ATS CM4D2021-01-21T13:17:19+00:00

ATS CM4D

        Design. Make. Compare.

ATS CM4D vyplňuje mezeru mezi světem virtuálního designu CAD a fyzickým světem výroby.

Předvídání problémů v oblasti montáže

Zkontrolujte si dodavatelské díly ještě před jejich odesláním a to tak, že provedete analýzu, zda jednotlivé díly z různých míst do sebe při montáži zapadnou.

Integrujte data ze všech
zdrojů

Analyzujete data přímo v ATS CM4D nebo v jiném vnitropodnikovém nástroji. Problém v kvalitě tak vyřešíte dřív, než způsobí zpoždění v dodávce.

Zkrácení doby
odezvy

Díky analýze dat získaných z kontroly kvality můžete začít okamžitě řešit vzniklé problémy v oblasti kvality a zabránit tak opožděným dodávkám.

Ověřte si kvalitu svých produktů

Nakolik jste si jistí, že do sebe budou všechny vyrobené či doručené kusy zapadat? Ujistěte se, že nebudete muset přerušovat výrobu, nebo že nezmeškáte dodací lhůty.

Stáhnout Brožuru

Kvalitnější komunikace

Zkvalitněte mezinárodní komunikaci mezi jednotlivými pobočkami ale i mezi vámi a zákazníky. Postarejte se o to, aby měli všichni aktuální informace potřebné k okamžitému provedení nápravných opatření nebo ke správné alokaci zdrojů.

Zdokonalení výrobního procesu

Mějte po ruce vždy ty nejaktuálnější informace, které vám pomohou zkrátit čas i úsilí a zajistí transparentnost vaší výroby.

Rychlejší kontrola rozměrů

Díky možnosti virtuálních úprav ušetříte čas operátorům i strojům.

Snížení nákladů na školení a údržbu

Analyzujte a zaznamenávejte dimensionální data z různých zdrojů v rámci jedné aplikace. Díky tomu ušetříte náklady na údržbu i školení.

Propojení virtuálního světa s reálným světem

Mějte jistotu, že pokud do sebe zapadají jednotlivé části ve virtuálním světě, znamená to, že se v reálné výrobě nemusíte bát neočekávaných problémů týkajících se rozměrů.

Ověřování dat
dodavatelů

Analyzujte a ověřujte dimensionální data získané od dodavatelů, abyste zajistili, že všechny díly, které vám zašlou, budou totožné s tím, co jste požadovali.

ATS CM4D can be purchased through a subscription

Find out more

Překonejte rozdíly mezi virtuálním a fyzickým světem výroby

Komplexní seskupení dat

Mějte všechna dimenzionální data z různých závodů na jednom místě a pomocí analýzy zjistěte, jak/jestli do sebe jednotlivé díly zapadají.

Automaticky generované reporty

Můžete si nastavit automaticky generované reporty a to buď k určitému období, nebo k okamžiku vzniku nových dat.

Statistická analýza

Díky komplexním statistickým výpočtům či statistické procesní kontrole získáte informace o trendech i výkyvech ve výrobě.

Jak funguje ATS CM4D

Zjistěte, jak vám může ATS CM4D pomoci s reporty, s analýzou nebo s ověřováním kvality vašich výrobků nebo jejich částí.

Funkce k překlenutí rozdílů mezi virtuálním a fyzickým světem výroby

Design. Make. Compare.

Kontaktujte nás

Technická podpora ATS

Chápeme, jak je důležitá stálá dostupnost veškerých komponentů (tedy i IT) nezbytných k výrobě. Jsme tady, abychom vám pomohli zajistit provozuschopnost vašeho závodu – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Více informací

Úspěšné realizace

Leading Car Manufacturer in North America Chooses ATS Global to Integrate QMS into Robotic Welding and Painting Process to Prepare its Plant for Smart Manufacturing

Perfect robotic welding and painting process Automated self…

Přední světová chemická společnost si zvolila ATS pro Six Sigma poradenství

Vylepšení produktových metrik CTQ (Critical To Quality) Udržování hod…

Major Automotive Manufacturer Chooses ATS Global to Improve Quality Assurance of Vehicles

Implement 100% quality assurance and traceability at all 3 plants Process inn…

Globální výrobci v leteckém průmyslu volí ATS CM4D pro validaci rozměrových dat

Letecké společnosti na celém světě používají ATS CM4D k vyplnění mezer mezi svět…

Výrobce elektrických automobilů si vybral ATS CM4D pro dimenzionální validaci

Tento Americký výrobce elektrických automobilů si vybral softwarové řešení ATS CM4D, které porovnává…

Brožury

Business Benefits

Product Feature

Predictive Assembly

Automated Data Analysis and Alarms

White Paper

Business Benefits

Go to Top