Světový letecký průmysl prochází neustálými změnami. Stojí za tím rychlý rozvoj nových technologií, ale i růst letecké přepravy v rozvíjejících se zemích. Opravy letadel z flotil společností je proto nutné provádět i v regionech, kde se dosud servisní práce, drobné a generální opravy neprováděly. Letadla nové generace mají sofistikovanější avioniku, a jsou proto složitější a nákladnější.

Podle posledních ekonomických zpráv vzroste globální trh s leteckými opravami na objem 109,2 miliardy USD do roku 2027. Poskytovatelé služeb pro servis, údržbu a opravy letadel musí umět rozpoznat, kdy se letadlo blíží ke konci své životnosti a být připraveni nakládat s novými kompozitními a kovovými materiály.

Situaci jim stěžuje nejenom pohyb pracujících osob a jejich různé pracovní zvyklosti, ale i používání 3D vizualizací, technologii AR a VR, IoT. Náročná je údržba součástí a linek, monitorování zdraví, pokročilé simulace při testování, protokoly konfigurace softwaru či související požadavky týkající se školení. S tím vším se potýkají i výrobci originálních dílů a komponentů.

Výzvy, kterým čelí letecké opravny

 • Rozrůstající se ekosystém regulace a předpisů
 • Vysoké náklady na vyhovění požadavkům
 • Tradičně izolované odvětví s omezenou technologickou expozicí
 • Maximalizace přirozené pozemní doby letadel
 • Klesající dostupnost prostoru v linkových centrech pro údržbu
 • Služby a procesy využívající elektronické postupy
 • Nakládání s obrovským množstvím dat generovaných z pozemních systémů
 • Techniky provádění kontroly a testů nových materiály používané v letadlech

ATS Inspect: softwarové řešení pro letecké opravny

ATS Inspect je navržen na snížení nákladů souvisejících se zmetkovitostí, opravami a reklamacemi. Pomáhá operátorům v řízení operací vizuální kontroly kvality a rozměrové kontroly součástek a komponentů.

Stáhněte si případovou studii

Vizualizace ve 3D nebo v jednotlivých vrstvách

 • Napodobuje postu reálné kontroly
 • Umožňuje náhled dovnitř součástky či komponentu
 • Rychlejší kontroly i opravy
 • Kratší doba přípravy
mro_inspect
mro_inspect

Asistence a návodná instruktáž při zadávání typu defektu

 • Provádí operátora procesem kontroly
 • Poskytuje referenční dokumenty
 • Přesměrovává vadné součástky a díly k opravě
 • Řešení pro hromadné přizpůsobení
 • Elektronické kontrolní seznamy
 • Dynamické procesy kontroly a opravy
 • Personalizované otázky pro každou součástku
 • Potvrzuje správnost sestavení
 • Zvýšení důvěry u zákazníků
 • Snížení reklamací

Analýzy a reporting odkudkoli

 • Více než 80 připravených reportů
 • Reporty a analýzy jsou na webovém rozhraní
 • Využívá technologii
 • Microsoft SSRS®

Více možností konfigurací reportů

 • Uložení různých parametrů pro různé uživatele nebo úkony

Automatické generování reportů

 • Generování přehledů v nastavených intervalech
 • Odeslání na e-mail nebo do složky
 • Odeslání ve formátu PDF, Excel nebo XML
ATS_reporting_monitors

Máte otázky a potřebujete další informace? Ozvěte se nám prosím. Rádi je zodpovíme a poradíme.

Kontaktujte nás

Úspěšné realizace

ATS Global integrovala systém pro řízení životního cyklu výrobku (PLM) do nové linky určené pro opravy turbín

Zavedení efektivního procesu pro řízení inspekcí na hale pro údržbu a opravy…

ATS Global integrovala systém pro řízení životního cyklu výrobku (PLM) do nové linky určené pro opravy turbín

Zavedení efektivního procesu pro řízení inspekcí na hale pro údržbu a opravy…

ATS_Quality_Management1

MRO Visual Inspection Challenges Met by ATS Inspect at DRS Laurel

When DRS Laurel Technologies became an active partner in a program to refurbish a…