Et üretim sürecinizin akıllı dijital dönüşümüne hep beraber karar verelim.

Bizimle iletişime geçin!

Her adımda kontrol sizde olsun!

Etleri işlemek ve doğru şekilde müşteriye ulaşmasını sağlamak kolay bir iş değildir. İşin içine bir de izlenebilirlik girerse durum daha da zorlaşır. ATS MeatIT ile müşterileriniz, aldığı etleri, kesildiği hayvana kadar takip edebilirler.
İhtiyacınız olan şey, her ürünü her adımda takip ve izleme ile kontrol altında tutabileceğiniz bir Üretim Yürütme Sistemi / Üretim Operasyonları Yönetimi (MES/MOM) çözümüdür.
İşte sizlere ATS MeatIT!

Neye ihtiyacınız var?

İşe, süreçlerinizin her aşamasında sizinle birlikte çalışmaya başlarız. Danışmanlarımız, Otomasyon&IT, Yalın Üretim ve Six Sigma’dan Kalite Yönetimi ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi‘ne (PLM) kadar çeşitli alanlarda zengin deneyime sahiptir. Sizler için tam da ihtiyacınız olan çözümü tasarlayabilirler.
Sonrasında devam eden iş ihtiyaçlarınızla uyumlu olacak şekilde öncelikli bir Proje çalışması gerçekleştirerek çözümü uygularız.

Siz isteyin biz gerçekleştirelim!

Bir yandan sizlere sunduğumuz çözümlerin eksiksiz olarak uygulanmasını yönetirken diğer yandan yeni uygulamaların ve süreçlerin anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak için Eğitimler düzenleriz.

.

ATS MeatIT Video

Peki ATS CropIT nasıl çalışır? Öğrenmek için videoya göz atın.

Kalite ve Güvenlik Kontrolleri

İşlemin her aşamasında, Kaliteve güvenlik kontrol sonuçlarını ATS CropIT uygulamasına kaydederek işleme devam edip edemeyeceğinizi değerlendirebilirsiniz.

Takip ve İzlenebilirlik

Nereye gittiği veya nasıl ayrıldığının hiç bir önemi yok. ATS MeatIT ile her et parçasını, kalite ve güvenlik kontrollerine kadar takip edebilirsiniz.

Sistem Entegrasyonu

ERP / MES / MOM sistemleri ve sahadaki ekipmanlar arasında kurulan bağlantı ile üretim sürecinin görünür hale gelmesi sağlanır ve gerçek zamanlı bilgilere dayanan karar verme yetisi geliştirilir.

Arz ve Talep Uyuşması

Kesilen her bir et parçasını hatta kesilmeden önce bile müsterilerinize atayarak arz ve talep uyumunu sağlayabilirsiniz. Bu Yalın Üretim ve Altı Sigmanın bir uygulamasıdır.

Sipariş’ten Üretime kadar planlayın

Bir karkas kesilmeye hazır olduğu zaman ATS MeatIT, operatörlere tam olarak nasıl bölünmesi gerektiğini ve her kesilen etin nereye gitmesi gerektiğini söyler.

Bulut Bağlantısı

Birikmiş izlenebilirlik verilerinin yanı sıra, testlerin ve kontrollerin sonuçlarının da Bulut aracılığıyla ulaşılabilir hale getirilmesi, Tedarik Zincirindeki herkesin kaliteli bir ürün temin etmesini sağlar.

MES/MOM Çözümü

Bir Üretim Yürütme Sistemi / Üretim Operasyonları Yönetimi (MES/MOM) çözümü olarak ATS MeatIT, verileriniz için tek bir kaynak sağlayarak, ihtiyaçlar değiştiğinde gerçek zamanlı güncellemeleri yapar ve hatasız üretim süreçleri sağlar.
Birden fazla alana entegre edilen verilerle, depoda daha fazla alan, üretim planlarına daha sıkı sıkıya bağlı olmakla birlikte, üretim hattından yönetim kurulu odasına, hatta müşteriye kadar herkese fayda sağlar.