Reagujte na poptávku v reálném čase pomocí
flexibilního řízení a správy datového centra

Uvědomujeme si, že každé datové centrum je jedinečné, a proto by měl být váš systém DCIM schopen přizpůsobovat se mnoha různým požadavkům. Nabízíme kompletní sadu nástrojů pro správu a řízení vašeho datového centra způsobem, jaký si zvolíte. Díky modulárnímu přístupu můžeme vaše řešení dokonale přizpůsobit vašim provozním potřebám.

ATS DCIM vás zbaví zátěže související se správou budovy, chlazením, hospodařením s energií, kapacitou, účetnictvím a mnoha dalšími činnostmi. V jediném řešení jsme zkombinovali správu a analytiku vašeho datového centra, abychom zajistili klid vám i vašim zákazníkům.

Co nejvíce ohrožuje dostupnost prostředků vašeho datového centra? Váš personál Your staff


Celý článek →

Jistě máte datové centrum chráněné proti požáru…


Celý článek

Řízení a správa datového centra,
které odpovídají vašemu způsobu práce

10 problémů vyřešených softwarem pro správu infrastruktury datového centra.

Správa infrastruktury bílých míst

Zjistěte skutečnou spotřebu zákazníků a porovnejte ji s jejich smlouvami, abyste mohli bezchybně fakturovat a vyúčtovat každou kilowatthodinu. Když zákazník spotřebuje více, než je uvedeno ve smlouvě, ATS DCIM vás upozorní, takže bude možné navrhnout novou smlouvu. Mezi další funkce správy bílých míst patří:

  • optimalizace chlazení,
  • zabezpečení redundance napájení a chlazení N+x,
  • zamezení vzniku přetížených míst,
  • správa kapacity racků z hlediska napájení i chlazení na základě údajů o aktuálním a špičkovém zatížení.

Správa budovy

Jeden ovládací panel pro zobrazování dat ze všech čidel souvisejících s budovou, například detektorů úniku, kamer, čidel pro řízení přístupu, detektorů požáru a kouře, VESDA, čidel počasí a všeho ostatního.
Buď shromažďujte data přímo z čidel, nebo se připojte ke stávajícímu systému správy budovy (BMS), který je již připojen k čidlům.

Správa chlazení

Vašimi největšími provozními náklady jsou nejspíš náklady na chlazení. ATS DCIM zajišťuje optimální účinnost každého zařízení, proto je schopen udržet vaše náklady pod kontrolou.
ATS DCIM umožňuje propojení se všemi chladicími produkty a čidly používanými v tomto odvětví. Je nezávislý na konkrétní značce, takže dokáže měřit a regulovat bez ohledu na to, co používáte.

Got any questions about Data Center Infrastructure Management?
Download the Data Center Infrastructure Management Brochure Now.

Hospodaření s energií

Přehledové schéma v řešení ATS DCIM zobrazuje v reálném čase data ze zařízení jako:

  • hlavní napájecí okruh,
  • nepřerušitelný zdroj napájení,
  • automatické přepojovače a další výkonové spínače,
  • správa napájení přípojnic,
  • nouzový generátor.

Systém vás ihned upozorní na jakýkoli problém s napájením, například přetížení UPS nebo přechod na napájení z dieselového agregátu.

Řízení energetické účinnosti

Můžete v reálném čase vypočítávat nejdůležitější ukazatele Green Grid, jako jsou PUE, iPUE, EER, CER atd. Tyto informace slouží k vykazování, ale jsou nepostradatelné také v případě, že chcete zlepšit energetickou účinnost svého datového centra.

Správa kapacity

Podle našich zkušeností jsou mnohá datová centra „předimenzovaná“, protože příliš brzy nakupují nadbytečnou infrastrukturu. Na druhou stranu se setkáváme s výpadky v důsledku lidských chyb (nevyváženosti zatížení) a rozrůstání datových center.
ATS DCIM ukazuje aktuální (špičkové) zatížení a výsledek převzetí při selhání. Tyto informace představují pevný základ pro rozhodování o investičních výdajích, ale také ukazují, jaké důsledky má lidská chyba pro odolnost vašeho datového centra.

Usnadněte si život

Správa efektivity

Zvyšte svou efektivitu, abyste snížili provozní náklady.

Správa SLA

Udržujte si přehled o svých dohodách o úrovni poskytovaných služeb (SLA) pomocí upozornění na blížící se porušení.

Zabezpečení před selháním

Vypočítejte si nejslabší článek ve svém plánu pro mimořádné případy.

Správa kapacity

Najděte ideální rovnováhu mezi kapacitou a provozními náklady.

Správa účtování

Přestaňte přicházet o peníze při fakturování kvůli chybám lidí nebo zařízení.

Pojďme probrat vaše požadavky na datové centrum.

Blog & Články

Blog & Články
Co nejvíce ohrožuje dostupnost prostředků vašeho datového centra? Váš personál Your staff

Organizace Uptime Institute prováděla po celý rok průzkum mezi tisíci profesionálů z datových center ohledně výpadků a zjistila, že velká většina selhání (kolem 70 %) je

Celý článek →

Blog & Články
Jistě máte datové centrum chráněné proti požáru…

Všechna (poměrně nová) datová centra mají protipožární ochranu vestavěnou v konstrukci budovy. Systémy včasného varování a automatické hasicí systémy

Celý článek →

Blog & Články
Nevyhnutelný příchod umělé inteligence do správy infrastruktury datového
centra

Správa datového centra je složitý úkol. Ti, kteří se podílejí na zajišťování nepřetržitého chodu infrastruktury a zároveň se pokoušejí snížit provozní


Celý článek →

ATS Blog banner - When is it time to stop using spreadsheets - Small

BLOG POST
When is it time to stop using spreadsheets?

Many data centre operators are still using Excel spreadsheets to manage their data centre. And up to some point this might not even be..


Read More →