Výrobce kontaktních čoček si vybral ATS Global pro implementaci MES od Ignition

Zadání

  • Automatický sběr dat z výrobních zařízení, díky kterému se odstraní papírové kontrolní listy vyplňované ručně
  • Jedno řídící centrum pro monitorování a ovládání stojů na jedné platformě
  • Samostatné výstupní analýzy zobrazující výtěžnost, množství odpadu, OEE, prostoje a výpadky strojů s využitím historických dat s cílem zlepšení celkové produktivity

Rozsah projektu

  • Propojení zhruba 33 různých strojů, které obstarávají např. namáčení, sušení, balení, s ústředním serverem
  • Návrh a vývoj grafů pro zobrazení výsledků v reálném čase a promítající údaje o výtěžnosti, zmetkovitosti, a prostojích strojního zařízení (OEE)
ATS Plastic injection manufacturer 2

Navržené řešení

  • Data získána z PLC Schneider Electric jsou propojená přes ethernet
  • Win CoDeSys OPC a OPC server od Ignition komunikuje s řídicí úrovní PLC
  • Celková funkčnost je zajištěna pomocí architektury od Ignition

Použité systémy a nástroje

  • OPCENTER APS – softwarový nástroj pro pokročilé plánování a rozvrhování

Výsledek

Automatický sběr dat a eliminace papírových kontrolních listů

Odstranění slabých míst ve výrobě, zvýšení výtěžnosti a snížení zmetkovitosti díky historii dat

Zlepšení celkové efektivity výrobního zařízení a produktivity

Máte dotaz? Napište nám a zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět.