Kvalitu bílého zboží u výrobce Whirlpool kontroluje ATS Inspect

Zadání

Ledničky z výrobního závodu společnosti Whirlpool v Mexiku putují pouze na export, což klade vysoké nároky na výslednou kvalitu tohoto bílého zboží. Potřebovali vylepšit systém řízení operací kvality, který by zajistil následující:

  • Odstranil papírové kontrolní listy na úrovni výrobní linky
  • Zlepšil kvalitu ledniček
  • Automaticky detekoval kritické události
  • Zajistil detailní analýzy a přehledy o výsledcích kvality

Proto se společnost rozhodla jít cestou digitální transformace a pro systém řízení operací kvality si vybrala softwarové řešení ATS Inspect.

ATS Plastic injection manufacturer 2

Navržené řešení

Operátoři zadají sériové číslo jednotky, u které provádí inspekci, přes dotykovou obrazovku. Zobrazí se jim obrázek výrobku, na které mohou vyznačit kosmetické vady.

Lidé, kteří provádí opravy, uvidí stejný obrázek a místo, kde se označená vada nachází. Zároveň získají informaci např. o velikosti vady, závažnosti a odpovědnosti. Výsledky testů funkčnosti, zadané ručně nebo automaticky, s přímým připojením k testovacímu zařízení, jsou také uloženy a zapsány jako důležitý údaj ke kontrolované jednotce.

Použité systémy a nástroje

  • ATS Inspect

Výsledek

Whirlpool dosáhl razantního snížení defektů, což mělo zároveň pozitivní dopad na snížení nákladů spojených se zmetkovitostí. A to vše díky detailní zpětné vazbě, kterou mají nyní k dispozici v reálném čase.

Největším oceněním pro ATS bylo, že se společnost rozhodla aplikovat toto softwarové řešení, které zdokonalí kvalitu, i v dalších mexických továrnách na výrobu praček a sušiček.

Máte dotaz? Napište nám a zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět.