ATS_MeatIT

Zpracovávání masa v rytmu chytré digitální transformace.

Ozvěte se nám

Zůstáváte ve spojení

Proces zpracování masa a distribuce k zákazníkovi nepatří mezi jednoduché úkoly. Oříškem je, jak garantovat kompletní sledovatelnost údajů tak, aby mohl zákazník kupující maso získat informaci o jeho původu. K tomu slouží výrobní informační systém (MES/MOM), který sleduje každý kus a jeho cestu. Systém, který nese název ATS MeatIT.

Rozumíme vašim požadavkům

Od počátku budeme pracovat s vámi, a to paralelně s každou fázi stávajícího procesu. Naši konzultanti mají praktické odborné zkušenosti a know-how pro aplikaci teoretických poznatků v praxi v oblasti automatizace, výrobního IT, zavádění systému štíhlé výroby, managementu kvality a systému pro výrobní cyklus výrobku (PLM).

Naplníme vaši vizi

ATS se postará o kompletní implementaci řešení a provede školení, které je nezbytné pro aplikování nových postupů v praxi a podchycení všech výhod, které jsou zavedením nového řešením spojené.

.

Video ATS MeatIT

Jak to celé funguje můžete zjistit v tomto videu.

Kontroly kvality a zdravotní nezávadnosti

Jakékoliv odchylky od normálu a nevyhovující stav zvířete, který zjistí veterináři státního úřadu, se zaznamenají do databáze ATS Meat IT. Další zpracování masa, které je určeno pro lidskou potřebu, pak není umožněno.

Sledování (Track & Trace)

Jednotlivý kus masa, každý záznam o kontrole kvality a zdravotní nezávadnosti, může být zpětně dohledán až k původu zvířete.

Integrace systémů

Inženýři ATS provedou integraci systémů na úrovní výrobní linky do systému ERP/MES a MOM, která zajistí přehledný a aktuální pohled na výrobní proces. Důležitá rozhodnutí se tak mohou uskutečňovat na základě informací v reálném čase.

Srovnání nabídky a poptávky

Srovnejte nabídku a poptávku tím, že přiřadíte každý kus masa zákazníkovi ještě dřív, než bude naporcováno. Toto je štíhlá výroba a Six Sigma v praxi.

Připravte výrobu dle objednávky

V momentě, kdy je zvíře připraveno na porážku, systém ATS MeatIT informuje operátora, jak přesně se má rozporcovat.

Propojení v cloudu

Nasbírané údaje nutné pro sledovatelnost výrobku, jakožto výsledky testů a kontrol, se mohou shromažďovat v cloudovém řešení. Každý člen dodavatelského řetězce se tak může přesvědčit o kvalitě daného výrobku.

Výrobní informační systém (MES/MOM)

ATS MeatIT je MES/MOM řešení, díky kterému může být výrobní proces téměř bezchybný. Zajistí jeden zdroj pro vaše data a umožní aktualizaci v reálném čase, když přijde požadavek na změnu.
S daty integrovanými napříč mnoha provozy, větším místem ve skladech, s přesnějšími výrobními plány, každý získává. Počínaje výrobnou přes management společnosti až po koncového zákazníka.