Zadání

 • Automatizace manuální a decentralizované správy laboratorních informací
 • Umožnění optimálního využití zdrojů a zdokonalení efektivity laboratoře
 • Vylepšení integrity dat a dodržování globálních standardů
Purpose

Rozsah projektu

 • Synchronizace master dat pomocí GSM aplikace a systému pro distribuci vzorků Lab-wise
 • Systém pro analýzu kvalifikace zařízení, správa vzorků, analýza vzorků a schválení
 • Šetření mimo specifikaci (OOS) a analýza mimo trend (OOT)
 • Zasílání upozornění na požadované aktivity pomocí e-mailu s elektronickým podpisem, zkušební audit
Project scope

Navržené řešení

 • Kompletní zodpovědnost za implementaci, a to od specifikace požadavků uživatelů, FDS, instalační kvalifikace, provozní kvalifikace a asistence v oblasti výkonnostní kvalifikace, matice sledovatelnosti požadavků a VSR
 • Tým výzkumu a vývoje zákazníka původně vytvořil master data v systému GSM, tzn. tím se vyhnuli procesu obnovování master dat v LIMSu, což způsobilo lepší využívání zdrojů a zvýšení efektivity procesů
Solution Approach

Výsledek

 • Oprávnění k striktním a spolehlivým procesům
 • Traceabilita napříč celým hodnotovým řetězcem
 • Plnění požadavků dle právních předpisů jako je norma 21 CFR Part 11
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence)
 • SAP QM
 • S-LIMS
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch