Amaç

 • Yalın kalite yönetimi metodolojisi oluşturma
 • Kaliteyi iyileştirme ve maliyet optimizasyonunu arttırma
 • Sistem izlenebilirliğini arttırma
Amaç

Proje Kapsamı

 • Çalışma Alanı Yürütme Sistemine (SES) bir çıkışla herhangi bir cihazı bağlama
 • Vernier kaliper, mikrometre vb. ölçme cihazlarından verilerin alınmasını sağlama ve bilgileri veri tabanına kaydetme
 • Getirildikleri şekilde yeni ürünlerde arayüze yazılım kodunu yayma
Proje Kapsamı

Çözüm Yaklaşımı

 • Hata Modu ve Etki Analizi (FMEA) ve İlk Ürün İncelemesi (FAI) gibi kalite planlaması için modüllerle birlikte önerilen Bilgisayar Yardımlı Kalite (CAQ) çözümü
 • Fabrikada operatör veya sürecin işlevine bağlı olarak ölçme setlerine Bombardier’in gereksinimlerini konsolide etme
 • Üretim alanında makine araçları, aksama sürelerinin en yaygın tekrar eden nedenlerini tanımlamak için izlenmesi
 • Sistem yapılandırması ve müşteri personeline iş yerinde eğitim
Çözüm Yaklaşımı

Sonuç

 • Müşterinin veri güdümlü iş modeli oluşturmasının sağlanması
 • Genel kalite&ana performans göstergelerinde (KPI) İyileştirme
Sonuç

Sistem, Araç ve Servis Uzmanlığı

 • ATS Inspect
 • Kalite Yönetimi Sistemi danışmanlığı
Araç

our experience, your success