Amaç

 • Shopfloor’daki manuel ve kağıt tabanlı sistemin kaldırılarak makinelerden otomatik veri toplanmasını sağlamak
 • Bir platform kullanarak tüm çalışma alanı makinelerinin merkezi izleme ve kontrolünü sağlamak
 • Geçmiş verileri kullanarak verim, ıskarta, OEE, aksama süresi ve hata oluşumları için farklı analizler gerçekleştirme ve genel verimliliği geliştirme
Amaç

Proje Kapsamı

 • Hidrasyon, ıslak, kuru ve paketleme makinesi gibi yaklaşık 33 makine olmak üzere farklı makineleri merkezi Ignition sunucusuna bağlama
 • Gerçek zamanlı durum, Verim, Iskartalar, OEE ve aksama süresi analizlerini izlemek için farklı akıllı grafik ekranlarının geliştirilmesi
Proje Kapsamı

Çözüm Yaklaşımı

 • Ethernet aracılığıyla bağlı Schneider Electric PLC’lerden veri toplama
 • Win CoDeSys OPC, OPC sunucusu PLC’lerle iletişim kurmak üzere Ignition ile kullanma
 • Ignition’ın kritik görev mimarisi genel işlevsellik için kullanılması
Çözüm Yaklaşımı

Sonuç

 • Kağıtsız veri yakalama
 • Geçmiş verileri kullanarak sıkıntı yaratan sorunların bulunmasıyla verimde artış ve ıskartalarda azalma
 • Genel makine kullanılabilirliği ve verimlilikte artış
Sonuç

Sistem, Araç ve Servis Uzmanlığı

 • Ignition SCADA Ver. 8
 • WinCC CodecSys OPC
 • Codec PLC Yazılımı
 • MySql
Araç

our experience, your success