Moderní dodavatelské řetězce už dnes nezahrnují jen pár dodavatelů, výrobců a zákazníků. Často jde o složité sítě propojující velké množství účastníků v rámci jednoho řetězce. Toky zboží – od surovin po hotové výrobky pro koncového zákazníka, nebývají založené na dlouhodobých fixních smlouvách, ale na momentálních schopnostech, kapacitách a nákladech. Mezipodnikové plánování dnes probíhá v reálném čase. Po zavedení digitálních vláken a digitálních dvojčat se v dodavatelských řetězcích začíná stále častěji využívat také virtuální zboží v kyberprostoru.

Sledovatelnost a transparentnost veškerých činností v rámci dodavatelského řetězce jsou klíčovými vlastnostmi pro úspěšné doručení objednávky koncovému zákazníkovi. Řízení dodavatelského řetězce je založeno především na integraci veškerých činností, které vedou ke zlepšování vztahů uvnitř řetězce, a které umožňují zisk konkurenční výhody.

Co děláme?

Pomáháme zákazníkům plánovat, implementovat a řídit činnosti v dodavatelském řetězci tak, aby požadavky koncových uživatelů byly uspokojeny, a to s maximální efektivností. Pomáháme s pokrytím i se zdokonalováním veškerých přesunů surovin, nedokončeného zboží a dokončených výrobků z místa výroby do místa spotřeby, včetně jejich skladování.

Podpora konektivity a IIoT (průmyslový internet věcí) v celé dodavatelské síti
Nabízíme řešení pro řízení informačních toků a přenos dat ze všech zařízení a IT systémů tam, kde jsou právě potřeba. Řešení zahrnuje: reporting, podrobné analýzy, kontextualizaci dat a zajištění traceability, zabezpečení a integrity dat.

Řízení a kontrola kvality
Tato řešení zajišťují zvýšení kvality produktů díky rychlejším kontrolám, vyšší přesnosti a kratší době odezvy v případě vzniklých problémů.

Efektivnější výroba
Díky nasazení MES/MOM systémů (výrobní informační systém / řízení výrobního procesu) lze vyrábět efektivněji. Výhody: kratší doba výrobního cyklu, kompletní sledovatelnost výroby, pokročilý reporting zaměřený na identifikaci trendů a na poskytování informací, jenž jsou využitelné v reálném čase nejen v rámci jednoho závodu, ale i v celém dodavatelském řetězci.

Stručná fakta

Abychom našim zákazníkům pomohli dosáhnout stanovených zisků, využíváme model provozních referencí dodavatelského řetězce (Supply Chain Operation Reference – SCOR) postavený na následujících čtyřech pilířích:

 • Modelace a přepracování procesů

 • Měření výkonnosti

 • Osvědčené postupy

 • Dovednosti

Jak to děláme?

ATS umožňuje proměnit digitální iniciativy svých zákazníků v konkrétní plán. S využitím optimální kombinace ATS školení, poradenství, projekty managementu, produktů, řešení, služeb a technické podpory (24/7) realizujeme vize svých zákazníků.

Implementační cyklus je přizpůsoben tak, aby odpovídal jakýmkoliv potřebám zákazníka – od krátkodobých taktických projektů až po dlouhodobé strategické implementace. Toho dosahujeme díky následujícím klíčovým aktivitám:

 • Komplexní zajištění konektivity a digitalizace.

 • Zajištění automatizace, traceability a digitální verifikace v rámci celého dodavatelského řetězce.

 • Řízení informačních toků v reálném čase pomocí simulací, modelovacích nástrojů, algoritmů a optimalizačních technik.

 • Prozkoumejte všechny možnosti, které vám přináší průmyslový internet věcí, Big Data a další prvky Průmyslu 4.0!

Výhody pro zákazníky

 • Nižší produkce vadných výrobků, tzn. i navýšení produktivity a snížení nákladů.

 • Rychlejší zavádění změn u produktů/výrobních procesů.

 • Rychlejší tok zásob, snížení hromadění zásob ve skladu.

 • Optimalizace doby výrobního cyklu

 • Nulové přerušení výroby plynoucí z transferu jednotlivých dílů po celém světě či v rámci dodavatelského řetězce.

 • Snadné rozšíření systému napříč několika závody.

 • Snížení počtu aplikací v důsledku standardizace a propojení strategických aplikací základní sady.

Budoucnost řízení dodavatelského řetězce

Trend navyšování komplexnosti dodavatelského řetězce bude přetrvávat i v budoucnosti. Konektivita v rámci dodavatelského řetězce tvoří základ úspěšného partnerství a spolupráce. Rozsah využití chytrých výrobních technologií a metod překročí hranice jednotlivých závodů i partnerů v dodavatelském řetězci.

Více informací o Průmyslu 4.0 a chytrých továrnách naleznete zde.