Nezávislé podnikové poradenství pro řízení výrobních operací

Jste-li zodpovědní za řízení výrobních operací, tak softwarová řešení mohou přinést významnou hmatatelnou pomoc nejenom co se týká výroby samotné, ale také kvality, inventáře a údržby. Nezbytnou oporou softwarového řešení je zkušený personál a dobře nastavené procesy. V tomto vám může ATS Global pomoci, a to prostřednictvím poradenství a speciálních školení, které se zaměřují na řízení výrobních operací (MOM).

ATS Global poskytuje nezávislé poradenské a vzdělávací služby a naši konzultanti se zaměřují na požadavky současných průmyslových výzev, digitální transformaci a přechod na Průmysl 4.0.

Prostřednictvím expertní divize MOMi, propojujeme poradenství s aktivním vzděláváním.

MOM-Metrics-Banner

WEBINÁŘ NA VYŽÁDÁNÍ
Výběr správných metrik pro úspěch MOM: Požadavky zákazníků se mění stále rychleji…
Čtěte dál →

MES small image

WEBINÁŘ NA VYŽÁDÁNÍ
Perfektní výroba díky analytickým nástrojům: Je obtížné dosáhnout bezchybného provozu, pokud neznáte…
Čtěte dál →

Holistický přístup k výrobnímu poradenství

Partnership_ATS_Icon-35 (1)

Obchodní poradenství

Komplexní výrobní poradenství a osvědčené postupy pro digitální transformaci a řízení změn.

ATS_Manufacturing_Education_icon

Odborné vzdělávání

Nezávislé vzdělávací programy pro výrobní společnosti, které věří v sílu znalostí a připravují své zaměstnance na využití nových chytrých technologií.

ATS_Knowlege_Center_icon

Centrum vzdělávání

Strategické a taktické poradenství pro výrobní společnosti založené na znalostech a zkušenostech společnosti MOMi poskytované formou blogů, článků a dalších odborných podkladů.

Máte dotaz, který se týká naší poradenské služby pro výrobní společností?

Jak to děláme?

Každý požadavek je řešen individuálně, důležitou součástí aktivit ATS a MOMi jsou pak porady s konzultanty. Naším cílem je vyřešit nejasnosti a nabídnout dostupné, standardní, opakovatelné systémy. Naše doporučení berou v úvahu budoucí rozvoj a potřebu ochrany hodnoty vašich investic. Budoucí změny a rozšíření budou provedeny s co nejnižšími náklady. Doporučení a specifikace projektu často vedou ke značným zlepšením efektivity, kvality a spolehlivosti výrobních a podnikatelských procesů zákazníka.

Poté dodáváme odborné znalosti, osvědčené postupy a řešení na podporu celého cyklu obchodních změn:

 • Průzkum potenciálu zlepšení
 • Vypracování solidního případu přínosů podporujících investiční rozhodnutí
 • Vytvoření plánu budoucnosti včetně procesů, organizace & řízení, sady dovedností lidí a základní technologie
 • Zavádění řešení a poskytování udržitelných zlepšení.

Náš integrovaný přístup zahrnující poradenství, školení a řešení zajišťuje, že budete mít úplnou kontrolu nad cyklem obchodních změn. V každé fázi zajistíme, abyste zachovali osvědčené postupy, inovovali za účelem zlepšení a změnili to, co nefunguje. Především zajistíme pozitivní vstup od klíčových zainteresovaných stran, kterých se změny, které budou implementovány, dotknou.

Tato grafika ukazuje cyklus obchodních změn, který využívá MOMi.

MOMi-Control-hte-Business-Change-Cycle

7 kroků na podporu cyklu změn vašeho podnikání

1. Průzkum

 • Vytvořte si svou vizi a objevte potenciál pro zlepšení na základě aktuálních osvědčených postupů a chytrých technologii.
 • Tým MOMi aplikuje metodologii založenou na mezinárodních normách SCOR a ISA a osvědčených postupech.
 • Sjednoťte svůj tým pracovníků díky zacílení na příslušné normy, např. ISA-95, ISA-88, ISA-62443 (ISA-99) atd.
 • Zjistěte, jaký je potenciální pro zlepšení efektivity, kvality a spolehlivosti výrobních a podnikatelských procesů v rámci nejnovějších trendů pro Průmysl 4.0 a chytré továrny.

