Zadání

  • Zlepšení kvality finálních výrobků expedovaných ze závodu.
  • Snížení nákladů spojených se zmetkovitostí během výrobního procesu.
  • Zlepšit celkový proces oprav a zefektivnit odhalování neshod a defektů.
  • Nahrazení kontrolního systému, který je založený na papírových listech, elektronickými kontrolními listy.

Proto zavedli softwarové řešení ATS Inspect.

Purpose

Navržené řešení

Konzultanti ATS úzce spolupracovali se společností Trulife na vývoji řešení na míru, které zahrnovalo následující:

  • Pět stanic pro shromažďování dat na dvou výrobních linkách, které vyrábí více produktových řad.
  • Školení na místě pro operátory i systémové administrátory.
  • Vytvoření vlastních reportů tak, aby odpovídaly přesným požadavkům závodu.
Solution Approach

Výsledek

Operátoři nyní používají intuitivní uživatelské rozhraní ATS Inspect pro zadání vizuálních defektů přímo na obrázek produktu a údaje o kvalitě jsou k dispozici pro okamžitou analýzu kdykoli a kdekoli. V kombinaci se zjednodušeným označováním defektů a opravnými procesy došlo k trvalým nápravám v kvalitě produktu. Čísla, po roce používání, mluví za vše:

  • Počet vadných výrobků klesl ze 17 % na 10 %.
  • Přibližně u 4 500 implantátů se včas odhalila neshoda, která se opravila ještě před distribucí k zákazníkovi.
  • Ušetření nákladů spojených s kontrolními procesy až o 50%.
Results

Pro více informací si stáhněte kompletní případovou studii.

Případová studie ke stažení.