ATS_Consulting Banner

Důraz na kvalitu výrobků, snižování nákladů, ale zároveň zvyšování efektivity. Těmto výzvám čelí výrobci napříč různými průmyslovými odvětvími, aby uspěli na trhu.

ATS Poradenství a consulting se specializuje na poradenství v oboru automatizačních strategií. Konzultanti ATS použitím osvědčených metod, myšlením orientovaným na zeštíhlení výroby a praktickými zkušenostmi pomáhají zákazníkům optimalizovat výrobní a obchodní procesy. Nyní dle principů digitalizace a managementu pro výrobní operace (MOM). Nezávislost technologie, dodavatele a produktu, spolu se zaměřením na potřeby zákazníka, vede k optimálnímu doporučení návrhu systému nebo produktu.

Konzultanti ATS se specializují na doporučování nejlepších technických, obchodně integračních a IT strategií pro všechny úrovně pyramidy automatizace, zahrnující řízení, výrobu a informační systémy. Pro dosažení optimální dostupnosti zařízení, kvality a výkonu mohou být dodány plány zlepšení. Díky létům zkušeností v navrhování a budování komunikační a síťové architektury jsou konzultanti ATS ideálními partnery pro poradenství v oblasti síťové infrastruktury.

Prostřednictvím expertní divize MOMi (Manufacturing Operations Management Institute), propojuje poradenství s aktivním vzděláváním. Konzultanti ATS se specializují na doporučování nejlepších technických, obchodně integračních a IT strategií pro všechny úrovně pyramidy automatizace, zahrnující řízení, výrobu a informační systémy. Zaměřují se i na požadavky současných průmyslových výzev a přechod na Průmysl 4.0.

Co děláme?

Každý požadavek je řešen individuálně, důležitou součástí aktivit ATS a MOMi jsou pak porady s konzultanty. Naším cílem je vyřešit nejasnosti a nabídnout dostupné, standardní, opakovatelné systémy. Naše doporučení berou v úvahu budoucí rozvoj a potřebu ochrany hodnoty vašich investic. Budoucí změny a rozšíření budou provedeny s co nejnižšími náklady. Doporučení a specifikace projektu často vedou ke značným zlepšením efektivity, kvality a spolehlivosti výrobních a podnikatelských procesů zákazníka.

Jak to děláme?

Průzkum

 • Vytvořte si svou vizi a objevte potenciál pro zlepšení na základě aktuálních osvědčených postupů a chytrých technologii.
 • Tým MOMi aplikuje metodologii založenou na mezinárodních normách SCOR a ISA a osvědčených postupech.
 • Sjednoťte svůj tým pracovníků díky zacílení na příslušné normy, např. ISA-95, ISA-88, ISA-62443 (ISA-99) atd.
 • Zjistěte, jaký je potenciální pro zlepšení efektivity, kvality a spolehlivosti výrobních a podnikatelských procesů v rámci nejnovějších trendů pro Průmysl 4.0 a chytré továrny.

Předvídání

 • Naučte se nové způsoby práce, které zlepší vaše výrobní a podnikatelské procesy a pomohou vám dosáhnout strategických cílů.
 • Stanovte si, co vše vám může investice do nového systému výrobního IT přinést.
 • Vytvořte si architekturu na vysoké úrovni, včetně procesů, organizace a řízení, dovedností pracovníků a potřebné technologie pro výrobní IT.
 • Sestavte návrh plánu postupné realizace na základě priorit a přidané hodnoty za účelem zajištění souladu s vašimi obchodními cíli.

Návrh

 • Navrhněte své budoucí výrobní a obchodní postupy a přechod na ně. Technologie MOMi zaručuje konzistentnost při mapování procesů.
 • Definujte kompletní soubor funkčních a nefunkčních požadavků na základě mezinárodních norem.
 • Vytvořte architekturu řešení a podrobný plán řešení za účelem dosažení stanovených cílů a minimalizace rizik.
 • Vypracujte si výrobní a obchodní postupy do dílčích detailů.

