Softwarový nástroj pro řízení operací vizuální kvality

Ať už je vaše výrobní linka plně automatizovaná a výrobky postupně prochází jednotlivými operacemi bez zásahu obsluhy, nebo poloautomatická, požadavky na výslednou kvalitu zůstávají stejné. Ale jak zajistit, aby úroveň kvality zůstala stejná a vše splňovalo potřebné standardy, když trh tlačí na pravidelnou obměnu produktů?

ATS Inspect odstraňuje papírové formuláře a kontrolní listy a dává vám flexibilitu reagovat na nové požadavky ze strany zákazníků, protože vysoká kvalita je již zahrnuta do procesů výroby. Používáte-li ATS Inspect, věnujete svůj čas na zlepšování kvality než na administrativní úkony spojené s papírováním.

DoorIT Success Story

Úspěšná realizace
Digital Transformation of Quality Processes at US Automotive Manufacturer
Čtěte dál

ATS-Inspect-logo

Software pro výrobní společnosti a jejich vizuální kontrolu kvality výrobků. Redukuje papírové kontrolní listy, zlepšuje kvalitu a snižuje náklady na opravy, zmetkovitost a reklamace.

Rozpozná vady
a sníží
jejich
četnost

ATS inspect allows you to identify and eliminate all quality defects

Postupně tak odhalíte sebemenší vadu a neshodu týkající se kvality. Zacílíte na nápravná opatření, až nezbude vada žádná.

Na problém
s výrobkem
reagujete rychleji

Když se vyskytne problém, ihned informujte správné osoby a přijměte nápravné opatření, upravte konstrukci výrobků a vylepšete výrobní proces.

Využijte lépe
svých 8
hodin!

Už nemusíte aktualizovat tabulky v excelu nebo přepisovat záznamy na papír. Mnohem vice času věnujete zlepšování kvality a zároveň snižujete náklady na opravy, které jsou spojení s vadami.

Jak funguje ATS Inspect?

Podívejte se, jak můžete zdokonalit kvalitu vašich výrobků, zjednodušit práci kolegům a zároveň snížit náklady na kvalitu ve vašem závodě. Je to o digitalizaci procesu.

play-sharp-fill

Ulehčete si kontrolu kvality a omezte papírování.
Kontaktujte nás ještě dnes.

Hlavní vlastnosti

ATS_Intuitive_Inspection

Kontrola je intuitivní a jednoduchá

Zjištěné vady vyznačíte na 3D CAD modelech výrobků importovaných přímo z PLM systému, což výrazně snižuje dobu konfigurace. ATS Inspect vede operátory intuitivně prostřednictvím dotykové obrazovky celým pracovním postupem. Zaškolení nových zaměstnanců je proto extrémně rychlé a jednoduché.

ATS_cm4d_icon_2

Dynamické kontrolní seznamy

Elektronické kontrolní seznamy se přizpůsobí každé jednotce na výrobní lince a zaznamenávají veškeré poruchy. Navíc dávají záruku, že se provedly všechny vizuální kontroly a žádné kroky se nevynechaly.

ATS_cm4d_icon_3

Reporty a analýzy

Poskytuje kompletní analýzu aktuálních dat i online reporty. Zobrazuje trendy a nesrovnalosti, na které můžete okamžitě reagovat. Informace se mohou převést do BI reportů a máte přehled o celé továrně.

ATS_Quality_Alerts

Upozornění na problémy v oblasti kvality

Ať už se jedná o upozornění na pravidelnou aktualizaci nebo problém v oblasti kvality, ATS Inspect o tom včas informuje správné osoby, a to buď e-mailem, přes informační displeje či stropní monitory.

Hledáte ještě další výhody?

Pokud ano, zde jsou! Samotný vývoj softwarového řešení ATS Inspect byl od počátku poháněn předními světovými výrobními společnostmi. Mělo to svou logiku, software jim pomáhal a pomáhá vyrábět produkty prvotřídní kvality. Nyní se s vámi rádi podělíme o znalosti a co všechno tento software umožňuje.

manufacturing inspection software

Skoncujte s papírovými kontrolními seznamy

Elektronické kontrolní seznamy zaznamenávají veškeré poruchy a zajišťují, že byly uskutečněny všechny vizuální kontroly i kontroly volitelného obsahu.

Vylepšujte hned a napoprvé

Každá zjištěná vada stojí čas a peníze. Proto vám dáváme nástroj, abyste našli příčinu každého problému a zabránili opakování.

Zamezte reklamacím

Systém „brány kvality“ podpořený řízenými kontrolami zajišťuje, že bude každý vyrobený kus expedován z továrny přesně tak, jak požadoval zákazník.

