Onafhankelijk bedrijfsadvies voor Manufacturing Operations Management

Bij het beheer van activiteiten op de werkvloer bieden digitale productiesoftwareoplossingen tastbare bedrijfswaarde op het gebied van productie, kwaliteit, inventaris en onderhoud. Maar als fabrikanten deze software willen gebruiken, moeten ze verder kijken dan technologie, naar de mensen en processen die erbij betrokken zijn. Dit is waar ATS Global kan helpen door middel van Manufacturing Operations Management (MOM) consultancy en onderwijs.

ATS Global levert onafhankelijke advies- en onderwijsdiensten gericht op de stappen die nodig zijn voor goede IT- en bedrijfsvoering om de uitdagingen binnen de industrie aan te kunnen. Wanneer fabrikanten hun aanpak van digitale transformatie beoordelen, vertrouwen ze op de holistische aanpak en decennialange ervaring van ATS Global.

Onze consultancydiensten worden geleverd via MOMi, een deskundige divisie van ATS Global.

MOM-Metrics-Banner

ON-DEMAND WEBINAR
De juiste maatstaven kiezen voor MOM-succes:: De eisen van de klant veranderen steeds sneller…
Lees meer →

MES small image

ON-DEMAND WEBINAR
Manufacturing Analytics omzetten in Operational Excellence: Het is moeilijk om operational excellence te bereiken zonder te weten…
Lees meer →

Een holistische benadering van productieadvies

Partnership_ATS_Icon-35 (1)

Business Consultancy

Uitgebreide manufacturing consultancy en best practices voor digitale transformatie en verandermanagement.

ATS_Manufacturing_Education_icon

Productie onderwijs

Onafhankelijke opleidingsprogramma’s voor fabrikanten, die hun mensen voorbereiden op het gebruik van nieuwe slimme technologieën door de kracht van kennis.

ATS_Knowlege_Center_icon

Kenniscentrum

Strategisch en tactisch advies aan fabrikanten op basis van de kennis en ervaring van MOMi in de vorm van blogs, artikelen en hulpmiddelen.

Heeft u een vraag over onze Manufacturing Consultancy Services?

Hoe doen we dat?

MOMi biedt onafhankelijke expertise, best practices en oplossingen ter ondersteuning van de complete bedrijfswijzigingscyclus — vanaf de eerste verkenning van mogelijkheden tot verbetering, via het ontwikkelen van een gedegen benefitscase ter ondersteuning van het investeringsbesluit en het opstellen van een blauwdruk voor de toekomst, waaronder processen, organisatie en governance, vereiste personeelsvaardigheden en benodigde technologieën, tot het uitrollen van de oplossingen en het verstrekken van duurzame verbeteringen.

Vervolgens leveren we expertise, best practices en oplossingen om de volledige bedrijfsveranderingscyclus te ondersteunen:

 • Verkenning verbeterpotentieel
 • Ontwikkeling van een solide benefits case ter ondersteuning van de investeringsbeslissing
 • Creatie van de blauwdruk voor de toekomst inclusief processen, organisatie & bestuur, vaardigheden van mensen en de ontsluitende technologieën
 • Implementatie van de oplossingen en levering van duurzame verbeteringen.

Onze geïntegreerde aanpak, van consultancy, training en oplossingen, zorgt ervoor dat u volledige controle houdt over de zakelijke veranderingscyclus. In elke fase zorgen we ervoor dat u best practices behoudt, innoveert om te verbeteren en verandert wat niet werkt. Bovenal zullen we ervoor zorgen dat er een positieve acceptatie is van de belangrijkste belanghebbenden die worden beïnvloed door veranderingen die zullen worden doorgevoerd.

Deze afbeelding toont de zakelijke veranderingscyclus die door MOMi wordt gebruikt.

MOMi-Control-hte-Business-Change-Cycle

7 stappen naar ondersteuning van uw zakelijke veranderingscyclus

1. Verkennen

 • Ontwikkelen van uw eigen visie en ontdekken van uw verbeterpotentieel op basis van de huidige best practices, daadwerkelijke afvalstromen en variantieverliezen en de eventuele toepassing van nieuwe slimme technologieën
 • Het team van MOMi past methodologieën toe op basis van internationale normen van SCOR en ISA en verschillende best practices
 • Bewustmaking en aanpassing van uw personeel door zich te richten op relevante normen, zoals ISA-95, ISA-88, ISA-62443 (ISA-99) enz.
 • Uitbreiden van uw kennis over potentiële voordelen van opkomende technologieën als Smart Manufacturing & Industry 4.0

2. Visie ontwikkelen

 • Vaststellen van uw toekomstige werkmethode, die ondersteuning moet bieden aan uw verbeterde bedrijfsmodellen, zodat u uw strategische doelstellingen kunt verwezenlijken
 • Opstellen van een high-level benefitscase en beoordelen van de haalbaarheid van investeringen in Manufacturing Operations Management systemen
 • Opstellen van een high-level architectuur, met inbegrip van processen, organisatie & governance, vereiste personeelsvaardigheden en benodigde technologieën (Manufacturing IT)
 • Opstellen van een ontwerproutekaart voor de geleidelijke realisatie op basis van prioriteiten en toegevoegde waarde, om consistentie met uw bedrijfsdoelstellingen te verzekeren

3. Ontwerpen

 • Ontwerpen van uw toekomstige bedrijfsprocessen en de transitie ernaartoe. De methodologie van MOMi garandeert consistentie binnen de processtructuur
 • Opstellen van een complete lijst functionele en niet-functionele vereisten op basis van internationale normen
 • Opstellen van de architectuur van de oplossingen en toevoegen van details aan de routekaart voor de oplossingen, om de vastgestelde doelen te verwezenlijken en de risico’s tot een minimum te beperken
 • Voltooien van de business case tot het vereiste detailniveau

4. Selecteren

 • Selecteren van de beste tools (MOM-oplossingen) die uw huidige en toekomstige werkmethoden ondersteunen en daarbij zorgen voor de vereiste samenwerking tussen al uw bedrijfsmiddelen en -oplossingen
 • Het selectieproces is gebaseerd op best practices en de methodologie zoals gepubliceerd in een internationaal witboek van MESA, waarmee de consultants van MOMi bij veel fabrikanten in verschillende bedrijfssectoren uitgebreid ervaring hebben opgedaan.
 • Bijwerken van de gebruikers- en functievereisten en opstellen van de business case

5. & 6. Uitvoeren en ondersteunen

 • Succesvol implementeren van de geselecteerde oplossingen voor het betreffende toepassingsgebied van elke stap. Wijzigen van de werkmethoden in overeenstemming met het ontwerp en ervoor zorgen dat uw personeel ze toepast
 • De deskundige MES-/MOM– (Manufacturing Execution Systems/Manufacturing Operations Management-)teams van ATS Global bieden hulp om de oplossingen op alle gebieden uit te rollen en om duurzame voordelen te garanderen
 • Wereldwijd toepassingsbereik, regionale ondersteuning
 • Gegarandeerde afstemming tussen bedrijfsvoering en IT
 • Toegang tot 30 jaar ervaring in deze domeinen, inclusief validatie

7. Evalueren

Na elke stap van de roadmap voert het MOMi Business Consultants team de volgende handelingen uit:

  • Controleren of de verwachte voordelen behaald worden en er adequate controle op wordt uitgevoerd

 

 • Bepalen of de geplande volgende stappen op de routekaart nog steeds aansluiten op die doelstellingen en doelen en de stappen zo nodig bijwerken.
 • Voorbereiden op de uitvoering van de volgende cyclus van continue verbetering.

 

De voordelen voor u als klant

Biedt een kader van gerelateerde diensten, van bedrijfsconsultancy, opleidingen en systeemintegratie tot management

ATS Consulting Customer Benefits icon 1
ATS Consulting Customer Benefits icon 2

Geschikt voor zowel multinationals als kleine en middelgrote ondernemingen in vele verschillende industriesectoren

Gebaseerd op mondiale normen van SCOR en ISA-95, MOMi best practices en referentiemodellen in vele sectoren

ATS Consulting Customer Benefits icon 3
ATS Consulting Customer Benefits icon 4

Stelt beheerinformatie over de volledige toeleveringsketen in real time beschikbaar, van de vergaderruimte tot de werkvloer

Verstrekt wereldwijd de juiste informatie op het juiste moment; gegevens worden in snel tempo omgezet in operationele informatie en praktische verbeteringen

ATS Consulting Customer Benefits icon 5
ATS Consulting Customer Benefits icon 6

Optimaliseert het gebruik van apparatuur en maakt een betere productieplanning en meer flexibiliteit mogelijk

Zorgt voor een betrouwbare productie en een hogere productkwaliteit met volledige traceerbaarheid gedurende de hele productiecyclus

ATS Consulting Business Benefits icon 7
ATS Consulting Customer Benefits icon 8

Aanzienlijk minder afval en herbewerking, gecombineerd met een verbeterde productie-efficiëntie

Heeft u een vraag over Manufacturing Consulting?
Laat uw gegevens hieronder achter en wij nemen contact met u op.

Succesverhalen

ATS_MES_MOM_Success_Story

Succesverhaal
ATS helpt belangrijke fabrikant van elektrische auto’s bij toegenomen productievraag

Het bewaken van de conditie van algemene assemblage sublijnen voor analyse van downtime..
Lees meer →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Succesverhaal
ATS Global implementeert MES-systeem voor Carlsberg in hun 15 brouwerijen in Europa

Winstgevendheid verhogen. Bedrijfsprocessen in alle brouwerijen in Europa..
Lees meer →

ATS_MES_MOM_Success_Story

Succesverhaal
Belangrijke fabrikant van contactlenzen kiest ATS Global om de productielijn te automatiseren

Automatische gegevensverzameling van machines om het handmatige, op papier gebaseerde..
Lees meer →