Výrobci neustále zdokonalují své výrobní procesy a usilují o to, aby byli chytřejší než jejich konkurence. Jednou z největších výzev, které čelí je, aby vyšli vstříc spotřebitelům a uspokojili jejich touhu po nových výrobcích. Ovšem mají potřebné informace, na základě kterých se mohou rozhodnout, co mohou, a co nemohou, slíbit svým zákazníkům?

Účelem plánování ve výrobě je sdělit výrobnímu zařízení, kdy a jaký zdroj potřebuje mít k dispozici, aby byly naplněny obchodní objednávky. Plánování zpravidla zahrnuje položky, mezi které patří strojní zařízení, ale i manuální práce, montáž a kompletace výrobku, logistika.

Siemens Opcenter Scheduling je softwarový nástroj pro pokročilé plánování. Používá se ve společnostech, které začínají s digitalizací výrobních operací. Ale může se integrovat s již aktivním výrobním informačním systémem MES.

Stručná fakta

 • Je součástí rodiny produktů s různými cenovými úrovněmi

 • Škálovatelný a snadno se aktualizuje na vyšší verzi

 • Je k dispozici ve více jazycích

 • Software má nejbohatší funkci „Out of The Box“ (okamžité funkcionality), jaká je na trhu k dispozici

 • Má největší základnu instalací na světě

 • Je snadné jej udržovat, propojit a používat

 • Podporován celosvětově a místními divizemi společnosti ATS

Co děláme?

Chápeme, že společnosti potřebují mít větší přehled o svém každodenním plánu. Také si uvědomujeme, že většina z nich není zvyklá na poloautomatické systémy plánování. Prvním krokem, který je třeba provést, je omezení manuální práce a vytvoření vizuálního přehledu. Společně s oddělením plánování zajistíme, že tohoto cíle je dosaženo již v prvních týdnech projektu.

V tomto okamžiku systém poskytuje proveditelný plán, který zohledňuje konečnou kapacitu zdrojů a lze jej realizovat ze strany výroby. Oddělení plánování je schopno plánování vizualizovat a vidět dopad změn, jako jsou spěšné objednávky a poruchy, a může celý plán přepočítat během několika sekund.

Vaše oddělení plánování ušetří každý den spoustu času. Namísto celodenního vkládání dat do listů Excelu a spěchu při plnění objednávek má oddělení plánování nyní nad vším kontrolu a přehled potřebný pro lepší rozhodování.

Jde o velký krok směrem dopředu, který změní vaši společnost na řízené prostředí. Méně stresu, více přehledu, lepší rozhodnutí!

U některých společností tímto jejich cesta pokročilého plánování končí, ale většina našich zákazníků projevuje ještě větší nadšení a budou pokračovat ve své strategii neustálého zlepšování přidáním více funkcí do systému. To jim umožní vytvořit sofistikovanější plány, zlepšit efektivitu výroby, snížit míru zásob a zlepšit výkonnost dodávek s kratšími dodacími lhůtami a zvýšením ukazatele OTIF.

Inženýři společnosti ATS jsou vyškoleni a dokáží se plně přizpůsobit a pomoci vám, aby vaše výrobní firma dosahovala těch nejlepších výsledků.

Jak to děláme?

Siemens Opcenter Scheduling vytvoří během pár sekund detailní a přesné rozvrhy. Vizualizuje výrobní plán v Ganttově grafu a funkce drag & drop vám s ním umožňuje snadno manipulovat. Společnost ATS připravila strukturovanou metodu, neboli balíček pracovních kroků, díky kterému se implementace řešení pro pokročilé plánování snadno zvládne.

Propojení dat

Aby bylo zajištěno, že je plán přesný, je zapotřebí jasně pochopit vaše výrobní prostředí. Inženýr společnosti ATS bude modelovat systém způsobem, který odráží přehled získaný o vašem závodu. Jsou tedy potřebná data, která jsou většinou dodávána z různých datových zdrojů, jako jsou ERP, Excel a MES.Intuitivní datové rozhraní je nachystané ihned k instalaci.  Díky Siemens Opcenter Scheduling tak jednoduše propojíte data z různých zdrojů. V případě, že požadované údaje nejsou k dispozici, můžete je zapsat do nástroje Siemens Opcenter Scheduling.

