.has-sidebar #sidebar { order: 2; margin-top: 20px; }
ATS Inspect2021-03-17T17:13:54+00:00

ATS Inspect

Catch defects. Improve quality. Reduce costs.

ATS Inspect – to je softwarové řešení, které zdokonalí kvalitu vašich produktů

Okamžitá
zlepšení

Problémy s kvalitou produktů jsou rychle odhaleny a vráceny zpět ke zdroji problému, takže lze přijmout okamžitá nápravná opatření.

Zabraňte tomu, aby se vadné výrobky dostaly do rukou zákazníka

Systém „brány kvality“ podpořený řízenými kontrolami zajišťuje, že bude každý vyrobený kus expedován z továrny přesně tak, jak požadoval zákazník.

Vylepšete/chraňte pověst své značky

Udržujte kvalitu svých produktů na vysoké úrovni a dodejte svým zákazníkům jistotu, že váš produkt dodáte vždy v takovém stavu, v jakém ho požaduje zákazník.

Snížení zmetkovitosti v praxi

Zjistěte, jak řešení ATS Inspect pomohlo Toyotě alokovat a následně eliminovat problémy v oblasti kvality a zrychlit tak dobu návratnosti z investice.

Zjistit více

Včasná identifikace
závad

Čím dříve jsou vady vzniklé během výrobního procesu identifikovány, tím dříve mohou být napraveny.

Podpora zakázkové
výroby

ATS Inspect zdokonaluje kvalitu v prostředí zakázkové výroby díky dynamickým kontrolám, které lze přizpůsobit dle každé jednotky umístěné na výrobní lince.

Rychlá návratnost
investice

Detailní zpětná vazba, zaměřená na oblast kvality, umožňuje zdokonalit výrobní proces, což vede ke zrychlení doby návratnosti investic.

Správa procesů údržby a
oprav

Sleduje každý krok procesu údržby a běžných i generálních oprav.

Vyloučení vadných
sestav

V případě zakázkové výroby zajišťuje, aby byla každá jednotka složená ze správných dílů.

Snížení zmetkovitosti a nákladů na opravy

Pokud jde o náklady na opravy a zmetkovitost, ATS Inspect vykazuje prvotřídní výsledky, a to díky využití analýzy kvality produktů.

ATS Inspect can be purchased through a subscription

Find out more

Váš nástroj pro produkty bezkonkurenční kvality

3D kontrola

ATS Inspect umožňuje zaznačit zjištěné vady na 3D CAD modelech výrobků importovaných přímo z PLM systému, což výrazně snižuje dobu konfigurace.

Konec s papírovými kontrolními seznamy

Elektronické kontrolní seznamy zaznamenávají veškeré poruchy a zajišťují, že byly uskutečněny všechny vizuální kontroly i kontroly volitelného obsahu.

Reporty a
analýzy

Poskytuje kompletní analýzu vašich dat i online reporty, tzn. reporty, které lze bezpečně zobrazit online, ať se nacházíte kdekoliv na světě.

Integrované
řešení

Kompletní integraci dat se systémy ERP, PLM, MES/MOM a veškerým zařízením ve výrobním prostředí, zajišťuje ATS Bus.

Vizuální kontrola

Podívejte se, jak můžete zdokonalit kvalitu vašich výrobků a zároveň snížit náklady na kvalitu ve vašem závodě.

ale počkat, je toho více

Grab a free copy of eBook on 7 steps to reduce Product Recall

Download eBook now

Technická podpora ATS

Chápeme, jak je důležitá stálá dostupnost veškerých komponentů (tedy i IT) nezbytných k výrobě. Jsme tady, abychom vám pomohli zajistit provozuschopnost vašeho závodu – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Více informací

Úspěšné realizace

Americká automobilka a její proces řízení kvality jde cestou digitální transformace

Výrobce originálních dílů pro automobilky díky digitalizaci procesu řízení kvality snižuje náklady spojené s vizuálními vadami.

Obchodní výhody: ATS Inspect v automobilovém průmyslu

Digitální transformace procesů spojených s řízením operací vizuální kvality přináší 13 obchodních výhod.

ATS Inspect řídí proces kvality u opravce leteckých turbín

Úspěšnému zavedení ATS Inspect předcházely konzultace a prohlídka operační haly pro údržbu a opravy.

Product Quality Increased at Toyota by Implementing ATS Inspect

Toyota needed a solution to raise the number of vehicles being manufactured without defects (Straight Through Ratio).

Kvalitu prsních implantátů od společnosti Trulife hlídá ATS Inspect

Operátoři nyní používají intuitivní uživatelské rozhraní ATS Inspect pro zadání vizuálních defektů přímo na obrázek produktu a údaje o kvalitě jsou k dispozici pro okamžitou analýzu kdykoli a kdekoli.

Kvalitu bílého zboží u výrobce Whirlpool kontroluje ATS Inspect

Whirlpool dosáhl razantního snížení defektů, což mělo zároveň pozitivní dopad na snížení nákladů spojených se zmetkovitostí. A to vše díky detailní zpětné vazbě, kterou mají nyní k dispozici v reálném čase.

O výrobní kvalitu tryskových motorů se stará ATS Inspect

ATS Inspect se používá ke kontrole komponentů, u kterých existuje riziko poškození, nebo že budou chybně orientovány. Mohou to být ale i nesprávně umístěné svorky, nedostatečné rozestupy okolo kabeláže a podobně.

ATS Inspect pomáhá ve firmě Navistar s projektem Six Sigma

Systém byl nainstalován a funkční během několika týdnů a inspektoři neměli problém s učením nového systému s intuitivním a přizpůsobitelným uživatelským rozhraním.

MAN trvale zkvalitňuje výrobu prostřednictvím řešení ATS Inspect

Softwarové řešení ATS Inspect byl implementován v klíčových kontrolních stanovištích podél výrobní linky, kde operátoři provádějí vizuální kontrolu každého vozidla a zaznamenávají závady na obrázek výrobku.

Digitální kontrola kvality u výrobce elektromobilů

Údaje o vadách se nyní zaznamenávají digitálně prostřednictvím tabletu a papírové kontrolní seznamy jsou již minulostí.

Brožury

Business Benefits

Product Feature

Go to Top