Zajišťujeme poradenství, implementaci a podporu pro řešení, která řídí životní cyklus výrobku.

Čím dál lepší inovace, vyšší produktivita a nízké náklady, to vše si žádá o dobře nastavený proces řízení celého životního cyklu výrobku. Odborné věřejnosti známý pod zkratkou PLM – product lifecycle management. Dobře nastavený proces se neobejde bez detailních údajů od prvního nápadu přes návrh, konstrukci a výrobu až po servis a likvidaci výrobku.

Tak jak je poptávka zákazníků stále dynamičtější a méně předvídatelná, tak i vývoj a zavádění nových produktů je rychlejší a ideálně i efektivnější. Osvědčené postupy a softwarové systémy PLM, které ATS Global poskytuje, umožňují výrobním podnikům čelit těmto výzvám.

ATS Global Implements Manufacturing executing system by integrating PLM

Úspěšná realizace
ATS Global Implements Manufacturing Intelligence System by Integrating PLM 

Čtěte dál →

Aerospace-Defence

Úspěšná realizace
ATS Inspect řídí proces kvality u opravce leteckých turbín 

Čtěte dál →

Patříme mezi jedny z největších specialistů pro zavádění systémů PLM napříč průmyslovými odvětvími na světě.

ATS_MES_MOM_implementation_icon

1500+ projektů a zavedených systémů PLM

ATS_MES_MOM_installation_icon

Zkušenosti s průmyslovou automatizací a implementací IT systémů ve více než 75 zemích

ATS_MES_MOM_industries_icon

Schopnost křížově uplatňovat osvědčené postupy ve více než 15 odvětvích

ATS_MES_MOM_standards_icon

Pracujeme s těmito standardy: ISA-95, ISA-88, ISO 60224, OPC, OPC UA, GAMP, DCP, SIL, Pack-ML

Máte otázku, která se týká řízení životního cyklu výrobku?

Co děláme?

Společnost ATS pomáhá výrobcům se zdokonalováním řízení životního cyklu jejich výrobků (Product Lifecycle Management, PLM) podle následujících osvědčených postupů:

 • Prostřednictvím poradenství nabízíme standardní postupy a řešení
 • Zachycení a kategorizace příkladů pomocí řešení PLM
 • Pomocí softwaru PLM komunikujeme a koordinujeme činnosti
 • Mapujeme informační toky a zdroje přes PLM software

Společnost ATS propojuje tyto osvědčené postupy s PLM nástroji, jako jsou například:

 • Computer Aided Design a Engineering (CAD/CAE)
 • Počítačem podporovaná výroba (Computer Aided Manufacture, CAM) a Simulace
 • Elektronická správa dokumentů (Engineering Data Management, EDM)
 • Řízení dat o výrobku (Product Data Management, PDM)
 • Počítačem integrovaná výroba (Computer Integrated Manufacturing, CIM)
ATS Product Lifecycle Management Image 1
ATS Product Lifecycle Management Image 2

Jak to děláme? 

Výsledkem je pak integrovaný, informacemi řízený přístup skládající se z lidí, procesů/postupů a technologií, jenž se nachází ve všech životních etapách produktu – od jeho kreativního návrhu, přes výrobu, použití a údržbu až po ukončení jeho používání a konečnou likvidaci. Sdílením výrobních informací týkajících se ztraceného času, energie a materiálu v rámci celé organizace a dodavatelského řetězce, přináší PLM od ATS novou generaci Štíhlého myšlení.

Naše řešení pro řízení životního cyklu šetří čas, energii a materiál napříč organizací a to tím, že sbírá a vyhodnocuje informace o výrobku.

Společnost ATS pomáhá výrobcům:

 • Nalézt PLM iniciativy pro podporu korporátních cílů
 • Překonávat funkční bariéry
 • Identifikovat přijatelná řešení
 • Zlepšit řízení změn
 • Zkrácení doby uvedení na trh (Time-to-Market, TTM)
 • Rychlejší zavádění výrobků na trh díky souběžnému vývoji nových produktů a výrobních procesů
 • Překonávat funkční bariéry

Výhody pro zákazníky

PLM je softwarové řešení nezbytné pro optimalizaci a řízení klíčových procesů a také pro zlepšení celkové ziskovosti podniku.

ATS_PLM_Profitability
ATS_PLM_User_Needs

Zlepšení „Right first Time“ díky návrhu nejlepšího možného produktu podle potřeb trhu/uživatele s optimalizovaným výkonem a kvalitou prostřednictvím řešení PLM.

Zlepšení „Right first Time“ díky správným výrobním kmenovým datům dostupným v každé operaci, což snižuje náklady na jednotku díky poradenství PLM společnosti ATS.

ATS_PLM_Master_Data
ATS_PLM_Change_Management_Process

Zkrácení procesu řízení změn, protože informace o výrobku a výrobě jsou propojeny, což snižuje zpoždění při výměně dat.

Zkrácení doby uvedení na trh díky souběžnému vývoji nových produktů a výrobních procesů s řešením PLM.

ATS_PLM_Shorten_Time
ATS_PLM_Reduced_Cost

Snížené náklady na vývoj nového produktu a jeho uvedení na trh díky propojení modelů PLM a MES/MOM.

Pojďme si popovídat o vašich požadavcích na řízení životního cyklu výrobku.

Úspěšné realizace

ATS PLM Success Story 1

Úspěšná realizace
ATS Global Implements Manufacturing Intelligence System by Integrating PLM for a Leading Aerospace Engine OEM

Create advanced precision production processes Ensure process integrity by …
Čtěte dál →

ATS PLM Success Story 2

Úspěšná realizace
ATS Inspect řídí proces kvality u opravce leteckých turbín
..

Světový dodavatel zařízení pro výrobu energie a poskytovatel služeb..
Čtěte dál →

Implementace laboratorního informačního systému (LIMS) pro přední Indickou farmaceutickou společnost

Úspěšná realizace
Global Wine and Spirits Company Chooses ATS Global to Sync Production Data with PLM

Maintain production SOP (Standard Operator Procedures) up to date with …
Čtěte dál →