Pazardaki baskılar, üreticileri her geçen gün ürün kalitesini iyileştirmeye, maliyetleri azaltmaya ve verimliliği artırmaya zorluyor. Üretim Yürütme Sistemleri (MES) / Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM) Akıllı Dijital Dönüşüm için oldukça önemlidir. Kendi kendine organize olmuş bir tesisin üretim siparişlerini doğrudan yürüteceği ve siparişlerde, makine durumlarında, kalite kontrollerinde vb. değişen durumlara dinamik yanıt verebileceği katmanı sağlar. ATS, danışmanları, bilgisayar yazılımcıları ve mühendisleri ile geniş bir endüstri çeşitliliğinde dağılımları tasarlayabilir, gerçekleştirebilir ve destekleyebilir. Her aşamada iş avantajlarına odaklanır. Bunu başarmak için büyüklüğü ne olursa olsun her işletmede dijitalleşme, üretim süreçleri yönetiminin merkezinde olmalıdır.

Üretim alanı işlemlerini yönetirken dijital üretim yazılımı çözümleri, ISA-95 modelinin dört ayağında maddi iş değeri sunar: Üretim, kalite, envanter ve bakım.

Kısa Bilgiler

 • 1500 ana MES/MOM proje uygulamaları

 • 75’ten fazla ülkede otomasyon ve BT sistemi kurulum ve işletmeye alma deneyimi

 • En iyi uygulamaları 15’ten fazla endüstriyle paylaşma becerisi

 • ISA 88, ISA-95, PACKML, SIL-1, SIL-2, GAMP, DCP vb. standartlar çalışma bilgisi

ATS, geniş endüstri aralığında global teslimat imkanlarıyla dünyanın lider Üretim Yürütme Sistemleri (MES) / Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM) uzmanlarından biridir. MES/MOM uygulamalarımız, herhangi bir IT projesinde yatırımın en hızlı şekilde geri dönmesini sağlar.

Ne yapıyoruz?

MES/MOM’un müşterilerimizin organizasyonlarına doğru iş değeri getirmesini garanti ediyoruz. Denenmiş ve test edilmiş bir süreç sayesinde, müşterilerimizin arzusundan hareket ediyoruz. Doğru iş stratejisini tanımlayarak müşterilerimizle dijital ihtiyaçları konusunda üretim, bakım, kalite ve envanter konularında birlikte çalışıyoruz

En büyük avantajları elde etmek için iş stratejisi ve teknoloji diğer temel bileşenlerle bir araya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bunu nasıl yapıyoruz?

ATS, üreticilere MES/MOM hakkında stratejik ve taktiksel tavsiyeler sunarak başarılı uygulamalar sağlayan yapılandırılmış iş paketi yöntemini takip eder.

Müşterilerimiz için MES/MOM proje ömrü döngüsünün sahipliğini baştan sona üstleniriz; farkındalık eğitimi -> gereksinim ve süreç haritalama -> iş olgusu oluşturma -> yazılım seçimi -> tasarım ve uygulama -> destek -> gerçekleştirilen fayda doğrulaması v.b.

Uzman danışmanlarımız, MOM uzmanlarımız ve destek mühendislerimiz, üretim iş ihtiyaçlarını etkin MES/MOM uygulamalarına dönüştürmek için beklenen iş faydasını tesislere sunmak suretiyle birlikte çalışmaktadır. Organizasyon sistemleri ve süreçlerini yakından takip ederek süreçte tıkanma v.b. durumlardan sakınır ve yalın üretim sağlarız.

MES/MOM uygulama tecrübemiz, dijital dönüşüm girişimlerinde müşterilerimize daha hızlı yatırım geri dönüşü konusunda yardımcı olmaktadır. Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 teknolojilerine uyum sağlayacak şekilde ölçeklenebilir ve sağlam, geleceğe hazır MES/MOM düzeni oluşturmaktayız.

Yaptığımız Faaliyetler

Size nasıl yardımcı olur?

