O výrobní kvalitu tryskových motorů se stará ATS Inspect

Zadání

Výroba motorů pro tryskáče na Tchaj-wanu, a s tím i spojené výrobní procesy, se příliš neliší od té, která zajišťuje výrobu proudových motorů. Významný výrobce si proto vybral řešení od ATS, které zabezpečí následující oblasti:

  • Odstraní papírové kontrolní listy ve výrobním provozu
  • Rychle odhalí problémy s kvalitou
  • Sníží náklady spojené se zmetkovitostí a následnými opravami
  • Poskytne kompletní analýzu dat i online reporty

Nasazením softwarového řešení ATS Inspect splnilo ATS tyto požadavky.

ATS-Success-Story-manufacturing-quality-of-jet-engines-enhanced-by-ats-inspect-at-honeywell-image

Rozsah projektu

  • ATS Inspect se používá ke kontrole komponentů, u kterých existuje riziko poškození, nebo že budou chybně orientovány. Mohou to být ale i nesprávně umístěné svorky, nedostatečné rozestupy okolo kabeláže a podobně.
  • Je to ideální nástroj pro sběr, analýzu a reporting vad, zejména pak v takových místech procesů, které ovlivňují výslednou kvalitu výroby (výroba součástek, montáž).
  • Kontrolní činnost se provádí tak, že operátor pracuje s textovým seznamem a je navigován a vyzýván k potvrzení každého kontrolního úkonu. Pokud operátor vybere chybu nebo poškození, označí místo chyby na grafickém znázornění motoru.

Použité systémy a nástroje

  • ATS Inspect

Výsledek

Výrobní společnost se díky řešení ATS Inspect vydala na cestu digitální transformace, aby zajistila špičkovou kvalitu tryskových motorů a výrazně snížila procento závad. Detailní zpětná vazba v reálném čase zaměřená na oblast kvality umožnila zdokonalit výrobní proces a urychlila dobu návratnosti investic.

Máte dotaz? Napište nám a zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět.