Global MES/MOM Çözümlerini Tasarlama, Uygulama ve Destekleme

Üretim Yürütme Sistemleri / Üretim Operasyonları Yönetimi (MES/MOM), Akıllı Dijital Dönüşüm için kritik öneme sahiptir. Kendi kendini organize eden bir tesis için üretim emirlerinin doğrudan yürütülmesi ve siparişlerde, makine durumlarında, kalite kontrollerinde vb. değişen durumlara dinamik yanıt verilmesi için bir kapsam sağlar.

ATS Global, her gün çeşitli sektörlerde global çapta dağıtımları tasarlamak, sunmak ve desteklemek için oldukça disiplinli ekiplerden ve Lean & Six Sigma uzmanlığından yararlanır. Her aşamada, ISA-95 modelinin dört sütununda müşterilerimizin alacağı iş değerine odaklanıyoruz: üretim, kalite, envanter ve bakım.

ATS Delivers Semi-automated Production Line for a Car Components Manufacturer

Başarı Hikayeleri
Lider otomobil üreticisi, yarı-otomatik üretim hat kurulumları için ATS Global’i seçti.
Devamı →

ATS Global Developed Central Monitoring, Control and MES Solution for Contact Lenses Manufacturer

Başarı Hikayeleri
ATS, Kontakt Lens Üreticisi için merkezi görüntüleme, kontrol ve MES çözümleri sunuyor
Devamı

MES Process
MOM Table

ATS, geniş çaplı endüstrilerde global teslimat yeteneğine sahip
dünyanın önde gelen MES/MOM uygulama ortaklarından biridir

ATS_MES_MOM_implementation_icon

1500 ana MES/MOM proje uygulamaları

ATS_MES_MOM_installation_icon

75’ten fazla ülkede otomasyon ve BT sistemi kurulum ve işletmeye alma deneyimi

ATS_MES_MOM_industries_icon

En iyi uygulamaları 15’ten fazla endüstriyle paylaşma becerisi

ATS_MES_MOM_standards_icon

ISA 88, ISA-95, PACKML, SIL-1, SIL-2, GAMP, DCP vb. standartlar çalışma bilgisi

Üretim Yürütme Sistemleri (MES/MOM) hakkında bir sorunuz mu var?

Ne yapıyoruz?

Bir MES sistem entegratörü olarak, çözümlerimizin müşterilerimizin organizasyonlarına gerçek iş değerini getirmelerini sağlıyoruz. Denenmiş ve test edilmiş bir süreç sayesinde, müşterilerimizin arzusundan hareket ediyoruz. Doğru iş stratejisini tanımlayarak müşterilerimizle dijital ihtiyaçları konusunda üretim, bakım, kalite ve envanter konularında birlikte çalışıyoruz.

En büyük avantajları elde etmek için iş stratejisi ve teknoloji diğer temel bileşenlerle bir araya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

StructuredServiceModel
HowATScanHelpYou

Bunu nasıl yapıyoruz?

Bir MES entegrasyon iş ortağı olarak ATS, üreticilere stratejik ve taktiksel tavsiyeler yoluyla başarılı uygulama sağlamak için yapılandırılmış bir iş paketi yöntemini takip eder.

Müşterilerimiz için MES/MOM proje ömrü döngüsünün sahipliğini baştan sona üstleniriz; farkındalık eğitimi -> gereksinim ve süreç haritalama -> iş olgusu oluşturma -> yazılım seçimi -> tasarım ve uygulama -> destek -> gerçekleştirilen fayda doğrulaması v.b.

Bir MOM çözüm ortağı olarak, uzmanlarımız ve destek mühendislerimiz, üretim işi ihtiyaçlarını, tesislerden beklenen ticari faydayı sağlayabilen etkin MES/MOM çözümlerine dönüştürmek için birlikte çalışır. Organizasyonel sistemler ve süreçlerle sıkı entegrasyon sağlayarak süreç darboğazlarından kaçınırken, aynı zamanda yalın üretime olanak sağlıyoruz.

Stratejiniz ne olursa olsun, bu aktiviteler dijital dönüşüm yolculuğunuz için önem arz etmektedir.

ISA-95 karşısında MES/ MOM ve
karşılaştırma uygulamak için hedefleri anlayın

Yaptığımız Faaliyetler

 • Vizyonun farkında olun
 • Geçerli en iyi uygulamaları, atık kollarını ve varyasyon kayıplarını analiz edin
 • APQC, SCOR, ISA S-95, GAMP gibi global standartlara dayalı olarak en iyi uygulamaları gerçekleştirin.

