ATS_Consulting Banner

Onder druk van de markt worden fabrikanten dagelijks ertoe aangezet om hun producten te verbeteren, kosten te verlagen en hun efficiëntie te verbeteren. Door uitgebreide toeleveringsketens worden fabrikanten ook gedwongen tot radicale transformatie van hun bedrijfsvoering, zodat ze de uiteindelijke klant de perfecte order kunnen leveren. Om dit te kunnen verwezenlijken moet, ongeacht de omvang van een bedrijf, digitalisering de kern vormen van Manufacturing Operations Management (MOM), het beheer van de productieactiviteiten.

Bij het managen van Shop-Floor Operations voegen digitale oplossingen voor productiesoftware tastbare bedrijfswaarde toe aan alle vier pijlers van het ISA-95-model: productie, kwaliteit, voorraad en onderhoud. Kennis en inzichten over hoe deze software en nieuwe slimme benaderingen en technologieën kunnen worden benut zijn essentieel voor fabrikanten.

ATS heeft haar bedrijfsconsultancy- en opleidingsdiensten voor Manufacturing Operations Management samengevoegd in haar Expert Divisie MOMi (Manufacturing Operations Management-instituut). De onafhankelijke consultancy- en opleidingsdiensten van MOMi richten zich op de stappen binnen een bedrijf en de IT, die nodig zijn om te voldoen aan de behoeften van de huidige industriële uitdagingen en de overgang naar de 4e industriële revolutie.

Wat doen wij?

MOMi biedt onafhankelijke expertise, best practices en oplossingen ter ondersteuning van de complete bedrijfswijzigingscyclus — vanaf de eerste verkenning van mogelijkheden tot verbetering, via het ontwikkelen van een gedegen benefitscase ter ondersteuning van het investeringsbesluit en het opstellen van een blauwdruk voor de toekomst, waaronder processen, organisatie en governance, vereiste personeelsvaardigheden en benodigde technologieën, tot het uitrollen van de oplossingen en het verstrekken van duurzame verbeteringen.

Hoe doen we dat?

Verkennen

 • Ontwikkelen van uw eigen visie en ontdekken van uw verbeterpotentieel op basis van de huidige best practices, daadwerkelijke afvalstromen en variantieverliezen en de eventuele toepassing van nieuwe slimme technologieën
 • Het team van MOMi past methodologieën toe op basis van internationale normen van SCOR en ISA en verschillende best practices
 • Bewustmaking en aanpassing van uw personeel door zich te richten op relevante normen, zoals ISA-95, ISA-88, ISA-62443 (ISA-99) enz.
 • Uitbreiden van uw kennis over potentiële voordelen van opkomende technologieën als Smart Manufacturing & Industry 4.0

Visie ontwikkelen

 • Vaststellen van uw toekomstige werkmethode, die ondersteuning moet bieden aan uw verbeterde bedrijfsmodellen, zodat u uw strategische doelstellingen kunt verwezenlijken
 • Opstellen van een high-level benefitscase en beoordelen van de haalbaarheid van investeringen in Manufacturing Operations Management systemen
 • Opstellen van een high-level architectuur, met inbegrip van processen, organisatie & governance, vereiste personeelsvaardigheden en benodigde technologieën (Manufacturing IT)
 • Opstellen van een ontwerproutekaart voor de geleidelijke realisatie op basis van prioriteiten en toegevoegde waarde, om consistentie met uw bedrijfsdoelstellingen te verzekeren

Ontwerpen

 • Ontwerpen van uw toekomstige bedrijfsprocessen en de transitie ernaartoe. De methodologie van MOMi garandeert consistentie binnen de processtructuur
 • Opstellen van een complete lijst functionele en niet-functionele vereisten op basis van internationale normen
 • Opstellen van de architectuur van de oplossingen en toevoegen van details aan de routekaart voor de oplossingen, om de vastgestelde doelen te verwezenlijken en de risico’s tot een minimum te beperken
 • Voltooien van de business case tot het vereiste detailniveau