Zachyťte všechny vady

Když vám chybí ucelený přehled, nemůžete adekvátně reagovat. Proto se postaráme, abyste identifikovali každou vadu a zároveň přijímali rozhodnutí podložená aktuálními údaji z výroby.

Zlepšování zdar!

Udržujte kvalitu svých produktů na vysoké úrovni a dodejte svým zákazníkům jistotu, že váš produkt dodáte vždy v takovém stavu, v jakém ho požaduje zákazník.

Top kvalita nemusí být drahá

Naše softwarové řešení pomáhá snižovat náklady spojené se zmetkovitostí, opravami a reklamacemi, díky funkcím jako jsou sběr dat, analýza a reporting vlastností výrobku.

Připravili jsme balíček předplatného, abyste mohli dál vylepšit kvalitu vašich produktů!

Které další vlastnosti a funkce má ATS Inspect?

Škálovatelné řešení

Dokonale padnoucí řešení – pro menší lokální výrobce či mezinárodní podnik s několika závody.

ATS_Solution_Scalability_icon
ATS_BI_Dashboard_icon

Vytvoříte si vlastní reporty

ATS Inspect uloží data do cloudu, kde si můžete navrhnete své vlastní reporty a vytvoříte si své přehledy o aktuálním dění ve výrobě z pohledu kvality.

Komunikuje s podnikovými systémy

ATS Inspect si rozumí s podnikovými systémy ERP, PLM, MES/MOM a propojuje tak výrobu s managementem.

ATS_cm4d_icon_3
ATS_Data_Sharing_icon

Sdílejte svá data s dodavateli

Sdílejte data o kvalitě vašich produktů s využitím pokročilých nástrojů pro reporty a analýzy a společně pracujte na dosažení cílů.

Záznam variabilních dat

Zajistěte, aby všechny vaše výrobní ukazatele zůstaly v předem stanovených mezích. Pokud některý z ukazatelů překročí tyto limity, ATS Inspect vás na to včas upozorní.

ATS_cm4d_icon_5
ATS_Automated_Inspection_icon

Automatizace

Automatizujte kontrolní procesy a propojte všechna elektronická testovací zařízení se systémy vidění.

Chcete se dozvědět více o softwarovém řešení ATS Inspect?
Stáhněte si brožuru.

Úspěšné realizace

ATS Inspect Success Story

Úspěšná realizace
O výrobní kvalitu tryskových motorů se stará ATS Inspect

Výroba motorů pro tryskáče na Tchaj-wanu, a s tím i spojené výrobní procesy, se příliš neliší od té, která zajišťuje výrobu…
Čtěte dál →

ATS Inspect pomáhá ve firmě Navistar s projektem Six Sigma

Úspěšná realizace
ATS Inspect pomáhá ve firmě Navistar s projektem Six Sigma

Navistar, jeden z předních světových výrobců těžkých nákladních automobilů, chtěl v jednom ze svých zařízení..
Čtěte dál →

ATS Inspect Success Story Image 9

Úspěšná realizace
MAN trvale zkvalitňuje výrobu prostřednictvím řešení ATS Inspect

MAN Truck & Bus AG ve své továrně v rakouském městě Steyr vyvíjí a vyrábí jak lehké a středně těžké nákladní vozy…
Čtěte dál →

Ats-inspect-success-story

Úspěšná realizace
Kvalitu bílého zboží u výrobce Whirlpool kontroluje ATS Inspect

Ledničky z výrobního závodu společnosti Whirlpool v Mexiku putují pouze na export, což klade vysoké nároky na..
Čtěte dál →

ATS Success Story Image 5

Úspěšná realizace
Kvalitu prsních implantátů od společnosti Trulife hlídá ATS Inspect

Zlepšení kvality finálních výrobků expedovaných ze závodu Snížení nákladů spojených..
Čtěte dál →

ATS Inspect Success Story Image 10

Úspěšná realizace
Digitální kontrola kvality u výrobce elektromobilů

Mezinárodní energetická agentura předpověděla, že do roku 2030 počet elektrických vozidel na celém světě…
Čtěte dál →

ATS _inspect_Success_Story

Úspěšná realizace
Digital Transformation of Quality Processes at US Automotive Manufacturer

Within a couple of months warranty claims for units shipped to the new market went down to zero.
Čtěte dál →

Toyota_Pixabay

Úspěšná realizace
Product Quality Increased at Toyota by Implementing ATS Inspect
..

Toyota needed a solution to raise the number of vehicles being manufactured without defects (Straight Through Ratio).
Čtěte dál →