2. Předvídání

 • Naučte se nové způsoby práce, které zlepší vaše výrobní a podnikatelské procesy a pomohou vám dosáhnout strategických cílů.
 • Stanovte si, co vše vám může investice do nového systému výrobního IT přinést.
 • Vytvořte si architekturu na vysoké úrovni, včetně procesů, organizace a řízení, dovedností pracovníků a potřebné technologie pro výrobní IT.
 • Sestavte návrh plánu postupné realizace na základě priorit a přidané hodnoty za účelem zajištění souladu s vašimi obchodními cíli.

3. Návrh

 • Navrhněte své budoucí výrobní a obchodní postupy a přechod na ně. Technologie MOMi zaručuje konzistentnost při mapování procesů.
 • Definujte kompletní soubor funkčních a nefunkčních požadavků na základě mezinárodních norem.
 • Vytvořte architekturu řešení a podrobný plán řešení za účelem dosažení stanovených cílů a minimalizace rizik.
 • Vypracujte si výrobní a obchodní postupy do dílčích detailů.

4. Výběr

 • Vyberte nejlepší nástroje (řešení MOM) na podporu vašich aktuálních a budoucích výrobních a obchodních.
 • Postup výběru je založen na metodologii osvědčených postupů zveřejněné v mezinárodní zprávě MESA, s níž mají konzultanti MOMi značné zkušenosti u mnoha výrobců v různých průmyslových odvětvích.
 • Aktualizujte uživatelské a funkční požadavky a vytvořte si obchodní model.

5. & 6. Realizace a podpora

 • Úspěšně realizujte zvolená řešení v rozsahu zamýšleném pro každý krok. Změňte způsoby práce podle návrhu a zajistěte přijetí vašimi zaměstnanci.
 • Týmy odborníků na MES/MOM (výrobní informační systémy) ve společnosti ATS Global pomáhají zavádět řešení ve všech aspektech a zajišťují ziskovost.
 • Globální pokrytí, regionální podpora.
 • Propojení oblasti IT s výrobou a obchodními aktivitami.
 • Přístup k 30 letům zkušeností v oblasti podpory podnikových procesů a architektury řízení.

7. Vyhodnocení

 • Po návrhu a implementaci mohou naši konzultanti MOMi předvést, jak správné informace, doručené správné osobě ve správný čas, vedou ke zlepšení rozhodovacích procesů a značné návratnosti investic.
 • Dále vyhodnotí platnost strategických cílů při dané dynamice poptávky (trhu) a porovná je s cíli společnosti.
 • o Stanoví, zda další kroky plánu jsou nadále v souladu s cíli a případě potřeby aktualizují následné kroky.

Výhody pro zákazníky

Nabízí rámec souvisejících služeb od poradenství, školení a integraci systému až po podnikové řízení.

ATS Consulting Customer Benefits icon 1
ATS Consulting Customer Benefits icon 2

Vhodné pro nadnárodní společnosti, ale i malé a středně velké firmy v různých průmyslových odvětví.

MOMi a její osvědčené postupy a referenční modely v mnoha odvětvích jsou na základě globálních standardů SCOR a ISA-95.

ATS Consulting Customer Benefits icon 3
ATS Consulting Customer Benefits icon 4

Zaručuje dostupnost informací o řízení celého dodavatelského řetězce v reálném čase, počínaje vrcholovým managementem až po výrobu.

Poskytuje správné informace ve správnou dobu, na globální úrovni; data jsou rychle přeměňována na provozní informace a praktická zlepšení.

ATS Consulting Customer Benefits icon 5
ATS Consulting Customer Benefits icon 6

Optimalizuje využití zařízení a umožňuje lepší plánování výroby a vyšší flexibilitu.

Zajišťuje spolehlivou výrobu a vyšší kvalitu výrobků s úplnou sledovatelností v celém životním cyklu výroby.

ATS Consulting Business Benefits icon 7
ATS Consulting Customer Benefits icon 8

Razantní snížení množství odpadu a oprav v kombinaci s vyšší efektivitou výroby.

Máte dotaz týkající se naší poradenské služby?
Dejte nám kontakt a my se vám ozveme.

Úspěšné realizace

ATS_MES_MOM_Success_Story

Úspešná realizace
Díky ATS může přední výrobce elektronických automobilů zvýšit své výrobní požadavky

Zajistit sledování stavu výrobní linky a analyzování prostojů..
Čtěte dál →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Úspešná realizace
Carlsberg MES projekt – implementace výrobního informačního systému MES do 15 pivovarů

Začlenění procesu kontinuálního zlepšování do kultury společnosti Carlsberg..
Čtěte dál →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Úspešná realizace
Výrobce kontaktních čoček si vybral ATS Global pro implementaci MES od
Ignition

Automatický sběr dat z výrobních zařízení, díky kterému se odstraní papírové..
Čtěte dál →