Doel:

 • Winstgevendheid verhogen
 • Bedrijfsprocessen in alle brouwerijen in Europa standaardiseren
 • Besturing bedrijfsproductie
Purpose

Toepassingsgebied van het project:

 • Een wereldwijde Carlsberg MES-blauwprint leveren
 • Functionele ontwerpspecificatie
 • Lokale installaties met aansluitingen op niveau 4 (SAP) en niveau 2 (besturing)
Project scope

Oplossingsmethode:

 • De implementatie omvatte SIMATIC IT Production Suite, OEE/SPC en uiteindelijk zal het Unilab-kwaliteitssysteem erin worden opgenomen
 • Gebruikte de meerdere sectoren dekkende bibliotheek en de bibliotheek van de brouwerijsector ontwikkeld door Siemens Genua om een gestandaardiseerde benadering met strikte naleving van het ISA-95-model te creëren
 • Het kernontwerp voor de MES-laag dekt het volgende:
  • Brouwen en verwerken
  • Vullen en verpakken
  • Nutsvoorzieningen – m.b.t. het milieu
  • Kwaliteit binnen en op de lijn
  • Integratie met ERP/ SAP
  • Integratie met besturingen/ SCADA
Solution Approach

Het resultaat:

 • De brutomarges namen bovendien toe met 1,2% dankzij de real-time accurate data
 • Verhouding van teruggewonnen downtime op alle lijnen verminderde van 28% naar 13%
 • Verkoop nam met 1,5% toe dankzij een betere reactie op de vraag
 • Blikmateriaalverlies nam af van 1,6% naar 0,72%
 • Benutten van inbliklijnen nam toe met 15%
Results

Systemen, hulpmiddelen &service-expertise:

 • SIMATIC IT MES
 • SIMATIC Unilab
Tools

our experience, your success