Softwarový nástroj Opcenter APS pomáhá zkrátit dodací lhůty leteckému výrobci

Zadání

 • Získat přehled o skutečné výrobní kapacitě továrny.
 • Mít možnost udělat rychlé změny v plánu v přiměřeném časovém rámci, a to s ohledem na konkrétní omezení, zdroje, nástroje, energie, pracovníky a dostupnost. 
 • Dosáhnout kratších výrobních časů.
 • Zvýšit využití strojů a nástrojů díky snadnějšímu detekování problémových míst.
 • Zlepšit výrobní proces tak, aby dosáhl plynulosti.

Rozsah projektu

 • Zavedení softwarového nástroje, pomocí kterého se celý výrobní proces vizualizuje.
 • Nastavení systému tak, aby byly dostupné výrobní údaje za každé výrobní středisko.
 • Zrychlit proces tvoření výrobního plánu.
 • Integrovat systém s interním ERP systémem, aby byla dostupné údaje o objednávkách, zásobách materiálu, logistice atd.

Navržené řešení

 • Softwarový nástroj Opcenter APS zajistí nezbytný pohled na výrobní proces a jeho plánování.
 • Úzká integrace se systémem ERP, kterou doplňují data získaná ze systému Preactor, zlepší informovanost všech oddělení v rámci celé výrobní společnosti.
 • Jasně definovaný proces plánování výroby, díky kterému se lépe zajistí přenos znalostí.

Použité systémy a nástroje

Výsledek

Výrobní časy se snížily o 50%

Včasné dodání se zlepšilo o 10%

Máte dotaz? Zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět.