Amaç

 • Tesiste PLC’lerin otomasyonu ve standardizasyonu
 • En son üretim operasyonları yönetim teknolojisini kullanarak kağıt tabanlı üretim alanını kağıtsız üretim alanına dönüştürme
Amaç

Proje Kapsamı

 • ERP Entegrasyonu
 • Makine Seviyesi Entegrasyon(PLC’ler, Kodlayıcılar, HMI’lar) sağlanması
 • Üretim alanı yönetimi: Bakım, üretim, kalite ve envanter
Proje Kapsamı

Çözüm Yaklaşımı

 • Siemens MES standardı ISA-95
 • Siparişlerin ERP ile gerçek zamanlı olarak senkronize olması
 • PLC’den aksaklık durumlarının otomatik olarak kayıt edilmesi
 • Gerçek zamanlı izleme ve ölçüm ekranı: Genel Ekipman Verimliliği (OEE), Ortalama Arıza Süresi (MTBF), Ortalama Onarım Süresi (MTTR)
 • Operatörler ve ekipman tarafından periyodik kalite kontrolleri
 • Nihai ürünler ve ham maddeler için ileriye yönelik ve geriye dönük izlenebilirlik
 • Web arayüzlü raporlama
Çözüm Yaklaşımı

Sonuç

 • Üretim gelişimi sağlanması
 • Kalite kusurlarının hızlı bir şekilde saptanabilmesi
 • Iskarta ve atıkta azalma
 • Gerçek zamanlı ve daha güvenilir bilgilere dayalı kararlara bağlı verimlilik artışı
 • Teslim sürelerinde azalma ve artan kullanım oranları
Sonuç

Sistem, Araç ve Servis Uzmanlığı

 • SIMATIC IT MES
 • Endüstriyel donanım
 • İletişim ve Ağlar
 • 7/24 Destek hizmetleri
Araç

our experience, your success