Keşfet

ISA-95 karşısında MES/ MOM ve karşılaştırma uygulamak için hedefleri anlayın

 • Vizyonun farkında olun
 • Geçerli en iyi uygulamaları, atık kollarını ve varyasyon kayıplarını analiz edin
 • APQC, SCOR, ISA S-95, GAMP gibi global standartlara dayalı olarak en iyi uygulamaları gerçekleştirin.
 • Dijital dönüşüm ihtiyacı hakkında farkındalık oluşturun
 • Gelişim potansiyelini keşfedin/ tanımlayın
 • Endüstri 4.0 / Akıllı Üretim gibi yeni çıkan teknolojilerin potansiyel avantajları hakkında bilgi edinin

Canlandırma

Gelecekteki gelişmeler için bir yol haritası ve uygulamalar için iş olgusu oluşturun

 • Çalışma ve iş modellerinin gelecekteki şeklini tanımlayın
 • Yüksek seviyede mimari, süreçler, yönetim yapısı, insan beceri grupları oluşturun ve akıllı teknolojiyi etkinleştirin
 • Önceliklere dayalı olarak kademeli gerçekleştirme için taslak yol haritası hazırlayın
 • Stratejik hedeflerinize ulaşmak için gerçekçi yol haritası
 • Yüksek seviyede avantajlar ve MES/ MOM sistemlerine yatırımın fizibilite değerlendirmesi için iş olgusu
 • İş hedeflerinizle tutarlılık sağlayın

Tasarla

Çözüm mimarisi, iş paketleri ve gelecek iş süreçleri çerçevesi

 • Gelecek iş süreçlerinizi tasarlayın
 • Süreç haritalandırmada tutarlılık sağlayarak geçiş planı geliştirin
 • Tanımlanan hedeflere ulaşmak ve riski en aza indirmek için çözüm mimarisi ve ayrıntılı yol haritası oluşturun
 • Global standartlar doğrultusunda, işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerin kapsamlı bir tam görünürlük setini elde edin
 • İş hedeflerini ve teknik hedefleri değerlendiren iş olgusu
 • Proje maliyeti, uygulama sırası ve ROI yanıtları

Seç

Boşluk analizini yönetin ve dijital dönüşüm için mevcut optimum ekipmanları / teknolojileri seçin

 • En iyi uygulama yöntem bilimlerini, kaynak araçlarını ve endüstri uzmanlığını en iyi şekli tanımlamak için güçlendirin
 • Mevcut ve gelecek altyapı boşluk analizi – “olduğu gibi”den “olacak olan”a kadar
 • Dijital dönüşüm çözümleri için en iyi araçları seçin
 • Kaynaklarınızın ve çözümlerimizin işbirliği
 • Kullanıcı gereksinimlerini ve işlevsel gereksinimleri güncelleyin
 • Gereksinimlerin durumuna dayalı olarak ATS şeffaflık sağlayabilir ve organizasyonunuz için uygun son liste ürününe yardımcı olabilir

Yürüt

Tam proje yaşam döngüsü uygulaması ve organizasyonel süreçler ve uygulamalar ile entegrasyon sahipliği

 • Organizasyonunuzun genişletilmiş mühendislik kolu olması
 • Güçlü proje yönetimi yöntem bilimlerini, kapalı süreci ve işbirlikçi yaklaşımı kullanarak tam proje yaşam döngüsü uygulaması ve entegrasyonu
 • Personelinizin uyum göstermesini sağlayarak değişiklik yönetimini hazırlayın
 • Karar alma sürecinde düşünceler yerine gerçeklerin ön planda olduğu süreçlerle yürütme döngüsünün kontrolünü sağlayın
 • Tasarımı gerçeğe dönüştürürken garantili iş ve IT işbirliği
 • Zamanında ve bütçe dahilinde dijital dönüşüm proje uygulaması

Destek

Üretimde sürekli çalışma süresi için proje hayata geçirme aşamasından sonra 7/24 temelinde baştan sona destek

 • Global yardım masası ile hem yerel (fiziksel) hem de uzaktan destek içeren 7/24 destek
 • Açık iletişim yapılarıyla etkin ve sağlam destek modelleri
 • Üretimi kritik uygulamalar için en yüksek (%99,9) çalışma süresi
 • Herhangi bir destek tipi için güvenilir ve tek erişimli pencere
 • Kültürel değişikliklere hitap etmek ve modern çalışma uygulamalarının adaptasyonu için her zaman mevcut destek

Değerlendir

Elde edilen sonuçları, uygulama boşluklarını ve süreçler üzerindeki kontrol derecesini değerlendirin

 • Beklenen avantajların elde edilip edilmediğini ve bunların uygun kontrollerle güvenceye alınıp alınmadığını değerlendirin
 • Belirlenen talep dinamiğinde stratejik hedefleri değerlendirin
 • Yol haritasında planlanmış sonraki adımların bu hedef ve amaçlarla hala uyumlu olup olmadığını belirleyin ve adımları uygun şekilde güncelleyin
 • Sonraki sürekli uygulama döngüsünü yürütmeye hazırlanın
 • Dijital dönüşüm için bir çevik strateji geliştirin

