Amaç

 • Manuel kayıt formunu süreç & içerik verisi içeren Elektronik PDF raporuyla değiştirmek
 • Seri / Lot Numarası tekrarından kaçınmak
 • Tesis genelinde SCADA iletişimini standart hale getirmek
 • Elektronik Seri Süreç Kaydı (eBPR) çözümü ile bütünleşmeye hazır olma
Purpose

Proje Kapsamı

 • Kullanıcı erişimi için merkezi bir havuz ve web tabanlı bir görüntüleme oluşturma
 • Kullanıcı Yönetimi & Denetimi Denemesi
 • Yetkisiz erişim, vs. için Sistem Güvenliği gereklilikleri
 • PLC ölçümleri ve baskıları otomatik, düzenlenemez ve tekrar üretilebilir olmalıdır
Project scope

Çözüm Yaklaşımı

 • Üretim bölümü makinelerinden 8 tanımlı PLC ile gerçek zaman veri entegrasyonu
 • Yaklaşık 750-800 Parametre için gerekli olan Hız, Ölçeklendirme, Etiketler, vs. ile ilgili Veri Toplama
 • Tesis genelindeki veri havuzu ile ilgili 1000 noktadan tamamen yapılandırılmış Historian sunucu
 • 21 CFR Part 11 ile uyumlu, diğer bir deyişle otomatik, emniyetli, düzenlenemez yazılım konfigürasyonu ve kurulumu
Solution Approach

Sonuçlar

 • Seri verilerinin tarihsel restorasyonu
 • Uyum gerekliliklerini karşılamayabilen müşteri
 • Azaltılmış muayene süresi & sıklığı, dolayısıyla azalan çöp ve artan verimlilik
Results

Sistemler, Araçlar ve Hizmetler Uzmanlığı

 • Kepware Manufacturing & OPC Connectivity Suite
 • GE Proficy iFIX & Historian
Tools

our experience, your success