Amaç

 • Üretimi arttıran en iyi uygulama üretim ortamını oluşturma
 • Dünyadaki çoklu iş yerlerinde üretim hatlarında kopyalanacak sonuçlar sağlamak ve öğrenilen dersler çıkarmak
Amaç

Proje Kapsamı

 • Mağaza katı süreçlerinin MES sistemi ile entegre edilmesi.
 • Süreç verilerinin otomatik olarak alınması.
 • Parça izlenebilirliğinin artırılması.
 • Üretim sürecinde parçaları izleme
Proje Kapsamı

Çözüm Yaklaşımı

 • Bilgi Teknolojisi (BT) ve Operasyon Teknolojisi (OT) dünyaları arasında verilerin sorunsuz iletilmesini sağlamak için ATS Bus uygulanması
 • Sistemler ve ekipman tarafından oluşturulan tam verilere, ona bağlı tüm diğer sistemler ve ekipmanlarla erişilebilir.
 • Sipariş talebi ilk olarak işlemlerin başlatılıp tamamlandığı ve envanterin yönetildiği MES sisteminden (iBASEt Solumina) ATS Bus’a gönderilir
Çözüm Yaklaşımı

Sonuç

 • Müşteri aşağıdakiler için ATS Bus’ta gerçekleştirilen tüm veri değişikliklerini uzaktan izleyebilir
  • Sistem sağlığının izlenmesini sürdürme
  • İşlem hatalarını izleme
  • Yeniden işleme için hatalı mesajlar gönderme
  • Tüm özel ortam ihtiyaçlarına uyulmasını sağlama
 • Ağ direnci ve güvenilirliğini iyileştirerek iş sürekliliğini geliştiren uçtan uca veri bağlantı çözümü
Sonuç

Number of defects: ATS Inspect

Sistem, Araç ve Servis Uzmanlığı

 • ATS Bus
 • iBASEt Solumina
Araç

our experience, your success