Zadání

 • Automatický sběr dat z výrobních zařízení, díky kterému se odstraní papírové kontrolní listy vyplňované ručně
 • Jedno řídící centrum pro monitorování a ovládání stojů na jedné platformě
 • Samostatné výstupní analýzy zobrazující výtěžnost, množství odpadu, OEE, prostoje a výpadky strojů s využitím historických dat s cílem zlepšení celkové produktivity
Purpose

Rozsah projektu

 • Propojení zhruba 33 různých strojů, které obstarávají např. namáčení, sušení, balení, s ústředním serverem
 • Návrh a vývoj grafů pro zobrazení výsledků v reálném čase a promítající údaje o výtěžnosti, zmetkovitosti, a prostojích strojního zařízení (OEE)
Project scope

Navržené řešení

 • Data získána z PLC Schneider Electric jsou propojená přes ethernet
 • Win CoDeSys OPC a OPC server od Ignition komunikuje s řídicí úrovní PLC
 • Celková funkčnost je zajištěna pomocí architektury od Ignition
Solution Approach

Výsledek

 • Automatický sběr dat a eliminace papírových kontrolních listů
 • Odstranění slabých míst ve výrobě, zvýšení výtěžnosti a snížení zmetkovitosti díky historii dat
 • Zlepšení celkové efektivity výrobního zařízení a produktivity
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • Ignition SCADA Ver. 8
 • WinCC CodecSys OPC
 • Codec PLC Software
 • MySql
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch