ATS_PLM

İmalat ürünleri, tasarım aşamasından itibaren çok miktarda ürün bilgisi içerir. Ürün ve ilgili tüm bilgiler, ürün kullanımdan kaldırıldıktan sonra bile etkili bir şekilde yönetilmelidir.

Akıllı Üretim; bilinçli ve mümkün olduğunca gerçek zamana yakın karar uygulama sürecinin proaktif yönetilmesinin sağlanarak üretim sistemlerini tasarlama, dağıtma, bağlama ve yönetme çabasıdır. (MESA International tanımı – Teknik Doküman 52)

Akıllı Üretim’in hedefi, insanların sürece destek olduğu ancak süreç içinde yer almadığı bir kendi kendini düzenleyen tesis oluşturmaktır. Üretim ve tüketimin bir araya getirildiği çevre dostu bir süreçte ürünlerin tamamen geri dönüştürülebilir olmasının yanı sıra seri üretilen ürünlerin özelleşmesi de hedeflerden biridir.

Materyallerin hem gerçek dünyada hem de dijital ortamda (dijital ikiz) nihai ürün olarak yeterince işlenmesi için ürünün tüm özelliklerini ve nasıl üretilmesi gerektiğini açıklayan eksiksiz bir üretim ana veri seti gerekir.

Ne yaparız?

 • Standartların ve kılavuzların sağlanması
 • Numunelerin toplanması ve sınıflandırılması
 • Kişilerarası iletişimin ve koordinasyonun sağlanması
 • Bilgi akışlarının ve kaynakların eşleştirilmesi

 

ATS, bu uygulamaları aşağıdaki PLM araçları ile entegre eder:

 • Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) ve Simülasyon
 • Mühendislik Verileri Yönetimi (EDM)
 • Ürün Verileri Yönetimi (PDM)
 • Bilgisayar Entegreli Üretim (CIM)

Nasıl yaparız?

ATS helps manufacturers to:

 • Kurumsal hedefleri desteklemek için PLM girişimleri bulma

 • İşlevsel engellerin ötesini görme

 • Yüksek standartların altındaki kararları tespit etme

 • Değişimi kolaylaştırma

Sonuç olarak ATS’deki PLM yapısı ve anlayışı ile müşterilerin zaman ve enerji israfları yeni nesil yalın düşünce sistemi ile iyileştirilmeye çalışılır.

Müşteri Avantajları

 • Her işlemde doğru üretim ana verilerini kullanarak ve birim başına maliyeti düşürerek “İlk Seferde Doğru”ya ulaşma

 • Ürün/süreç değişikliklerinin üretim alanına daha hızlı sunulması

 • Yeni ürünlerin ve üretim süreçlerinin eş zamanlı olarak geliştirilmesi ile Pazara Çıkma Süresi’nin iyileştirilmesi

 • PLM ve MES/MOM yeterlilik modellerinin uyumlu hale getirilmesi ile Yeni Ürün Geliştirme ve Tanıtımı (NPDI) maliyetlerinin azaltılması

Ürün Ömrü Yönetiminin Geleceği

Dijitalleşme, Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 teknolojilerinin ve yaklaşımlarının ortaya çıkması, tam Ürün Ömrü Yönetimine duyulan ihtiyacı arttırmaktadır.

Müşteri talepleri, daha dinamik ve daha az tahmin edilebilir hale gelmeye devam edecektir. Bu açıdan yeni Ürün Geliştirme ve Tanıtımı daha hızlı, daha etkili ve daha verimli olmalıdır. PLM uygulamaları ve araçları bu zorlukların üstesinden gelmeye günümüz dünyasında ve gelecekte yardımcı olacaktır.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Başarı Öyküleri

ATS PLM Success Story 1

ATS Global, lider bir roket motoru OEM’si için PLM entegrasyonuyla akıllı üretim sistemini uygulamaktadır

Gelişmiş hassas üretim süreçlerinin oluşturulması Tüm bileşenlerin sıkı…

MRO Proseslerinde Ürün Kalitenizi ATS Inspect ile Koruyun! Vaka Çalışması: Uluslararası Türbin Üreticisi

Uluslararası bir türbin şirketi, türbin bıçakları için…
ATS PLM Success Story

Global bir şarap&alkol firması, üretim verilerini PLM ile senkronize etmek için ATS’yi seçti

PLM özellikleriyle üretim SOP (Standart Operatör Prosedürleri) güncelliğinin sağlanması…