Výběr

 • Vyberte nejlepší nástroje (řešení MOM) na podporu vašich aktuálních a budoucích výrobních a obchodních.
 • Postup výběru je založen na metodologii osvědčených postupů zveřejněné v mezinárodní zprávě MESA, s níž mají konzultanti MOMi značné zkušenosti u mnoha výrobců v různých průmyslových odvětvích.
 • Aktualizujte uživatelské a funkční požadavky a vytvořte si obchodní model.

Realizace a podpora

 • Úspěšně realizujte zvolená řešení v rozsahu zamýšleném pro každý krok. Změňte způsoby práce podle návrhu a zajistěte přijetí vašimi zaměstnanci.
 • Týmy odborníků na MES/MOM (výrobní informační systémy) ve společnosti ATS Global pomáhají zavádět řešení ve všech aspektech a zajišťují ziskovost.
 • Globální pokrytí, regionální podpora.
 • Propojení oblasti IT s výrobou a obchodními aktivitami.
 • Přístup k 30 letům zkušeností v oblasti podpory podnikových procesů a architektury řízení.

Vyhodnocení

 • Po návrhu a implementaci mohou naši konzultanti MOMi předvést, jak správné informace, doručené správné osobě ve správný čas, vedou ke zlepšení rozhodovacích procesů a značné návratnosti investic.
 • Dále vyhodnotí platnost strategických cílů při dané dynamice poptávky (trhu) a porovná je s cíli společnosti.
 • o Stanoví, zda další kroky plánu jsou nadále v souladu s cíli a případě potřeby aktualizují následné kroky.

Výhody pro zákazníky

ATS Poradenství a consulting poskytuje podporu pro úspěch podnikových procesů, které jsou propojené na výrobní informační systémy (MES) a architekturu řízení.

 • Nabízí rámec souvisejících služeb od poradenství, školení a integraci systému až po podnikové řízení.

 • Vhodné pro nadnárodní společnosti, ale i malé a středně velké firmy v různých průmyslových odvětví.

 • Založeno na mezinárodních normách SCOR a ISA-95, osvědčených postupech MOMi a referenčních modelech, které se uplatňují ve významných odvětvích jako je automobilový, letecký a obranný, chemický, potravinářský a nápojový, kovoprůmysl nebo farmaceutický.

 • Zaručuje dostupnost informací o řízení celého dodavatelského řetězce v reálném čase, počínaje vrcholovým managementem až po výrobu.

 • Poskytuje správné informace ve správnou dobu, na globální úrovni; data jsou rychle přeměňována na provozní informace a praktická zlepšení.

 • Optimalizuje používání zařízení a umožňuje lepší plánování výroby.

 • Zaručuje spolehlivou výrobu a vysokou kvalitu výrobků.

 • Podstatně snižuje plýtvání.

Úspěšné realizace

ATS PLM Success Story 2

ATS Inspect řídí proces kvality u opravce leteckých turbín

Světový dodavatel zařízení pro výrobu energie a poskytovatel služeb, se rozhodl rozš…
ATS Consulting Success Story image 2

An International Aerospace Manufacturer Chooses ATS Global to Implement Smart Manufacturing Practice for their Manufacturing Line

Create a best-practice manufacturing environment that increases prod…
ATS_Global_Meat_IT_Success-Story

Přední světová chemická společnost si zvolila ATS pro Six Sigma poradenství

Vylepšení produktových metrik CTQ (Critical To Quality) Udržování hod…
ATS_MES_MOM_Success_Story

ATS Global Implements MES Solution for Bottling Process at Coopers Brewery

Automation and standardization of PLCs across the plant To replace the p…
Farmaceutický průmysl

Implementace laboratorního informačního systému (LIMS) pro přední Indickou farmaceutickou společnost

Automatizace manuální a decentralizované správy laboratorních informací …
A Manufacturer of Disposable Syringes in Germany Chooses ATS to Deploy Higher Plant Automation

Major Automotive Manufacturer from UK Chooses ATS Global to Improve Quality Assurance of Vehicles

Implement 100% quality assurance and traceability at all 3 European plants Pr…