Farmaceutický průmysl

Společnost ATS Global je dodavatelem nezávislých řešení pro chytrou digitální transformaci. Poskytujeme řešení pro průmyslovou automatizaci a a softwarové nástroje pro řízení výrobních provozů, které jsou známe jako MES systémy a MOM. Disponujeme znalostmi potřebnými pro současný stav, ale i pro technologický skok směrem k chytrým továrnám dle principů pro farmaceutický průmysl 4.0.

Desítky let sbíráme zkušenosti a chápeme, jaký význam má v regulovaném odvětví zajištění kvality a shoda s předpisy. Farmaceutickým firmám nabízíme služby neustálého zlepšování zaměřené na kvalitu na základě využití moderních výrobních metod.

ATS poskytuje IT řešení v oblasti průmyslové automatizace a výroby pro regulovaný farmaceutický sektor již od roku 1986. Některé z našich probíhajících projektů zahrnují např. rozšíření automatizace a zavádění podnikových MES systémů ve sterilních prostorách, řešení sběru dat pro výrobce zdravotnických prostředků, servisní smlouvy SLA pro podporu údržby, řešení poruch a výpadků. Ale také poradenství pro výrobní IT.

Farmaceutický průmysl - výrobní linka

Jak to děláme?

Pro výrobní podniky a farmaceutický průmysl navrhujeme automatizační a IT systémy, vybíráme systémovou architekturu, poskytujeme metody preventivní údržby. Hledáme příčiny vzniklých problémů a představujeme způsoby řešení. Zároveň pořádáme odborná školení a vzděláváme operátory, pracovníky údržby, programátory řídicích systémů PLC a manažery. Školíme i zaměstnance, kteří se starají o MES systémy a SCADA/HMI.

Díky globálnímu zázemí můžeme pracovat na projektech po celém světě.

Řídíme projekt od poradenství, uvedení do provozu a poskytnutí technické podpory 24/7 a zaškolení operátorů. Principy kvality vyplývající z návrhu začleňujeme do našich inženýrských dodávek, což nám umožňuje vyvíjet robustní systémy pro automatizaci a IT. Kvalita našich dodávek je certifikována americkou asociací integrátorů řídicích systémů CSIA.

Pro naše zákazníky jsme flexibilním a spolehlivým partnerem a využíváme různé obchodní modely, jako je podpora přímo na místě, projekty za fixní cenu, dohody o údržbě software SMA, servisní smlouvy SLA a smlouvy dle individuálních požadavků klienta.

Stručná fakta

 • Realizovali jsme víc jak 5000 projektů

 • Min 50 projektů bylo ve farmaceutických továrnách

 • Působíme ve více než 25 zemích

 • Osvědčené postupy zavádíme napříč 15 odvětvími

 • Řešení implementujeme ve shodě s normami GAMP a předpisy FDA

Co děláme?

Automatizace a IT

 • PLC, SCADA, DCS, vývoj dávkových aplikací
 • Vývoj IT aplikací
 • Testování, instalace, uvádění do provozu a technická podpora 24/7

Zavádění MES systémů a MOM

 • Digitální transformace současných procesů založených na papírových dokumentech a systémů zajišťujících celkovou sledovatelnou historii prostřednictvím elektronických záznamů šarží (EBR)
 • Řešení, která ATS podporuje, zahrnují: SIMATIC IT eBR (Siemens) a PAS-X (Werum)

SCADA, historie dat a vizualizace výrobního závodu

 • Monitoring výrobního procesu a průmyslových a jiných technických z centrálního pracoviště. sběr a ukládání výrobních dat.
 • U svých zákazníků dosahujeme těchto cílů s využitím řešení jako SCADA System SIMATIC WinCC V7 (Siemens), Ignition (Inductive Automation) a PI System (OSI soft).
 • Integrace 2. úrovně / servery pro získávání dat (DAS).
 • Systém správy výrobních dat.
 • Provozní data v reálném čase.
 • Integrace výrobního systémů s podnikovým. Komunikace prostřednictvím specializovaných průmyslových sítí.

Řešení z oblasti laboratorních informačních systémů (LIMS)

 • Řešení LIMS jsou kritická pro správné formulování a uvolňování šarží ve farmaceutickém prostředí. Společnost ATS má přímé zkušenosti s implementací a optimalizací řešení LIMS, a to nejen s vlastním technologickým provedením, ale též s řízením dopadu na operátory, procesy a struktury.
 • Podporovaná řešení zahrnují: SIMATIC IT Unilab (Siemens), řešení na bázi softwaru SAP a zakázková řešení.
 • Siemens Opcenter RD&L

Sériová výroba, middleware a řešení IIoT

 • Společnost ATS je členem pracovní skupiny OPEN-SCS a aktivně se zapojuje do vývoje řešení v souladu s funkčními požadavky této pracovní skupiny.
 • Společnost ATS řídí tok informací od výrobního zařízení a systémů IT až po vše ostatní, co je v závodě potřeba. To umožňuje analýzu dat a hlášení prostřednictvím zasazení do kontextu při zajištění sledovatelnosti, zabezpečení a integrity dat (Řešení IIoT).

Služby spojené s validací ve farmacii

 • Služby spojené s validací, které respektují příslušná nařízení, zkušenosti při integraci řešení SCADA/ MES/ OPC/ LIMS apod.
 • Znalost pokynů 21 CFR část 11, přílohy 11 (EU), GAMP 5, GDP a cGMP.

Migrace a přechody na vyšší verze

 • Z důvodů bezpečnosti a udržovatelnosti jsou výrobci pod neustálým tlakem, aby zajistili shodu a bezpečnost na úrovni automatizace. Společnost ATS má rozsáhlé vědomosti a odborné zkušenosti týkající se konfigurace PLC a panelů HMI a s kompilací programů ve verzi kompatibilní s nejnovější verzí softwaru.
 • Používáme řešení od společností Siemens, Rockwell, Emerson, GE, Wonderware, Ignition a Honeywell, které jsou nezávislé na platformě, při migraci autgomatizačních systémů z jedné platformy na jinou.
 • Podporovaná řešení zahrnují: Hardware Siemens Simatic S7 a TIA Portal, Emerson Delta V a DeltaV Batch, SAP MII.

Výhody pro zákazníky

 • Rychlá návratnost investic

 • Upgrady a implementace ve shodě s předpisy

 • Znalost metody Štíhlá výroba (anglicky Sticky Lean)

 • Automatizovaná kvalita a kontrola

 • Omezení papírových kontrolních listů

 • Zlepšení celkové efektivity zařízení (OEE)

 • Zrychlení doby pro uvedení výrobku na trh

 • Zlepšení efektivity výroby

Farmaceutický průmysl & Úspěšné realizace

Německý výrobce jednorázových injekčních stříkaček si vybral ATS pro zavedení automatizace na pokročilé úrovni

Dovybavení 17 strojů s ohledem na optimální cenu Zlepšení vizuální komunik…
Farmaceutický průmysl

Indická farmaceutická společnost si vybrala ATS Indii pro L2 integraci

Nahradit záznamové tabulky na papíře elektronickými PDF reporty zahrnující p…
Farmaceutický průmysl

ATS Indie zavedla systém pro sběr dat v přední farmaceutické společnosti

Odstranit manuální zapisování a nahradit to elektronickým reportem, který za…
Farmaceutický průmysl

Implementace laboratorního informačního systému (LIMS) pro přední Indickou farmaceutickou společnost

Automatizace manuální a decentralizované správy laboratorních informací …