Als experts in zowel de informatietechnologie als de operationele technologie helpen wij u een digitale transformatiestrategie op te stellen. Bovendien leveren we u daarbij ook de juiste oplossingen voor de realisatie van die strategie, en voor de support daarna. Dat alles doen we volgens de principes van Smart Manufacturing & Industry 4.0. Het rendement op uw investering vormt onze meerwaarde, nu en in de toekomst. Op ons kunt u rekenen. Onze ervaring, uw succes.

Wij zijn anders. Wij zijn onafhankelijk. Wij zijn IT/OT2, we zijn gerenommeerde experts en verstrekken onbevooroordeelde adviezen voor uw digitale transformatie. Wij zorgen voor de perfecte mix van onze ervaring, ons visionair leiderschap, onze focus op de werkvloer (Gemba) en uw ambities en expertise.

Wij werken samen met uw multifunctionele teams om uw toekomstige bedrijfsmodel te bepalen, en om nieuwe bedrijfsoplossingen en een technologische roadmap uit te tekenen. Wij voelen ons zowel thuis in bestuursvergaderingen als op de werkvloer. Wij hanteren een aanpak met gecontroleerd risico voor de transformatie, met een haarscherpe focus op het rendement van uw investering.

Wat doen wij?

StructuredServiceModel

ATS Consultancy zorgt voor planning en ontwerp van de IT/OT-projecten. De concrete uitwerking en implementatie van die projecten wordt verzorgd door ATS Projects. ATS Supportverzekert business continuity de klok rond. Daarnaast bieden we met ATS Training, ATS Software Development en ATS Productsalle ondersteuning aan die nodig is voor een succesvolle digitale transformatie.

Een bedrijf voorbereiden voor een digitale transformatie vraagt een stapsgewijze aanpak. Daarom stellen we samen met u een praktisch bedrijfsplan op. Zo haalt u het meeste voordeel uit elke stap van de transformatie.

Nu kunnen specifieke oplossingen geïmplementeerd worden. Ook dat doen we in samenspraak met u. We bespreken de transformatiestrategie en de roadmap voor het project en implementeren de oplossingen in de juiste volgorde.

Hoe doen we dat?

Samen met u zetten we een feedbackcyclus op, zodat we mogelijkheden tot verbetering kunnen identificeren en implementeren.

ATS heeft voor digitale transformaties een standaardproces ontwikkeld met readiness checks, volwassenheidsmodellen en een analyse van de maturiteit van uw technologie en uw specifieke bedrijfscasus. Maar elke organisatie en elke locatie is anders. Daarom wordt ons standaardproces aan uw situatie aangepast en in uw processen geïntegreerd.

ATS heeft een wereldwijd toonaangevend ondersteuningteam dat de klok rond beschikbaar is. Lokaal of globaal, op afstand of op locatie, ATS Support waarborgt uw bedrijfscontinuïteit.

HowATScanHelpYou

Voordelen voor onze klanten

Onze klanten profiteren van onze uitgebreide kennis over de technische uitrol van IT/OT-projecten en van ons zakelijk inzicht. Onze oplossingen zorgen voor een hogere productiviteit en betere kwaliteit, terwijl u conform blijft met de wettelijke voorschriften.

Deze grafiek van McKinsey toont de zakelijke stuurfactoren van onze initiatieven die gebaseerd zijn op Smart Manufacturing & Industry 4.0. U ziet het, er zijn nog een aantal serieuze voordelen te behalen. ATS beschikt over de juiste kennis en expertise om dat voor u mogelijk te maken.

Waarom kiezen klanten voor ATS?

In de afgelopen dertig jaar heeft ATS het vertrouwen gewonnen van een uiteenlopende groep fabrikanten om hun automatiseringsdiensten en IT-systemen te leveren. We volgen de nieuwste technologische ontwikkelingen immers op de voet en passen die toe in productieomgevingen, waar systemen niet mogen falen. Onze expertise met 24/7-processen heeft ons ook in andere bedrijfstakken heel wat naam en faam bezorgd. Zo zijn ook bedrijven uit de financiële sector en lokale overheden bij ATS komen aankloppen. Waarom? Wij werken op basis van uw plan, wij werken voor ú en niet voor de leveranciers.
Cruciaal daarbij is dat ATS samen met u, de klant, een haalbaar plan opstelt.
Wij beschikken over een wereldwijde organisatie met een schat aan kennis.
Wij zetten ons in om „best practices“ en normen te bevorderen.
Wij hebben expertise in zowel IT- als OT-systemen en zijn daarin misschien wel de grootste ter wereld.

Met ATS worden uw dromen werkelijkheid. Maar wij dromen niet van onhaalbare doelstellingen. Wij dromen van reële bedrijfsverbeteringen en realiseren ze voor u!