Německý výrobce jednorázových injekčních stříkaček si vybral ATS pro zavedení automatizace na pokročilé úrovni

Zadání

 • Dovybavení 17 strojů s ohledem na optimální cenu
 • Zlepšení vizuální komunikace mezi strojem a operátorem
 • Optimalizovat zásahy do strojů za pomocí detailních instrukcí
 • Snížit zmetkovitost v případech, kdy se stroj porouchá a zastaví

Rozsah projektu

 • ATS dovybavilo stroje a připravilo celý plán projektu
 • Design technických dílů a komponentů
 • Zajištění komponentů a spolupráce se subdodavateli
 • Instalace & programování
 • Uvedení systému do provozu
 • Sepsání potřebné dokumentace
ATS-Success-Story-a-manufacturer-of-disposable-syringes-in-germany-chooses-ats-to-deploy-higher-plant-automation-image

Navržené řešení

 • Sběr dat z každé výrobní linky a jejich decentralizace
 • Stav a produktivita výrobní linky se zobrazuje přes rozhraní SCADA / HMI (WinCC)
 • Obnovení řídicího systému PLC od Siemens
 • Instalace a nastavení parametrů pro sensory a pohony (frekvenční měniče, pneumatické válce)

Použité systémy a nástroje

 • SCADA / HMI (WinCC)
 • Siemens PLC

Výsledek

Automatické plánovaní a moderní systém pro komponenty

Výrobní procesy jsou nyní podrobně sledovány, snížila se zmetkovitost a čas prostojů

Operátoři mohou cíleně a efektivně zasahovat do chodu zařízení díky přesným ukazatelům činnosti získaných od strojů

Detailnější sledování výrobků a vadných kusů

Přesné informace o produktivitě a stavu výrobního zařízení

Nová vizualizace umožňuje pracovníkům údržby přizpůsobit parametry pohonů a řídit všechny funkce stroje

Management dat nyní umožňuje flexibilně měnit výrobní parametry

Máte dotaz? Napište nám a zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět.