Softwarový nástroj pro řízení operací vizuální kvality

Ať už je vaše výrobní linka plně automatizovaná a výrobky postupně prochází jednotlivými operacemi bez zásahu obsluhy, nebo poloautomatická, požadavky na výslednou kvalitu zůstávají stejné. Ale jak zajistit, aby úroveň kvality zůstala stejná a vše splňovalo potřebné standardy, když trh tlačí na pravidelnou obměnu produktů?

ATS Inspect odstraňuje papírové formuláře a kontrolní listy a dává vám flexibilitu reagovat na nové požadavky ze strany zákazníků, protože vysoká kvalita je již zahrnuta do procesů výroby. Používáte-li ATS Inspect, věnujete svůj čas na zlepšování kvality než na administrativní úkony spojené s papírováním.

Úspěšná realizace
Product Quality Assurance in MRO Processes: ATS Inspect at a Turbine Manufacturer

Čtěte dál →

Úspěšná realizace
Digital Transformation of Quality Processes at US Automotive Manufacturer
Čtěte dál

ATS-Inspect-logo

Software pro výrobní společnosti a jejich vizuální kontrolu kvality výrobků. Redukuje papírové kontrolní listy, zlepšuje kvalitu a snižuje náklady na opravy, zmetkovitost a reklamace.

Rozpozná vady
a sníží
jejich
četnost

ATS inspect allows you to identify and eliminate all quality defects

Postupně tak odhalíte sebemenší vadu a neshodu týkající se kvality. Zacílíte na nápravná opatření, až nezbude vada žádná.

Na problém
s výrobkem
reagujete rychleji

Když se vyskytne problém, ihned informujte správné osoby a přijměte nápravné opatření, upravte konstrukci výrobků a vylepšete výrobní proces.

Využijte lépe
svých 8
hodin!

Už nemusíte aktualizovat tabulky v excelu nebo přepisovat záznamy na papír. Mnohem vice času věnujete zlepšování kvality a zároveň snižujete náklady na opravy, které jsou spojení s vadami.

Jak funguje ATS Inspect?

Podívejte se, jak můžete zdokonalit kvalitu vašich výrobků, zjednodušit práci kolegům a zároveň snížit náklady na kvalitu ve vašem závodě. Je to o digitalizaci procesu.

Kontrolujte kvalitu vizuálně a digitálně, abyste odhodili zbytečné papírování a mohli se věnovat zdokonalování kvality.
Ozvěte se a my se podíváme na situaci u vás.


  Hlavní vlastnosti

  Kontrola je intuitivní a jednoduchá

  Zjištěné vady vyznačíte na 3D CAD modelech výrobků importovaných přímo z PLM systému, což výrazně snižuje dobu konfigurace. ATS Inspect vede operátory intuitivně prostřednictvím dotykové obrazovky celým pracovním postupem. Zaškolení nových zaměstnanců je proto extrémně rychlé a jednoduché.

  Dynamické kontrolní seznamy

  Elektronické kontrolní seznamy se přizpůsobí každé jednotce na výrobní lince a zaznamenávají veškeré poruchy. Navíc dávají záruku, že se provedly všechny vizuální kontroly a žádné kroky se nevynechaly.

  Reporty a analýzy

  Poskytuje kompletní analýzu aktuálních dat i online reporty. Zobrazuje trendy a nesrovnalosti, na které můžete okamžitě reagovat. Informace se mohou převést do BI reportů a máte přehled o celé továrně.

  Upozornění na problémy v oblasti kvality

  Ať už se jedná o upozornění na pravidelnou aktualizaci nebo problém v oblasti kvality, ATS Inspect o tom včas informuje správné osoby, a to buď e-mailem, přes informační displeje či stropní monitory.

  Podívejte se na vývojovou mapu pro představu, kam dál se
  softwarem směřujeme a hlasujte o nových prvcích
  Čtěte dál →

  Hledáte ještě další výhody?

  Pokud ano, zde jsou! Samotný vývoj softwarového řešení ATS Inspect byl od počátku poháněn předními světovými výrobními společnostmi. Mělo to svou logiku, software jim pomáhal a pomáhá vyrábět produkty prvotřídní kvality. Nyní se s vámi rádi podělíme o znalosti a co všechno tento software umožňuje.

  Skoncujte s papírovými kontrolními seznamy

  Elektronické kontrolní seznamy zaznamenávají veškeré poruchy a zajišťují, že byly uskutečněny všechny vizuální kontroly i kontroly volitelného obsahu.

  Vylepšujte hned a napoprvé

  Každá zjištěná vada stojí čas a peníze. Proto vám dáváme nástroj, abyste našli příčinu každého problému a zabránili opakování.

  Zamezte reklamacím

  Systém „brány kvality“ podpořený řízenými kontrolami zajišťuje, že bude každý vyrobený kus expedován z továrny přesně tak, jak požadoval zákazník.

