Objevte naše řešení a služby pro řízení dodavatelského řetězce a vyrábějte na úrovni excellence.

Moderní dodavatelské řetězce už dnes nezahrnují jen pár dodavatelů, výrobců a zákazníků. Často jde o složité sítě propojující velké množství účastníků v rámci jednoho řetězce. Toky zboží, od surovin po hotové výrobky pro koncového zákazníka, nebývají založené na dlouhodobých fixních smlouvách, ale na momentálních schopnostech, kapacitách a nákladech. Mezipodnikové plánování dnes probíhá v reálném čase. Po zavedení digitálních vláken a digitálních dvojčat se v dodavatelských řetězcích začíná stále častěji využívat také virtuální zboží v kyberprostoru.

Sledovatelnost a transparentnost veškerých činností v rámci dodavatelského řetězce jsou klíčovými vlastnostmi pro úspěšné doručení objednávky koncovému zákazníkovi. Řízení dodavatelského řetězce je založeno především na integraci veškerých činností, které vedou ke zlepšování vztahů uvnitř řetězce, a které umožňují zisk konkurenční výhody.

ATS Global Implements Manufacturing executing system by integrating PLM

Úspešná realizace
ATS Global Implements Opcenter Intelligence System by Integrating PLM 

Čtěte dál →

Aerospace-Defence

Úspešná realizace
Maintaining Product Quality in MRO Processes: ATS Inspect at a Turbine Manufacturer
Čtěte dál

Jsme jedním z předních světových specialistů na řízení výroby a dodavatelského řetězce s globálními možnostmi dodávek do různých průmyslových odvětví.

ATS_MES_MOM_industries_icon

Modelace a přepracování procesů

ATS_MES_MOM_implementation_icon

Měření výkonnosti

ATS_MES_MOM_installation_icon

Osvědčené postupy
& Dovednosti

Máte otázku ohledně řízení dodavatelského řetězce?

Co děláme?

Pomáháme zákazníkům plánovat, implementovat a řídit činnosti v dodavatelském řetězci tak, aby požadavky koncových uživatelů byly uspokojeny, a to s maximální efektivností. Pomáháme s pokrytím i se zdokonalováním veškerých přesunů surovin, nedokončeného zboží a dokončených výrobků z místa výroby do místa spotřeby, včetně jejich skladování.

Podpora konektivity a IIoT (průmyslový internet věcí) v celé dodavatelské síti
Nabízíme řešení pro řízení informačních toků a přenos dat ze všech zařízení a IT systémů tam, kde jsou právě potřeba. Řešení zahrnuje: reporting, podrobné analýzy, kontextualizaci dat a zajištění traceability, zabezpečení a integrity dat.

Řešení pro řízení a kontroly kvality dodavatele
Zvyšte kvalitu výrobků a zároveň zlepšete rychlost kontroly, přesnost a reakční dobu na problémy s kvalitou u dodavatelů.

Řízení a kontrola kvality
Tato řešení zajišťují zvýšení kvality produktů díky rychlejším kontrolám, vyšší přesnosti a kratší době odezvy v případě vzniklých problémů.

Efektivnější výroba
Díky nasazení MES/MOM systémů (výrobní informační systém / řízení výrobního procesu) lze vyrábět efektivněji. Výhody: kratší doba výrobního cyklu, kompletní sledovatelnost výroby, pokročilý reporting zaměřený na identifikaci trendů a na poskytování informací, jenž jsou využitelné v reálném čase nejen v rámci jednoho závodu, ale i v celém dodavatelském řetězci.

Jak to děláme? 

ATS umožňuje proměnit digitální iniciativy svých zákazníků v konkrétní plán. S využitím optimální kombinace odborného školení, poradenství, projekty managementu, produktů, řešení, služeb a technické podpory 24/7 realizujeme vize svých zákazníků.

Implementační cyklus je přizpůsoben tak, aby odpovídal jakýmkoliv potřebám zákazníka od krátkodobých taktických projektů, až po dlouhodobé strategické implementace.

Toho dosahujeme díky následujícím klíčovým aktivitám:

  • Komplexní zajištění konektivity a digitalizace.
  • Zajištění automatizace, traceability a digitální verifikace v rámci celého dodavatelského řetězce.
  • Řízení informačních toků v reálném čase pomocí simulací, modelovacích nástrojů, algoritmů a optimalizačních technik.
  • Prozkoumejte všechny možnosti, které vám přináší průmyslový internet věcí, Big Data a další prvky Průmyslu 4.0!

Budoucnost řízení dodavatelského řetězce

Systémy dodavatelského řetězce budou i nadále složitější a náročnější. Aby se tomu dalo čelit, je třeba dosáhnout úspěšné spolupráce v rámci celé kooperace prostřednictvím větší konektivity. Toho lze dosáhnout prostřednictvím implementace technologií a metodik inteligentní výroby v celém dodavatelském řetězci.

Více informací o Průmyslu 4.0 a chytrých továrnách naleznete zde.

Hlavní vlastnosti a výhody

Nižší produkce vadných výrobků, tzn. i navýšení produktivity a snížení nákladů.

ATS_supply_chain_management _icon_1
ATS_supply_chain_management_icon_2

Rychlejší zavádění změn u produktů a výrobních procesů.

Rychlejší tok zásob, snížení hromadění zásob ve skladu.

ATS_supply_chain_management_icon_3
ATS_supply_chain_management_icon_4

Snížení počtu aplikací v důsledku standardizace a propojení strategických aplikací základní sady.

Nulové přerušení výroby plynoucí z transferu jednotlivých dílů po celém světě či v rámci dodavatelského řetězce.

ATS_supply_chain_management_icon_5
ATS_supply_chain_management_icon_6

Snadné rozšíření systému napříč několika závody.

Pojďme prodiskutovat vaše požadavky na řízení dodavatelského řetězce.

Úspěšné realizace

ATS PLM Success Story 1

Úspešná realizace
ATS Global Implements Opcenter Intelligence System by Integrating PLM

Process data collection direct from the machine PLCs or NC controller with in-line analysis…
Čtěte dál →

ATS PLM Success Story 2

Úspešná realizace
ATS Inspect řídí proces kvality u opravce leteckých turbín
..

Světový dodavatel zařízení pro výrobu energie a poskytovatel služeb..
Čtěte dál →

ATS PLM Success Story

Úspešná realizace
Global Wine and Spirits Company Chooses ATS Global to Sync Production Data with PLM

Maintain production SOP (Standard Operator Procedures) up to date with PLM..
Čtěte dál →