Size nasıl yardımcı olur?

 • Dijital dönüşüm ihtiyacı hakkında farkındalık oluşturun
 • Gelişim potansiyelini keşfedin/ tanımlayın
 • Endüstri 4.0 / Akıllı Üretim gibi yeni çıkan teknolojilerin potansiyel avantajları hakkında bilgi edinin

Gelecekteki gelişmeler için bir yol haritası
ve uygulamalar için iş olgusu oluşturun

Yaptığımız Faaliyetler

 • Çalışma ve iş modellerinin gelecekteki şeklini tanımlayın
 • Yüksek seviyede mimari, süreçler, yönetim yapısı, insan beceri grupları oluşturun ve akıllı teknolojiyi etkinleştirin
 • Önceliklere dayalı olarak kademeli gerçekleştirme için taslak yol haritası hazırlayın

Size nasıl yardımcı olur?

 • Stratejik hedeflerinize ulaşmak için gerçekçi yol haritası
 • Yüksek seviyede avantajlar ve MES/ MOM sistemlerine yatırımın fizibilite değerlendirmesi için iş olgusu
 • İş hedeflerinizle tutarlılık sağlayın

Çözüm mimarisi, iş paketleri ve
gelecek iş süreçleri çerçevesi

Yaptığımız Faaliyetler

 • Gelecek iş süreçlerinizi tasarlayın
 • Süreç haritalandırmada tutarlılık sağlayarak geçiş planı geliştirin
 • Tanımlanan hedeflere ulaşmak ve riski en aza indirmek için çözüm mimarisi ve ayrıntılı yol haritası oluşturun

Size nasıl yardımcı olur?

 • Global standartlar doğrultusunda, işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerin kapsamlı bir tam görünürlük setini elde edin
 • İş hedeflerini ve teknik hedefleri değerlendiren iş olgusu
 • Proje maliyeti, uygulama sırası ve ROI yanıtları

Conduct gap-analysis and select optimal tools/
technologies available for digital transformation

Activities we do

 • Leverage best-practice methodologies, resource tools and industry expertise to identify the best-fit
 • Gap analysis of existing and future infrastructure – From “as-is” to “to be”
 • Select the best tools for digital transformation solutions

How does it help you?

 • Collaboration of your resources and our solutions
 • Update the user and functional requirements
 • Based on the statement of requirements ATS can bring transparency and help shortlist product suitable for your organization

Tam proje yaşam döngüsü uygulaması ve organizasyonel
süreçler ve uygulamalar ile entegrasyon sahipliği

Yaptığımız Faaliyetler

 • Organizasyonunuzun genişletilmiş mühendislik kolu olması
 • Güçlü proje yönetimi yöntem bilimlerini, kapalı süreci ve işbirlikçi yaklaşımı kullanarak tam proje yaşam döngüsü uygulaması ve entegrasyonu
 • Personelinizin uyum göstermesini sağlayarak değişiklik yönetimini hazırlayın

Size nasıl yardımcı olur?

 • Karar alma sürecinde düşünceler yerine gerçeklerin ön planda olduğu süreçlerle yürütme döngüsünün kontrolünü sağlayın
 • Tasarımı gerçeğe dönüştürürken garantili iş ve IT işbirliği
 • Zamanında ve bütçe dahilinde dijital dönüşüm proje uygulaması

Üretimde sürekli çalışma süresi için proje hayata
geçirme aşamasından sonra 7/24 temelinde baştan sona destek

Yaptığımız Faaliyetler

 • Global yardım masası ile hem yerel (fiziksel) hem de uzaktan destek içeren 7/24 destek
 • Açık iletişim yapılarıyla etkin ve sağlam destek modelleri

Size nasıl yardımcı olur?

 • Üretimi kritik uygulamalar için en yüksek (%99,9) çalışma süresi
 • Herhangi bir destek tipi için güvenilir ve tek erişimli pencere
 • Kültürel değişikliklere hitap etmek ve modern çalışma uygulamalarının adaptasyonu için her zaman mevcut destek

Elde edilen sonuçları, uygulama boşluklarını ve
süreçler üzerindeki kontrol derecesini değerlendirin

Yaptığımız Faaliyetler

 • Beklenen avantajların elde edilip edilmediğini ve bunların uygun kontrollerle güvenceye alınıp alınmadığını değerlendirin
 • Belirlenen talep dinamiğinde stratejik hedefleri değerlendirin

Size nasıl yardımcı olur?

