Integrujte kontoly do svých ekosystémů pro kvalitu.

Jak předcházet vadám u výrobků a komponentů a zajistit špičkovou kvalitu? Jedině optimalizací a zefektivněním procesu kontroly kvality tak, aby se zjištěné vady podchytily přímo u zdroje a následně co nejrychleji opravily.

ATS Inspect je spolehlivý nástroj a přesahuje rámec kontroly. Nabízí konfigurovatelné řešení řízení kvality. Pracovníkům, kteří zodpovídají za kvalitu výrobků, ale i celému managementu, dává do rukou přehledné reporty a ukazuje na slabá místa. Pracuje s daty v reálném čase. Mluví přímo s podnikovými systémy jako PLM, ERP a systémy MES.

ATS-Customer-Story-MAN-Trucks-preview-image-blue-gradient

Úspěšná realizace
MAN trvale zkvalitňuje výrobu prostřednictvím řešení ATS Inspect
Čtěte dál

ATS Inspect SaaS logo (2024) - Dark Blue - Transparent background

ATS Inspect, to je přímočará kontrola kvality od ATS Global

Dosáhněte úplného řízení kvality s ATS Inspect.
Integrujte kontoly do svých ekosystémů pro kvalitu.

Chcete se dozvědět více o softwarovém řešení ATS Inspect?
Stáhněte si brožuru.

Přímočará
kontrola kvality od ATS

ATS Global - Partners page - Tulip - icon 2

Propojení

Propojení je snadné. Rozhodnutí, zda začít s jednoduchou verzí, nebo nástroj propojit s několika automatizovanými systémy, je pouze na vás.

Kontrola

Softwarový nástroj je navržen tak, aby pomohl pracovníkům kontroly převzít kontrolu. Zobrazí slabá místa, ukáže na příčinu problému.

Využitelnost dat

Aktuální data získaná v rámci kontrolní inspekce jsou dostupná všem zodpovědným osobám a dotčeným oddělením.

Efektivita

Pomáhá, aby byl výrobní proces plynulejší. Odstraňuje vady, které se opakují. Zobrazuje informace důležité pro správné rozhodování.

Shoda

Spravuje systém řízení kvality a standardů

Hledáte ještě další výhody?

Pokud ano, zde jsou! Samotný vývoj softwarového řešení ATS Inspect byl od počátku poháněn předními světovými výrobními společnostmi. Mělo to svou logiku, software jim pomáhal a pomáhá vyrábět produkty prvotřídní kvality. Nyní se s vámi rádi podělíme o znalosti a co všechno tento software umožňuje.

manufacturing inspection software

Skoncujte s papírovými kontrolními seznamy

Elektronické kontrolní seznamy zaznamenávají veškeré poruchy a zajišťují, že byly uskutečněny všechny vizuální kontroly i kontroly volitelného obsahu.

Vylepšujte hned a napoprvé

Každá zjištěná vada stojí čas a peníze. Proto vám dáváme nástroj, abyste našli příčinu každého problému a zabránili opakování.

Zamezte reklamacím

Systém „brány kvality“ podpořený řízenými kontrolami zajišťuje, že bude každý vyrobený kus expedován z továrny přesně tak, jak požadoval zákazník.

Zachyťte všechny vady

Když vám chybí ucelený přehled, nemůžete adekvátně reagovat. Proto se postaráme, abyste identifikovali každou vadu a zároveň přijímali rozhodnutí podložená aktuálními údaji z výroby.

Zlepšování zdar!

Udržujte kvalitu svých produktů na vysoké úrovni a dodejte svým zákazníkům jistotu, že váš produkt dodáte vždy v takovém stavu, v jakém ho požaduje zákazník.

Top kvalita nemusí být drahá

Naše softwarové řešení pomáhá snižovat náklady spojené se zmetkovitostí, opravami a reklamacemi, díky funkcím jako jsou sběr dat, analýza a reporting vlastností výrobku.

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Úspěšné realizace

ATS Inspect Success Story

Úspěšná realizace
O výrobní kvalitu tryskových motorů se stará ATS Inspect

Výroba motorů pro tryskáče na Tchaj-wanu, a s tím i spojené výrobní procesy, se příliš neliší od té..
Čtěte dál →

ATS Inspect pomáhá ve firmě Navistar s projektem Six Sigma

Úspěšná realizace
ATS Inspect pomáhá ve firmě Navistar s projektem Six Sigma

Navistar, jeden z předních světových výrobců těžkých nákladních automobilů, chtěl v jednom ze svých zařízení..
Čtěte dál →

ATS Inspect Success Story Image 9

Úspěšná realizace
MAN trvale zkvalitňuje výrobu prostřednictvím řešení ATS Inspect

MAN Truck & Bus AG ve své továrně v rakouském městě Steyr vyvíjí a vyrábí jak lehké a středně těžké nákladní vozy…
Čtěte dál →

ATS Inspect Success Story 6

Úspěšná realizace
Kvalitu bílého zboží u výrobce Whirlpool kontroluje ATS Inspect

Ledničky z výrobního závodu společnosti Whirlpool v Mexiku putují pouze na export, což klade vysoké nároky na..
Čtěte dál →

ATS Inspect Success Story 5

Úspěšná realizace
Kvalitu prsních implantátů od společnosti Trulife hlídá ATS Inspect

Zlepšení kvality finálních výrobků expedovaných ze závodu Snížení nákladů spojených..
Čtěte dál →

ATS Inspect Success Story Image 10

Úspěšná realizace
Paperless Quality Inspection at Electric Car Manufacturer

Since they implemented quality control software for manufacturing, instead of recording quality issues..
Čtěte dál →

ATS Customer Story - Toyota - preview image

Úspěšné realizace
Product Quality Enhanced at Toyota by Implementing ATS Inspect

Toyota increased the defects identified in-house and reduced quality defects and errors per month.
Čtěte dál →

ATS Customer Story - MAN Trucks - preview image

Úspěšné realizace
Implementing Flexible Quality Assurance at MAN Truck & Bus

MAN Truck & Bus, one of the global leading commercial vehicle manufacturers, succeeded in enhancing..
Čtěte dál →

ATS Customer Story - Trulife - preview image

Úspěšné realizace
Improving Product Quality for Trulife, The Medical Device Manufacturer from Ireland

Smart digital transformation of their product quality inspection processes.
Čtěte dál →

ATS-_inspect_Success_Story_Image 1

Úspěšná realizace
Digital Transformation of Quality Processes at US Automotive Manufacturer

Within a couple of months warranty claims for units shipped to the new market went down to zero.
Čtěte dál →

Toyota_Pixabay

Úspěšná realizace
Product Quality Increased at Toyota by Implementing ATS Inspect
..

Toyota needed a solution to raise the number of vehicles being manufactured without defects (Straight Through Ratio)..
Čtěte dál →