Zaškolení uživatelů

Po nahrání dat do Siemens Opcenter Scheduling zaškolíme operátory, aby mohli systém používat a sžít se s novým způsobem práce.Inženýr společnosti ATS uživatelům pomůže při jejich úkolech generování a aktualizace plánu. Praktický přístup se školením probíhajícím při práci se považuje za velmi užitečný a nezbytný pro proces přijetí.

Roll-out

Plánovač je nyní schopen vygenerovat každodenní plány a dokáže distribuovat seznamy pracovních úkolů do výrobního provozu jediným kliknutím myši. Pomocí použití (digitálních) výkazů nebo zobrazení jsou operátoři uvědomění, které objednávky musí vytvořit. Možnost takového přehledu znamená výrazné zvýšení produktivity. Operátoři již nemusí třídit pracovní objednávky podle data požadovaného dokončení nebo priority, ani se ujišťovat, že předchozí pracoviště práci dokončí včas – to již bylo provedeno předem prostřednictvím vydání plánu. Zahájení od horní části seznamu pracovních úkolů povede k organizovanému a strukturovanému způsobu práce a obrovskému zvýšení produktivity.

Sběr výrobních dat a zpětná vazba

Stejně jako v každé společnosti se objeví narušení, jako jsou poruchy strojů, pozdní dodávky materiálů, spěšné objednávky nebo operátoři, kteří odejdou domů z důvodu nemoci. Bez ohledu na to, jak často je plán aktualizován, je důležité, aby zůstával aktuální. Některé společnosti aktualizují svůj rozvrh jednou denně, jiné chtějí aktualizovat svůj plán několikrát denně. Pomocí nástroje Siemens Opcenter Scheduling aktualizujete a upravujete rozvrhy a plány kdykoliv potřebujete.

V závislosti na vašich procesech existují různé způsoby, jak shromáždit data z výrobního provozu, od manuálního vstupu až po plně automatizované ovládání. Společnost ATS má k dispozici několik řešení s různými cenovými úrovněmi. Inženýr společnosti ATS vám pomůže implementovat řešení, které nejlépe vyhovuje vašim organizačním systémům a procesům, a realizovat rychlou návratnost investice.

S nástrojem Siemens Opcenter Scheduling ušetříte hodně času každý den. Získáte náskok před konkurencí, protože zlepšíte přesnost dodávek zákazníkům a lépe využijete výrobní zdroje a kapacity.

Výhody pro zákazníky

Rychlejší:

 • Vytváří plány, které synchronizují objednávky a operace během několika sekund

Chytřejší:

 • Management může identifikovat potenciální problémy a napravit je dříve, než skutečně nastanou
 • Modelování scénářů What-if (Co když)

Přesnější:

 • Bere v úvahu různá omezení a obchodní pravidla a vytváří proveditelné plány

Finanční výsledky:

 • Lepší služby zákazníkům
 • Snížení množství zásob
 • Zkrácení času výrobního cyklu
 • Zvýšení produktivity

Pokročilé plánování Úspěšné realizace

Plastic Injection Manufacturer Increase Productivity with Preactor Advanced Scheduling

Improve adaptability of the scheduling system I…

Preactor Advanced Scheduling helps to shorten lead times at Aerospace manufacturer

Insight into the real capacity of the factory P…

ATS Supports a North America Based Retail Chain to Integrate SIMATIC IT Preactor Advanced Planning and Scheduling

Insight into the real capacity of the factory Consolidation…

ATS Supports an International Aerospace Supplier Implementing SIMATIC IT Preactor Advanced Planning and Scheduling

The plant manufactures blades and nozzle guide vanes for the aerospa…