Selecteren

 • Selecteren van de beste tools (MOM-oplossingen) die uw huidige en toekomstige werkmethoden ondersteunen en daarbij zorgen voor de vereiste samenwerking tussen al uw bedrijfsmiddelen en -oplossingen
 • Het selectieproces is gebaseerd op best practices en de methodologie zoals gepubliceerd in een internationaal witboek van MESA, waarmee de consultants van MOMi bij veel fabrikanten in verschillende bedrijfssectoren uitgebreid ervaring hebben opgedaan.
 • Bijwerken van de gebruikers- en functievereisten en opstellen van de business case

Uitvoeren en ondersteunen

 • Succesvol implementeren van de geselecteerde oplossingen voor het betreffende toepassingsgebied van elke stap. Wijzigen van de werkmethoden in overeenstemming met het ontwerp en ervoor zorgen dat uw personeel ze toepast
 • De deskundige MES-/MOM– (Manufacturing Execution Systems/Manufacturing Operations Management-)teams van ATS Global bieden hulp om de oplossingen op alle gebieden uit te rollen en om duurzame voordelen te garanderen
 • Wereldwijd toepassingsbereik, regionale ondersteuning
 • Gegarandeerde afstemming tussen bedrijfsvoering en IT
 • Toegang tot 30 jaar ervaring in deze domeinen, inclusief validatie

Evalueren

 • Na elke stap van de roadmap voert het MOMi Business Consultants team de volgende handelingen uit:
  • Controleren of de verwachte voordelen behaald worden en er adequate controle op wordt uitgevoerd
  • Evalueren van de geldigheid van de strategische doelstellingen, rekening houdend met de dynamiek van de vraag (markt) en de eigen bedrijfsdoelen
  • Bepalen of de geplande volgende stappen op de routekaart nog steeds aansluiten op die doelstellingen en doelen en de stappen zo nodig bijwerken.
  • Voorbereiden op de uitvoering van de volgende cyclus van continue verbetering.

Voordelen voor de klant

ATS Business Consultancy levert de ondersteuning om van elke stap een succes te maken

 • Biedt een kader van gerelateerde diensten, van bedrijfsconsultancy, opleidingen en systeemintegratie tot management

 • Geschikt voor zowel multinationals als kleine en middelgrote ondernemingen in vele verschillende industriesectoren

 • Gebaseerd op de internationale normen van SCOR en ISA-95 en op MOMi best practices en referentiemodellen uit een groot aantal markten, zoals de auto-industrie, lucht- en ruimtevaart, defensie, chemicaliën, voedsel en dranken, metalen, farmaceutica enz.

 • Stelt beheerinformatie over de volledige toeleveringsketen in real time beschikbaar, van de vergaderruimte tot de werkvloer

 • Verstrekt wereldwijd de juiste informatie op het juiste moment; gegevens worden in snel tempo omgezet in operationele informatie en praktische verbeteringen

 • Optimaliseert het gebruik van apparatuur en maakt een betere productieplanning mogelijk

 • Garandeert betrouwbare productie en een hoge productkwaliteit

 • Zorgt voor aanzienlijk minder afval

ATS Consulting Success Stories

ATS PLM Success Story 2

Handhaving productkwaliteit in MRO-processen: ATS Inspect bij een turbinefabrikant

Doel Deze internationale installateur en serviceprovider van energieaggregaten nam de zak…

ATS_Global_Meat_IT_Success-Story

Belangrijkste chemische wereldbedrijf kiest ATS voor Six Sigma-consultancy

Doel: Het verbeteren van de CTQ-metriek (Critical To Quality) van producten …

Farmaceutický průmysl

ATS Global implementeert Laboratory Information Management System (LIMS) voor vooraanstaand farmaceutisch bedrijf in India

Doel: Handmatig en gedecentraliseerd laboratoriuminformatiebeheer automatiser…