  Zachyťte všechny vady

  Když vám chybí ucelený přehled, nemůžete adekvátně reagovat. Proto se postaráme, abyste identifikovali každou vadu a zároveň přijímali rozhodnutí podložená aktuálními údaji z výroby.

  Zlepšování zdar!

  Udržujte kvalitu svých produktů na vysoké úrovni a dodejte svým zákazníkům jistotu, že váš produkt dodáte vždy v takovém stavu, v jakém ho požaduje zákazník.

  Top kvalita nemusí být drahá

  Naše softwarové řešení pomáhá snižovat náklady spojené se zmetkovitostí, opravami a reklamacemi, díky funkcím jako jsou sběr dat, analýza a reporting vlastností výrobku.

  Připravili jsme balíček předplatného, abyste mohli dál vylepšit kvalitu vašich produktů!

  Zjistěte vice

  Které další vlastnosti a funkce má ATS Inspect?

  Škálovatelné řešení

  Dokonale padnoucí řešení – pro menší lokální výrobce či mezinárodní podnik s několika závody.

  Vytvoříte si vlastní reporty

  ATS Inspect uloží data do cloudu, kde si můžete navrhnete své vlastní reporty a vytvoříte si své přehledy o aktuálním dění ve výrobě z pohledu kvality.

  Komunikuje s podnikovými systémy

  ATS Inspect si rozumí s podnikovými systémy ERP, PLM, MES/MOM a propojuje tak výrobu s managementem.

  Sdílejte svá data s dodavateli

  Sdílejte data o kvalitě vašich produktů s využitím pokročilých nástrojů pro reporty a analýzy a společně pracujte na dosažení cílů.

  Záznam variabilních dat

  Zajistěte, aby všechny vaše výrobní ukazatele zůstaly v předem stanovených mezích. Pokud některý z ukazatelů překročí tyto limity, ATS Inspect vás na to včas upozorní.

  Automatizace

  Automatizujte kontrolní procesy a propojte všechna elektronická testovací zařízení se systémy vidění.

  Pojďme prodiskutovat požadavky na řízení operací vizuální kvality!


   Úspěšné realizace

   Úspěšná realizace
   O výrobní kvalitu tryskových motorů se stará ATS Inspect

   Výroba motorů pro tryskáče na Tchaj-wanu, a s tím i spojené výrobní procesy, se příliš neliší od té, která zajišťuje výrobu…


   Čtěte dál →

   Úspěšná realizace
   ATS Inspect pomáhá ve firmě Navistar s projektem Six Sigma

   Navistar, jeden z předních světových výrobců těžkých nákladních automobilů, chtěl v jednom ze svých zařízení zavést..


   Čtěte dál →

   Úspěšná realizace
   MAN trvale zkvalitňuje výrobu prostřednictvím řešení ATS Inspect

   MAN Truck & Bus AG ve své továrně v rakouském městě Steyr vyvíjí a vyrábí jak lehké a středně těžké nákladní vozy…


   Čtěte dál →

   Úspěšná realizace
   Kvalitu bílého zboží u výrobce Whirlpool kontroluje ATS Inspect

   Ledničky z výrobního závodu společnosti Whirlpool v Mexiku putují pouze na export, což klade vysoké nároky na…

   Čtěte dál →

   Úspěšná realizace
   Kvalitu prsních implantátů od společnosti Trulife hlídá ATS Inspect

   Zlepšení kvality finálních výrobků expedovaných ze závodu…


   Čtěte dál →

   Úspěšná realizace
   Digitální kontrola kvality u výrobce elektromobilů

   Mezinárodní energetická agentura předpověděla, že do roku 2030 počet elektrických vozidel na celém světě…


   Čtěte dál →

   Úspěšná realizace
   Digital Transformation of Quality Processes at US Automotive Manufacturer

   Within a couple of months warranty claims for units shipped to the new market went down to zero.

   Čtěte dál →

   Úspěšná realizace
   Product Quality Assurance in MRO Processes: ATS Inspect at a Turbine Manufacturer

   A large part of the success of ATS Inspect is down to the consulting and groundwork carried out before an implementation…

   Čtěte dál →

   Úspěšná realizace
   Business Benefits: ATS Inspect in the Automotive Industry

   13 business benefits of performing a digital transformation of your visual inspection processes in the Automotive Industry.

   Čtěte dál →

   Úspěšná realizace
   Product Quality Increased at Toyota by Implementing ATS Inspect

   Toyota needed a solution to raise the number of vehicles being manufactured without defects (Straight Through Ratio).

   Čtěte dál →

   Úspěšná realizace
   Electric Car Manufacturer Eliminates Risk of Product Recalls

   The ATS Inspect software solution was developed in the automotive industry and so it fits into the customer’s…


   Čtěte dál →