Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA) göre havacılık ve uzay sanayii gelişen bir eğilim göstermektedir ve 2016 yılında 3,8 milyar olan yolcu sayısının 2035’e kadar 7,2 milyara ulaşacağı öngörülmektedir.

ATS Global, havacılık ve savunma sanayinde 30 yılı aşkın bir deneyime sahiptir ve en büyük 10 global üreticinin 4’üyle çalışmaktadır. Sektördeki tecrübemiz; denizaltılardan ticari hava araçlarına, döküm parçalardan, bitmiş motorlara kadar uzanmaktadır. Zengin ürün, çözüm ve hizmet portföyümüz, müşterilerimizin otomasyon & IT, kalite ve dijital dönüşüm girişimlerine yardımcı olmaktadır.

Savunma sektöründeki firmalar, artan talebi karşılayabilmek için aşağıdaki konularda eğilmek zorunda kalmaktalar:

 • Üretim kapasitesinin arttırılması

 • Tedarik zincirinde dış kaynak kullanılması (outsourcing)

 • Shorter new product introduction cycles

 • Yeni ürün fikirlerinin hızla ticarileşmesi ve hedef OEE’de üretilebilme süresinin kısaltılması (faster production ramp up rate)

 • Yeni teknoloji ve üretim metotlarının daha hızlı bir araya getirilmesi

 • Ham madde ve enerji tüketiminin azaltılması ve çevre kirliliğinin azalmasına pozitif etki sağlanması

Kısa bilgiler

 • Havacılık ve savunma sanayide 5000’den fazla proje

 • En büyük 5 havacılık firmasının 3’üyle çalışma

 • Kalite yönetim sistemleri için AS9100 standartlarında uygun proje deneyimi

Ne yapıyoruz?

ATS, havacılık ve uzay sanayii işletmelerinin zorluklarını yönetmesine yardımcı olmak adına sağlam ve ölçeklendirilebilir otomasyon / dijitalleşme çözümleri uygulamaktadır.

Başarıyla sonuçlanmış proje örneklerimiz:

 • Malzeme ve işçilik izlenebilirliği için Üretim Operasyonları Yönetim Sistemi
 • Hataların kaynaklarını anlamak ve düzeltmek için görsel denetim ve boyutsal analize yönelik Kalite Yönetimi Çözümleri
 • Bakım operasyonlarının yönetimi
 • Detaylı bir dijital ikizin sanal olarak devreye alınması ve bakımı
 • Yüksek tekrarlanabilirlik seviyesindeki operasyonların daha az kaynakla gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Süreç Planlama, Montaj Mühendisliği ve Üretim Bilgisi Yönetimi
 • Havacılık ve savunma sanayii için Üretim Planlama ve Çizelgeleme
 • Hata modlarının ilerlemeden farkına varılması ve kendiliğinden düzeltilmesi için proses parametrelerini canlı izleme ve karar almada kullanma
 • Farklı katmanlarda bulunan IT sistemlerinin ekipmanlar ile bağlantısı ve entegrasyonu için IT/OT Çözümleri
 • IoT, konum algılama cihazları ve veri analitiği dahil olmak üzere Endüstri 4.0 teknolojileri uygulamaları
 • Andon ve OEE KPI / verimlilik analizleri
 • Paket yazılım seçimi ve geliştirmesi için danışmanlık
aerospace infographics

Close Loop Engineering – Manufacturing | Digital twin of process and product | IT/OT Convergence

Nasil yapıyoruz?

ATS, onlarca yıllık deneyimiyle müşterilerinin dijital girişimlerini yol haritalarına dönüştürmelerini ve hassas bir şekilde yürütmelerini sağlayacak eğitim, danışmanlık, proje yönetimi, ürün, proje uygulama ve 7/24 destek hizmetleri vermektedir .

Uygulama döngüsü, acil ihtiyaçlar için “hızlı devreye alma” uzun vadeli talepler içinse “stratejik devreye alma” gibi değişen metotlar içerebilir. Her iki yöntemde de gerçekleştirdiğimiz temel faaliyetler:

 • Üretim ve montaj hatlarının yeniden yapılandırılmasıyla uçtan uca dijitalleştirme
 • Tedarik zincirinin tüme yayılan otomasyon, izlenebilirlik, dijital doğrulama ve 3D printing çalışmaları
 • Simülasyon, modelleme araçları, algoritma ve optimizasyon teknikleri kullanarak gerçek zamanlı bilgi yönetimi
 • Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIOT), Büyük Veri (Big Data) analizi ve diğer Endüstri 4.0 uygulamaları

Müşteri Avantajları

 • Reduction in defects, thus improving productivity and cost rates

 • Ürün/süreç değişikliklerinin üretim hattına daha hızlı indirilerek esneklik sağlanması

 • Akışların iyileştirilmesi ve stok azaltılması

 • Çevrim süresi (cycle time) optimizasyonu

 • Zero disruption resulting from parts transfer across the globe and into the supply chain

 • Daha hızlı devreye alma

 • Verimlilik artışı ve plansız duruşlarda düşüş

 • Dijital dönüşüm stratejilerinin yürütülmesinin hızlandırılması

 • Birden çok tesiste standart bir sistemin kullanılması

 • Standardizasyon sayesinde birden çok uygulama kullanımının azaltılması

 • Verimli bilgi akışını sağlamak için JIT dağıtım sistemleri

Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Başarı Hikayelerine

ATS Global, lider bir roket motoru OEM’si için PLM entegrasyonuyla akıllı üretim sistemini uygulamaktadır

Amaç Gelişmiş hassas üretim süreçlerinin oluşturulması Tüm bileşenlerin sıkı…

Uluslararası bir roket üreticisi, üretim hattında akıllı üretim uygulamasını gerçekleştirmek için ATS Global’i seçti.

Amaç Üretimi arttıran en iyi uygulama üretim ortamını oluşturma …

ATS, SIMATIC IT Preactor Gelişmiş Planlama ve Programlama uygulayan Uluslararası bir Roket tedarikçisini desteklemektedir

Amaç Tesis, roket ve endüstriyel gaz türbini için kanatlar ve meme kı…

ATS Kalite Yönetimi Çözümü, Kompresör Palesi Seramik Maça Üreticisine Ürününü Optimize Etmesinde Yardımcı Oluyor

Amaç Azaltılmış muayene süreleriyle mevcut muayene yöntemlerini en iyi hal…

Küresel Havacılık Üreticileri, Boyutsal Veri Çözümleri için ATS CM4D’yi Seçti

Amaç Dünya genelindeki havacılık şirketleri, Bilgisayar Destekli Tasarım’ın san…

ATS Bus tarafından Sağlanan Entegre Üretim Takibi ve Sipariş İdaresi

Amaç Dünyanın en büyük havacılık ve savunma tedarikçilerinden biri, bir üretim …

Bombardier, İrlanda’da C-Serilerinin ve Lear Jet programlarının kalite kontrolünü iyileştirmek için ATS Global’i seçti

Amaç Yalın kalite yönetimi metodolojisi oluşturma Kaliteyi i…

Honeywell’deki ATS Inspect ile Geliştirilen Jet Engines Üretim Kalitesi

Amaç Honeywell, Tayvan’daki savaş jetleri için motor üretmektedir ve üretim süreci jet mo…

Preactor Advanced Scheduling helps to shorten lead times at Aerospace manufacturer

Insight into the real capacity of the factory P…