Zadání

 • Odstranit manuální zapisování a nahradit to elektronickým reportem, který zahrnuje údaje o výrobě
 • Zabránit duplikování jednotlivých šarží
 • Standardizovat komunikaci na úrovni SCADA napříč továrnou
 • Vše připravit pro integraci s řešením pro elektronickou evidenci jednotlivých šarží, tzv. eBPR systémem
Purpose

Rozsah projektu

 • Vytvoření centralizovaného úložiště dat a sledování uživatelských přístupů přes webové rozhraní
 • Zkušební provoz pro management a audit
 • Zajištění bezpečnostního systému (např. pro případ vstupu neoprávněné osoby)
Project scope

Navržené řešení

 • Data získaná v reálném čase se integrují s 8 výrobními jednotkami a jejich PLC systémy
 • Akvizice dat pro požadované parametry: rychlost, hmotnost, označení apod. Těchto parametrů může být až 800.
 • Nakonfigurování serveru jako uložiště dat pro výrobní podnik
 • Nastavení a implementace softwaru tak, aby byly splnění podmínky o shodě pro bezpečnost, automatizaci, nepřepisování údajů atd.
Solution Approach

Výsledek

 • Historická obnova údajů, které se týkají jednotlivých šarží
 • Zákazník díky systému splnil požadavky spojené s prohlášením o shodě
 • Snížil se čas na inspekce a jejich četnost, zároveň se zmenšila zmetkovitost. Produkce se naopak zvýšila.
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • Kepware Manufacturing & OPC sestava
 • GE Proficy iFIX & Historian
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch