Tıbbi Cihaz Üretiminde Ürün Kalitesini Artırma: Trulife’ta ATS Inspect

Amaç

  • Tesisten çıkan ürünlerin kalitesini geliştirmek.
  • Üretim aşamasında imal edilen çöp miktarını azaltmak.
  • Hata tespiti ve tamir süreçlerini geliştirmek.
  • Kağıt bazlı denetim sistemini değiştirmek.

Bu sebeplerle ATS Inspect uygulanmıştır.

Çözüm Yaklaşımı

ATS danışmanları, aşağıdakileri de kapsayan ısmarlama bir çözüm geliştirmek için Trulife ile yakından çalıştılar:

  • Çoklu ürün hattı imal eden iki üretim hattında beş veri toplama istasyonu.
  • Operatörler ve sistem yöneticileri için yerinde eğitim .
  • Tesisin tam ihtiyaçlarına uyacak özel raporlar oluşturma.

Sistem, Araç ve Servis Uzmanlığı

  • ATS Inspect

Sonuç

Operatörler şimdi görsel kusurları doğrudan ürünün bir görüntüsü üzerine kaydetmek için ATS Inspect’in sezgisel kullanıcı ara yüzünü kullanıyorlar ve gerçek zamanlı analiz için kalite verileri artık istenilen herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde elde hazır bulunuyor. Modernleştirilmiş kusur girişi ve tamir süreçleriyle birleşince üretim kalitesinde kalıcı değişiklikler de meydana gelmiştir.

Bir yıllık kullanımdan sonraki rakamlar her şeyi açıklıyor:

Ürün Geri Çevirme Oranı %17’den %10’a düştü.

Yaklaşık 4500 ünite kurtarıldı.

Sahanın kağıt faturası %50 oranında azaldı.

Bir Sorunuz mu Var? Başarılı Olmanıza Nasıl Yardımcı Olabileceğimizi Keşfedin