S každým výrobkem je spojeno obrovské množství informací – od fáze návrhu až po jeho likvidaci. Pro zajištění hladkého průběhu celého procesu je potřeba, aby byly všechny tyto informace v rámci organizace transparentní a dostupné pro ty, kteří je potřebují. Všechny informace související s daným výrobkem musí být během celého výrobního procesu efektivně spravovány, a to dokonce i poté, co se produkt přestane používat a je vhodným způsobem zlikvidován.

Snahou chytrých továren je navrhnout, zavést, propojit a spravovat výrobní postupy a podnikové systémy, které by umožňovaly aktivní řízení výroby skrze informovaná, včasná a důkladně promyšlená rozhodnutí (definice podle sdružení MESA International – bílá kniha 52)

Cílem chytrých továren je vytvořit samostatně organizovaný výrobní závod, kde lidé výrobní proces pouze podporují, avšak do samotné výroby dále nezasahují. Mezi další cíle Průmyslu 4.0 patří individualizace masové výroby ale i ekologicky šetrná výroba plně recyklovatelných produktů, kde by docházelo k neustálému přibližování místa produkce a spotřeby. Ke splnění těchto cílů se budeme přibližovat krok po kroku, stejně tak, jako dochází k rozvoji technologií, které přináší konkurenční výhodu. Design produktu bude podporovat transformaci – chytrou digitální transformaci.

Adekvátní zpracování materiálů do podoby konečného výrobku, jak v reálném světě, tak v kyberprostoru (digitální dvojče), vyžaduje kompletní sadu výrobních master dat definující veškeré stránky produktu i proces jeho výroby. Aby kyber-fyzikální systémy mohly vykonávat jakákoliv rozhodnutí, je vyžadováno úplné řízení životního cyklu výrobku.

Co děláme?

Společnost ATS pomáhá výrobcům se zdokonalováním řízení životního cyklu jejich výrobků (Product Lifecycle Management, PLM) podle následujících osvědčených postupů:

 • Zajištění standardů a směrnic
 • Zajištění a kategorizace příkladů
 • Zajištění interpersonální komunikace a koordinace
 • Mapování informačních toků a zdrojů

Společnost ATS propojuje tyto osvědčené postupy s PLM nástroji, jako jsou například:

 • Počítačem podporovaná výroba (Computer Aided Manufacture, CAM) a Simulace
 • Elektronická správa dokumentů (Engineering Data Management, EDM)
 • Řízení dat o výrobku (Product Data Management, PDM)
 • Počítačem integrovaná výroba (Computer Integrated Manufacturing, CIM)

Jak to děláme?

Společnost ATS pomáhá výrobcům:

 • Nalézt PLM iniciativy pro podporu korporátních cílů

 • Překonávat funkční bariéry

 • Identifikovat přijatelná řešení

Výsledkem je pak integrovaný, informacemi řízený přístup skládající se z lidí, procesů/postupů a technologií, jenž se nachází ve všech životních etapách produktu – od jeho kreativního návrhu, přes výrobu, použití a údržbu až po ukončení jeho používání a konečnou likvidaci. Sdílením výrobních informací týkajících se ztraceného času, energie a materiálu v rámci celé organizace a dodavatelského řetězce, přináší PLM od ATS novou generaci Štíhlého myšlení.

Výhody pro zákazníky

 • Zdokonalení přístupu „Right first Time“ (Ihned správně) díky správným výrobním master datům, která jsou dostupná při každé operaci, a která snižují jednotkové náklady

 • Rychlejší zavádění změn u produktů/výrobních procesů

 • Rychlejší zavádění výrobků na trh díky souběžnému vývoji nových produktů a výrobních procesů

 • Snížené náklady na vývoj nového produktu a jeho uvedení na trh díky propojení modelů PLM a MES/MOM.

Budoucnost řízení životního cyklu výrobku

Po zavedení digitalizace dochází v rámci PLM k vyšším nárokům na technologie a přístupy chytrých továren a Průmyslu 4.0. Pro zavedení konceptů, jako je například digitální dvojče či digitální vlákno v kyber-fyzikálních systémech, jsou vyžadovány detailnější informace.

Poptávka zákazníků bude čím dál tím víc dynamičtější a méně předvídatelná. Vývoj nových produktů a jejich uvedení na trh musí být rychlejší a efektivnější. Těmto výzvám lze však snadno čelit, a to díky využití osvědčených postupů a nástrojů PLM.

Příklady úspěšného řízení produktu životního cyklu produktu

ATS Global Implements Manufacturing Intelligence System by Integrating PLM for a Leading Aerospace Engine OEM

Create advanced precision production processes Ensure process integrity by…

ATS Inspect řídí proces kvality u opravce leteckých turbín

Světový dodavatel zařízení pro výrobu energie a poskytovatel služeb, se rozhodl rozšířit obchodní aktivity a připravit operační…

Global Wine and Spirits Company Chooses ATS Global to Sync Production Data with PLM

Maintain production SOP (Standard Operator Procedures) up to date with PLM s…