Díky ATS může přední výrobce elektronických automobilů zvýšit své výrobní požadavky

Zadání

 • Zajistit sledování stavu výrobní linky a analyzování prostojů
 • Sledování vozidel, a to doslova kdekoliv
 • Zajistit, aby byly všechny kritické procesy dokončeny před přesunem na další stanici

Rozsah projektu

 • Sledování statistik OEE a zasílání reportů z výrobní linky.
 • Zavedení systému sledování vozidel, aby bylo možné sledovat každé vozidlo na všech dopravnících.
 • Řídicí systém Andon pro zajištění řízení funkcionality výrobní linky.
 • Systém pro vybírání jednotlivých komponentů založený na udělování jasných pokynů operátorovi a potvrzení operátorem.

Navržené řešení

 • MES systém od Ignition (Sepasoft) a HMI
 • Podniková logika byla navržena s využitím dat z výrobní linky, která jsou k dispozici v reálném čase a zobrazují se na velkoformátových monitorech. To umožňuje snadno a rychle reagovat na podněty z výroby.
 • Zákazníkem definované KPI byly zařazeny do monitorovacího systému, který zobrazuje reálná data.

Použité systémy, nástroje, platformy a expertní služby

 • Ignition SCADA
 • Sepasoft – MES systém
 • OPC server
 • Kepware migrace

Výsledek

Zajištěno sledování statistik OEE v reálném čase

Detailní přehled o výrobě

Máte dotaz? Zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět