Zadání

 • Dovybavení 17 strojů s ohledem na optimální cenu
 • Zlepšení vizuální komunikace mezi strojem a operátorem
 • Optimalizovat zásahy do strojů za pomocí detailních instrukcí
 • Snížit zmetkovitost v případech, kdy se stroj porouchá a zastaví
Purpose

Rozsah projektu

 • ATS dovybavilo stroje a připravilo celý plán projektu
 • Design technických dílů a komponentů
 • Zajištění komponentů a spolupráce se subdodavateli
 • Instalace & programování
 • Uvedení systému do provozu
 • Sepsání potřebné dokumentace
Project scope

Navržené řešení

 • Sběr dat z každé výrobní linky a jejich decentralizace
 • Stav a produktivita výrobní linky se zobrazuje přes rozhraní SCADA / HMI (WinCC)
 • Obnovení řídicího systému PLC od Siemens
 • Instalace a nastavení parametrů pro sensory a pohony (frekvenční měniče, pneumatické válce)
Solution Approach

Výsledek

 • Automatické plánovaní a moderní systém pro komponenty
 • Výrobní procesy jsou nyní podrobně sledovány, snížila se zmetkovitost a čas prostojů
 • Operátoři mohou cíleně a efektivně zasahovat do chodu zařízení díky přesným ukazatelům činnosti získaných od strojů
 • Detailnější sledování výrobků a vadných kusů
 • Přesné informace o produktivitě a stavu výrobního zařízení
 • Nová vizualizace umožňuje pracovníkům údržby přizpůsobit parametry pohonů a řídit všechny funkce stroje
 • Management dat nyní umožňuje flexibilně měnit výrobní parametry
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • SCADA / HMI (WinCC)
 • Siemens PLC
Tools

our experience, your success