Amaç

 • PLM özellikleriyle üretim SOP (Standart Operatör Prosedürleri) güncelliğinin sağlanması
 • Önceden belirlenen açılır listeler ve entegre enstrümantasyon sağlayarak sistem bütünlüğünün arttırılması
 • Birkaç veri kaynağından analiz sertifikası raporlarını toplamak için ihtiyaç duyulan zamanı azaltma
Amaç

Proje Kapsamı

 • Gereksinimler analizi ve tasarım dokümantasyonun oluşturulması
 • Çözüm geliştirme, uygulama, entegrasyon, test ve yerleştirme
 • Mevcut Ignition/Sepasoft yazılım modülleriyle Sepasoft SPC ve enstrümantasyon yazılım modüllerinin entegre edilmesi
Proje Kapsamı

Çözüm Yaklaşımı

 • Müşteri ekipleriyle birlikte işbirlikçi gereksinimler analizi ve çözüm tasarımı
 • Proje geliştirme ve kabulü için kullanılan, oluşturulan tasarım dokümanı
 • PLM iş akışının anlaşılması
 • Mevcut OEE yazılım modülü ve Ignition Vision (Pro) yazılım modülleriyle entegre Sepasoft SPC ve Instrument yazılım modülü
Çözüm Yaklaşımı

Sonuç

 • Bilgiler artık parça numarası yerine SKU seviyesine göre planlama sağlamak için MES, PLM ve ERP sistemleriyle senkronize edilmesi
 • Cihazlardan otomatik veri toplama, tahmini haftada 2-4 saat kaydedilmesi
 • Operatörün manuel veri girişi hatalarında azalma
Sonuç

Sistem, Araç ve Servis Uzmanlığı

 • Sepasoft SPC ve Instrument yazılım modülü
 • InfinityQS yazılımı
 • Ignition Vision (Pro) yazılım modülleri
Araç

our experience, your success

Bir Sorunuz mu Var? Başarılı Olmanıza Nasıl Yardımcı Olabileceğimizi Keşfedin