Zadání

Výroba motorů pro tryskáče na Tchaj-wanu, a s tím i spojené výrobní procesy, se příliš neliší od té, která zajišťuje výrobu proudových motorů. Významný výrobce si proto vybral řešení od ATS, které zabezpečí následující oblasti:

  • Odstraní papírové kontrolní listy ve výrobním provozu
  • Rychle odhalí problémy s kvalitou
  • Sníží náklady spojené se zmetkovitostí a následnými opravami
  • Poskytne kompletní analýzu dat i online reporty

Nasazením softwarového řešení ATS Inspect splnilo ATS tyto požadavky.

Purpose

Rozsah projektu

ATS Inspect se používá ke kontrole komponentů, u kterých existuje riziko poškození, nebo že budou chybně orientovány. Mohou to být ale i nesprávně umístěné svorky, nedostatečné rozestupy okolo kabeláže a podobně.

Je to ideální nástroj pro sběr, analýzu a reporting vad, zejména pak v takových místech procesů, které ovlivňují výslednou kvalitu výroby (výroba součástek, montáž).

Kontrolní činnost se provádí tak, že operátor pracuje s textovým seznamem a je navigován a vyzýván k potvrzení každého kontrolního úkonu. Pokud operátor vybere chybu nebo poškození, označí místo chyby na grafickém znázornění motoru.

Solution Approach

Výsledek

Výrobní společnost se díky řešení ATS Inspect vydala na cestu digitální transformace, aby zajistila špičkovou kvalitu tryskových motorů a výrazně snížila procento závad. Detailní zpětná vazba v reálném čase zaměřená na oblast kvality umožnila zdokonalit výrobní proces a urychlila dobu návratnosti investic.

Results

Případová studie ke stažení