 • Yol haritasında planlanmış sonraki adımların bu hedef ve amaçlarla hala uyumlu olup olmadığını belirleyin ve adımları uygun şekilde güncelleyin
 • Sonraki sürekli uygulama döngüsünü yürütmeye hazırlanın
 • Dijital dönüşüm için bir çevik strateji geliştirin

Müşteri Olarak Avantajlarınız

ATS_Smart_Manufacturing_icon

Üretim

 • Ürünlerde tam izlemeyi etkinleştirin
 • Özelleştirme ve bireysel siparişleri yönetin
 • Daha hızlı NPI ve daha kısa Ürün Yaşam Döngüsü
 • Bağlanabilirlik ve veri yönetimine odaklanın
 • Doğru zamanda doğru bilgiyi sağlayın
 • Doğru KPI analiziyle verimliliği ve süreç görünürlüğünü geliştirin
ATS_Smart_Manufacturing_icon

Kalite

 • Iskartayı, atığı, garanti taleplerini ve yeniden çalışma maliyetlerini azaltın
 • Her bir kusuru kaydedin ve tam izlenebilirliği etkinleştirin
 • Kağıt listeleri ortadan kaldırın
 • İlk zamanda doğruyu gerçekleştirmek için iş iyileştirme girişimlerini destekleyin
 • Esnek SPC analiziyle ürün kalitesini iyileştirin
 • Kritik kalite sorunlarının maliyetini azaltın
ATS_Smart_Manufacturing_icon

Envanter

 • Envanter ve Döngü Süresini Azaltın
 • Hattaki eksik parça risklerinden kaçının
 • Farklı süreçlerde ürün akışını senkronize edin ve etkin çekme stratejileri gerçekleştirin
 • Gerçek kaynak mevcudiyetine uyarlanabilecek dinamik planlamayı ve sıralamayı etkinleştirin
 • Dahili ve harici tedarikçileri birbirine bağlayarak tedarik zincirini düzene koyun
ATS_Smart_Manufacturing_icon

Bakım

 • Maliyetleri azaltmak ve üretimde etkili olmak için doğru bakım operasyonlarını planlayın
 • Akıllı bakım için durum tabanlı izlemenin kullanılmasını sağlayın
 • Tüm bakım mühendislerinin uygun şekilde eğitimli olmasını sağlayın ve düzgün kayıt tutun
 • Bakım operasyonlarınızın gerçek maliyetini bilin

Bir MES entegrasyon iş ortağı mı arıyorsunuz?

Üretim Yürütme Sistemi Başarı Öyküleri

ATS_MES_MOM_Success_Story

Başarı Hikayeleri
Lider otomobil üreticisi, yarı-otomatik üretim hat kurulumları için ATS Global’i seçti.

Üretim hattı otomasyon sisteminin yükseltilerek geliştirilmesi Tesisin 70 farklı…
Devamı →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Başarı Hikayeleri
ATS, Kontakt Lens Üreticisi için merkezi görüntüleme, kontrol ve MES çözümleri sunuyor

Shopfloor’daki manuel ve kağıt tabanlı sistemin kaldırılarak makinelerden…
Devamı →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Başarı Hikayeleri
ATS Global, Coopers Brewery’de şişeleme süreci için MES çözümü uygulamaktadır

Tesiste PLC’lerin otomasyonu ve standardizasyonu En son üretim…
Devamı →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Başarı Hikayeleri
ATS, lider süt ürünleri şirketi için MES çözümü sağlamaktadır.
..

Tesiste jenealoji sisteminin uygulanması Operasyon üretim…
Devamı →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Başarı Hikayeleri
ATS, lider bir elektrikli otomobil üreticisinin hızlanan üretim talebini karşılamasını sağlamaktadır

Aksama süresi analizi için genel montaj alt hatlarının durumunu izleme…
Devamı →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Başarı Hikayeleri
Carlsberg’in Avrupa’daki 15 Fabrikasında ATS Global MES uygulaması
..

Kârlılığı arttırma Avrupa’daki tüm bira fabrikalarında iş süreçlerini standart…
Devamı →