých parametrů pro různé uživatele nebo úkony
  • Reporty a anylýzy v reálném čase
  • Úplná traceability všech provedených kontrol kvality.

Získejte další výhody

Eliminace papírování & zajištění kvality komponentů

MRO Benefit Improve Process Visibility

Lepší vhled do procesu

Porozumění skutečným nákladům na provoz

MRO Benefit Understand Real Cost of Operations
MRO Benefit Meet regulations and traceability needs

Traceablity a plnění směrnic

Zvýšení efektivity a ziskovosti

MRO Benefit Improve Efficiency and Profit Margin
MRO Benefit Reduce Cost & Cycle Time

Snížení nákladů a doby cyklu

Máte otázku týkající se digitální transformace pro leteckou opravnu?

Úspěšné realizace

Maintenance_Repair_Overhaul_Case_Study

Úspešná realizace
ATS Inspect řídí proces kvality u opravce leteckých turbín

Světový dodavatel zařízení pro výrobu energie a poskytovatel služeb, se rozhodl rozšířit obchodní aktivity..
Čtěte dál →

Maintenance_Repair_Overhaul_Case-Study

Úspešná realizace
MRO Visual Inspection Challenges
Met by ATS Inspect at
DRS Laurel

When DRS Laurel Technologies became an active partner in a program to refurbish a…
Čtěte dál →