Zadání

Světový dodavatel zařízení pro výrobu energie a poskytovatel služeb, se rozhodl rozšířit obchodní aktivity a připravit operační halu pro údržbu a opravu leteckých turbín. Pro jejich úspěch potřebovali efektivní softwarový nástroj, který pohlídá řízení operací vizuální a rozměrové kvality.

Od nástroje zároveň požadovali následující:

 • Odstranění papírových kontrolních seznamů
 • Krátký přípravný čas pro audity
 • Plnou integraci se systémy PLM a ERP
 • Intuitivní uživatelské rozhraní a navádění obsluhy, která realizuje opravy
 • Sběr rozměrových dat a jejich ověřování v reálném čase

Softwarové řešení ATS Inspect se nabídlo jako ideální.

Purpose

Rozsah projektu

Úspěšnému zavedení ATS Inspect předcházely konzultace a prohlídka operační haly pro údržbu a opravy. Společnost ATS připravila pilotní projekt, který zavedla v operační hale, aby klíčoví uživatelé začali požívat software co nejdříve a zároveň se ho naučili ovládat. Díky tomu se snadněji identifikovaly funkční a technické mezery z pohledu zákazníka.

Následovala instalace softwarového řešení s těmito funkcemi:

 • Přesné značení defektů do 3D modelu lopatek turbíny
 • Potvrzení o provedení opravy u stejného 3D modelu
 • Elektronický kontrolní formulář, přes který se potvrdí, že inspekce byla provedena správně. Na formulář se mohou dále zaznamenat jak informace o výsledku měření, tak analytický rozbor.
 • Příjem technických instrukcí a detaily 3D modelů přímo ze Siemens PLM
 • Příjem kontrolních sekvencí čísel turbín ze SAP ERP
 • Systém pro řízení inspekcí na hale pro údržbu a opravy
Solution Approach

Výsledek

ATS Inspect je navržen na snížení nákladů souvisejících se zmetkovitostí, opravami, reklamacemi a úzkými místy ve výrobě. ATS Inspect je ideálním nástrojem pro sběr, analýzu a reporting vad, zejména pak v takových místech procesů, které ovlivňují výslednou kvalitu výroby (výroba součástek, montáž).

Nejenom že se zlepšila kvalita výrobků, ale celý proces těží z následujících výhod:

 • Bezchybný pracovní proces pro údržbu a opravu díky elektronickým kontrolním formulářům
 • Omezení papírování
 • Snadná konfigurace a intuitivní uživatelské rozhraní
 • Kontrola prostřednictvím vizualizace
 • Analýza a reporting přes webové rozhraní
 • Přehledné reporty zobrazující fakturaci pro zákazníky
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • ATS Inspect
 • Siemens Teamcenter PLM
 • SAP MES
Tools

Stáhněte si případovou studii, ve které uvádíme další detaily.

Případová studie ke stažení

naše zkušenosti, váš úspěch