Navrhujeme a nasazujeme softwarové řešení pro efektivní plánování Siemens Opcenter po celém světě

Výrobci neustále zdokonalují své výrobní procesy a usilují o to, aby byli chytřejší než jejich konkurence. Jednou z největších výzev, které čelí je, aby vyšli vstříc spotřebitelům a uspokojili jejich touhu po nových výrobcích. Ovšem mají potřebné informace, na základě kterých se mohou rozhodnout, co mohou, a co nemohou, slíbit svým zákazníkům?

Účelem plánování ve výrobě je sdělit výrobnímu zařízení, kdy a jaký zdroj potřebuje mít k dispozici, aby byly naplněny obchodní objednávky. Plánování zpravidla zahrnuje položky, mezi které patří strojní zařízení, ale i manuální práce, montáž a kompletace výrobku, logistika. Správné řešení pro výrobní procesy umíme navrhnout, nasadit a uvést do provozu.

Tím řešením je Siemens Opcenter (dříve Preactor), softwarový nástroj pro pokročilé a efektivní plánování. Používá se ve společnostech, které začínají s digitalizací výrobních operací. Ale může se integrovat s již aktivním výrobním informačním systémem MES.

Úspěšná realizace
Výrobce vstřikovaných plastů zvýšil produktivitu díky nástroji Opcenter APS
Čtěte dál →

Úspěšná realizace
Softwarový nástroj Opcenter APS pomáhá zkrátit dodací lhůty leteckému výrobci
Čtěte dál →

Chcete vědět, jaké jsou poslední trendy v optimalizaci pokročilého plánování?
Vše se dozvíte z naší infografiky. Stáhněte si ji.

ATS je významným dodavatelem řešení pro efektivní plánování a rozvrhování. Máme zkušenosti s realizacemi napříč průmyslovými odvětvími po celém světě.

Nabízí se v různých cenových úrovní

Je k dispozici ve více jazycích

Má největší základnu instalací na světě

Škálovatelný a snadno se aktualizuje na vyšší verzi

Software má nejbohatší funkci „Out of The Box“ (okamžité funkcionality), jaká je na trhu k dispozici

Je snadné jej udržovat, propojit a používat

Co děláme?

Chápeme, že společnosti potřebují mít větší přehled o svém každodenním plánu. Také si uvědomujeme, že většina z nich není zvyklá na poloautomatické systémy plánování. Chápeme, že společnosti potřebují mít větší přehled o svém každodenním plánu. Také si uvědomujeme, že většina z nich není zvyklá na poloautomatické systémy plánování. Prvním krokem, který je třeba provést, je omezení manuální práce a vytvoření vizuálního přehledu. Společně s oddělením plánování zajistíme, že tohoto cíle je dosaženo již v prvních týdnech projektu.

V tomto okamžiku systém poskytuje proveditelný plán, který zohledňuje konečnou kapacitu zdrojů a lze jej realizovat ze strany výroby. Oddělení plánování je schopno plánování vizualizovat a vidět dopad změn, jako jsou spěšné objednávky a poruchy, a může celý plán přepočítat během několika sekund.

Vaše oddělení plánování ušetří každý den spoustu času. Namísto celodenního vkládání dat do listů Excelu a spěchu při plnění objednávek má oddělení plánování nyní nad vším kontrolu a přehled potřebný pro lepší rozhodování.

V tomto okamžiku systém poskytuje proveditelný plán, který zohledňuje konečnou kapacitu zdrojů a lze jej realizovat ze strany výroby. Oddělení plánování je schopno plánování vizualizovat a vidět dopad změn, jako jsou spěšné objednávky a poruchy, a může celý plán přepočítat během několika sekund. Vaše oddělení plánování ušetří každý den spoustu času. Namísto celodenního vkládání dat do listů Excelu a spěchu při plnění objednávek má oddělení plánování nyní nad vším kontrolu a přehled potřebný pro lepší rozhodování. Jde o velký krok směrem dopředu, který změní vaši společnost na řízené prostředí. Méně stresu, více přehledu, lepší rozhodnutí!

Naši specialisté jsou vyškoleni a dokáží se plně přizpůsobit a pomoci vám, aby vaše výrobní firma dosahovala těch nejlepších výsledků.

Jak to děláme? 

Siemens Opcenter vytvoří během pár sekund detailní a přesné rozvrhy. Vizualizuje výrobní plán v Ganttově grafu a funkce drag & drop vám s ním umožňuje snadno manipulovat. Společnost ATS připravila strukturovanou metodu, neboli balíček pracovních kroků, díky kterému se implementace řešení pro pokročilé plánování snadno zvládne.

