Moderní dodavatelské řetězce už dnes nezahrnují jen pár dodavatelů, výrobců a zákazníků. Často jde o složité sítě propojující velké množství účastníků v rámci jednoho řetězce. Toky zboží – od surovin po hotové výrobky pro koncového zákazníka, nebývají založené na dlouhodobých fixních smlouvách, ale na momentálních schopnostech, kapacitách a nákladech. Mezipodnikové plánování dnes probíhá v reálném čase. Po zavedení digitálních vláken a digitálních dvojčat se v dodavatelských řetězcích začíná stále častěji využívat také virtuální zboží v kyberprostoru.

Sledovatelnost a transparentnost veškerých činností v rámci dodavatelského řetězce jsou klíčovými vlastnostmi pro úspěšné doručení objednávky koncovému zákazníkovi. Řízení dodavatelského řetězce je založeno především na integraci veškerých činností, které vedou ke zlepšování vztahů uvnitř řetězce, a které umožňují zisk konkurenční výhody.

Industry 4.0,Augmented reality and smart logistic concept. Hand holding tablet with AR application for check order pick time in smart factory warehouse.Man use AR glasses and infographic background.

Co děláme?

Pomáháme zákazníkům plánovat, implementovat a řídit činnosti v dodavatelském řetězci tak, aby požadavky koncových uživatelů byly uspokojeny, a to s maximální efektivností. Pomáháme s pokrytím i se zdokonalováním veškerých přesunů surovin, nedokončeného zboží a dokončených výrobků z místa výroby do místa spotřeby, včetně jejich skladování.

Podpora konektivity a IIoT (průmyslový internet věcí) v celé dodavatelské síti
Nabízíme řešení pro řízení informačních toků a přenos dat ze všech zařízení a IT systémů tam, kde jsou právě potřeba. Řešení zahrnuje: reporting, podrobné analýzy, kontextualizaci dat a zajištění traceability, zabezpečení a integrity dat.

Řízení a kontrola kvality
Tato řešení zajišťují zvýšení kvality produktů díky rychlejším kontrolám, vyšší přesnosti a kratší době odezvy v případě vzniklých problémů.

Efektivnější výroba
Díky nasazení MES/MOM systémů (výrobní informační systém / řízení výrobního procesu) lze vyrábět efektivněji. Výhody: kratší doba výrobního cyklu, kompletní sledovatelnost výroby, pokročilý reporting zaměřený na identifikaci trendů a na poskytování informací, jenž jsou využitelné v reálném čase nejen v rámci jednoho závodu, ale i v celém dodavatelském řetězci.

Stručná fakta

Abychom našim zákazníkům pomohli dosáhnout stanovených zisků, využíváme model provozních referencí dodavatelského řetězce (Supply Chain Operation Reference – SCOR) postavený na následujících čtyřech pilířích:

 • Modelace a přepracování procesů

 • Měření výkonnosti

 • Osvědčené postupy

 • Dovednosti

Jak to děláme?

ATS umožňuje proměnit digitální iniciativy svých zákazníků v konkrétní plán. S využitím optimální kombinace ATS školení, poradenství, projekty managementu, produktů, řešení, služeb a technické podpory (24/7) realizujeme vize svých zákazníků.

Implementační cyklus je přizpůsoben tak, aby odpovídal jakýmkoliv potřebám zákazníka – od krátkodobých taktických projektů až po dlouhodobé strategické implementace. Toho dosahujeme díky následujícím klíčovým aktivitám:

 • Komplexní zajištění konektivity a digitalizace.

 • Zajištění automatizace, traceability a digitální verifikace v rámci celého dodavatelského řetězce.

 • Řízení informačních toků v reálném čase pomocí simulací, modelovacích nástrojů, algoritmů a optimalizačních technik.

 • Prozkoumejte všechny možnosti, které vám přináší průmyslový internet věcí, Big Data a další prvky Průmyslu 4.0!

Výhody pro zákazníky

 • Nižší produkce vadných výrobků, tzn. i navýšení produktivity a snížení nákladů.

 • Rychlejší zavádění změn u produktů/výrobních procesů.

 • Rychlejší tok zásob, snížení hromadění zásob ve skladu.

 • Optimalizace doby výrobního cyklu

 • Nulové přerušení výroby plynoucí z transferu jednotlivých dílů po celém světě či v rámci dodavatelského řetězce.

 • Snadné rozšíření systému napříč několika závody.

 • Snížení počtu aplikací v důsledku standardizace a propojení strategických aplikací základní sady.

Budoucnost řízení dodavatelského řetězce

Trend navyšování komplexnosti dodavatelského řetězce bude přetrvávat i v budoucnosti. Konektivita v rámci dodavatelského řetězce tvoří základ úspěšného partnerství a spolupráce. Rozsah využití chytrých výrobních technologií a metod překročí hranice jednotlivých závodů i partnerů v dodavatelském řetězci.

Více informací o Průmyslu 4.0 a chytrých továrnách naleznete zde.