Müşterilerimize Sağladığımız Avantajlar

 • Ürünlerde tam izlemeyi etkinleştirin
 • Özelleştirme ve bireysel siparişleri yönetin
 • Daha hızlı NPI ve daha kısa Ürün Yaşam Döngüsü
 • Bağlanabilirlik ve veri yönetimine odaklanın
 • Doğru zamanda doğru bilgiyi sağlayın
 • Doğru KPI analiziyle verimliliği ve süreç görünürlüğünü geliştirin
 • Iskartayı, atığı, garanti taleplerini ve yeniden çalışma maliyetlerini azaltın
 • Her bir kusuru kaydedin ve tam izlenebilirliği etkinleştirin
 • Kağıt listeleri ortadan kaldırın
 • İlk zamanda doğruyu gerçekleştirmek için iş iyileştirme girişimlerini destekleyin
 • Esnek SPC analiziyle ürün kalitesini iyileştirin
 • Kritik kalite sorunlarının maliyetini azaltın
 • Envanter ve Döngü Süresini Azaltın
 • Hattaki eksik parça risklerinden kaçının
 • Farklı süreçlerde ürün akışını senkronize edin ve etkin çekme stratejileri gerçekleştirin
 • Gerçek kaynak mevcudiyetine uyarlanabilecek dinamik planlamayı ve sıralamayı etkinleştirin
 • Dahili ve harici tedarikçileri birbirine bağlayarak tedarik zincirini düzene koyun
 • Maliyetleri azaltmak ve üretimde etkili olmak için doğru bakım operasyonlarını planlayın
 • Akıllı bakım için durum tabanlı izlemenin kullanılmasını sağlayın
 • Tüm bakım mühendislerinin uygun şekilde eğitimli olmasını sağlayın ve düzgün kayıt tutun
 • Bakım operasyonlarınızın gerçek maliyetini bilin

MES/MOM’un Geleceği

MES/ MOM uygulamaları, tesisleri yaklaşmakta olan “Akıllı Üretim Devrimi” için hazırlayacaktır. Geleneksel monolitik MOM uygulamaları yeni sunucusuz mimarilere doğru evrimleşmektedir. Bunlar büyük veriyi (Nesnelerin Endüstriyel İnterneti) toplayabilmekte, bilgiyi çalışma alanına dağıtabilmekte ve otonom üretim hücreleri gerçekleştirirerek (sınır cihazları), gerçek zamanlı ve öngörü imkanlı ileri analitik (bulut teknolojileri) uygulayabilmekte ve çok daha fazlasını yapabilmektedir.

Lütfen Akıllı Üretimle ilgili bilgi almak için burayı okuyun.

Üretim Yürütme Sistemi Başarı Öyküleri

ATS_MES_MOM_Success_Story

Lider otomobil üreticisi, yarı-otomatik üretim hat kurulumları için ATS Global’i seçti.

Üretim hattı otomasyon sisteminin yükseltilerek geliştirilmesi Tesisin 70 farklı…

ATS_MES_MOM_Success_Story

ATS, Kontakt Lens Üreticisi için merkezi görüntüleme, kontrol ve MES çözümleri sunuyor

Shopfloor’daki manuel ve kağıt tabanlı sistemin kaldırılarak makinelerden…

ATS_MES_MOM_Success_Story

ATS Global, Coopers Brewery’de şişeleme süreci için MES çözümü uygulamaktadır

Tesiste PLC’lerin otomasyonu ve standardizasyonu En son üretim operasyonları…

ATS_MES_MOM_Success_Story

ATS, lider süt ürünleri şirketi için MES çözümü sağlamaktadır.

Tesiste jenealoji sisteminin uygulanması Operasyon üretim…

ATS_MES_MOM_Success_Story

ATS, lider bir elektrikli otomobil üreticisinin hızlanan üretim talebini karşılamasını sağlamaktadır

Aksama süresi analizi için genel montaj alt hatlarının durumunu izleme…

ATS_MES_MOM_Success_Story

Carlsberg’in Avrupa’daki 15 Fabrikasında ATS Global MES uygulaması

Kârlılığı arttırma Avrupa’daki tüm bira fabrikalarında iş süreçlerini standart…