Propojení dat a dalších systémů

Aby bylo zajištěno, že je plán přesný, je zapotřebí jasně pochopit vaše výrobní prostředí. Náš specialista namodeluje systém způsobem, který odráží přehled získaný o vašem závodu. Jsou tedy potřebná data, která jsou většinou dodávána z různých datových zdrojů, jako jsou ERP, Excel a MES. Intuitivní datové rozhraní je nachystané ihned k instalaci.  Díky nástroji Siemens Opcenter tak jednoduše propojíte data z různých zdrojů. V případě, že požadované údaje nejsou k dispozici, můžete je zapsat do nástroje Siemens Opcenter.

Zaškolení uživatelů

Po nahrání dat do Siemens Opcenter zaškolíme operátory, aby mohli systém používat a sžít se s novým způsobem práce. Specialista ATS pomůže uživatelům při jejich úkolech generování a aktualizace plánu.

Roll-out

Plánovač je nyní schopen vygenerovat každodenní plány a dokáže distribuovat seznamy pracovních úkolů do výrobního provozu jediným kliknutím myši. Pomocí použití (digitálních) výkazů nebo zobrazení jsou operátoři uvědomění, které objednávky musí vytvořit. Možnost takového přehledu znamená výrazné zvýšení produktivity. Operátoři již nemusí třídit pracovní objednávky podle data požadovaného dokončení nebo priority, ani se ujišťovat, že předchozí pracoviště práci dokončí včas – to již bylo provedeno předem prostřednictvím vydání plánu.

Sběr výrobních dat a zpětná vazba

Když dojde k neočekávané události jako jsou poruchy strojů, zpožděné dodávky materiálu, spěšné objednávky nebo náhlé onemocnění operátorů, je nutné plán aktualizovat. Některé společnosti aktualizují svůj harmonogram jednou denně, jiné rády aktualizují rozvrh vícekrát denně. S nástrojem Siemens Opcenter můžete aktualizovat a měnit plán kdykoli potřebujete.

V závislosti na vašich procesech existují různé způsoby, jak shromáždit data z výrobního provozu, od manuálního vstupu až po plně automatizované ovládání. Společnost ATS má k dispozici několik řešení s různými cenovými úrovněmi. Pomůžeme vám implementovat řešení, které nejlépe vyhovuje vašim organizačním systémům a procesům, s rychlou návratností investice.

Výhody pro zákazníky

Rychlejší
Vytváří plány, které synchronizují objednávky a operace během několika sekund

ATS_Smart_Manufacturing_icon
ATS_Smart_Manufacturing_icon

Přesnější
Bere v úvahu různá omezení a obchodní pravidla a vytváří proveditelné plány

Chytřejší

Management může identifikovat potenciální problémy a řešit je dříve, než k nim skutečně dojde, ale také plánovat dopředu pomocí modelování scénářů „co kdyby“.

ATS_Smart_Manufacturing_icon
ATS_Smart_Manufacturing_icon

Finanční výsledky

Lepší služby zákazníkům
Snížení množství zásob
Zkrácení času výrobního cyklu
Zvýšení produktivity

Pojďme probrat vaše požadavky na pokročilé a efektivní plánování

Úspěšné realizace

Úspěšná realizace
Výrobce vstřikovaných plastů zvýšil produktivitu díky nástroji Opcenter APS

Zlepšit systém pro plánování výroby, který se umí přizpůsobovat aktuální situaci…
Čtěte dál →

AirplaneInHeaven

Úspěšná realizace
Softwarový nástroj Opcenter APS pomáhá zkrátit dodací lhůty leteckému výrobci

Získat přehled o skutečné výrobní kapacitě továrny…
Čtěte dál →

ATS Food and Beverage success story

Úspěšná realizace
ATS pomohlo zavést nástroj Opcenter APS pro pokročilé plánování výroby ve společnosti v severní Americe

Významný americký řetězec potřeboval získat skutečný přehled o svých….
Čtěte dál →

APS and Aerospace Defence Success Story

Úspěšná realizace
ATS podporuje mezinárodního dodavatele pro letectví, u kterého zavedlo softwarový nástroj Opcenter APS

Závod vyrábí lopatky a vodicí tryskové lopatky pro plynové turbíny a letecký průmysl..
Čtěte dál →