ATS Global’in stratejik ortaklık yaklaşımı, Sticky Lean’den tüm müşterilerimizin faydalanmasını sağlar. Bu, tüm üretim süreci ve tedarik zinciri boyunca sürekli iyileştirmenin varolan sisteme entegre edildiği bir durumdur. Sticky Lean, yapılan iyileştirmeleri sürekli yükselen kalite ve verim seviyelesinde tutar.

ATS olarak üretim yapan şirketler ile çeşitli seviyeleriyle iş birliği yapıyor, kalite odaklı Sürekli İyileştirme hizmetleri sunuyoruz. Akıllı dijital dönüşüm felsefesini; Toplam Üretken Bakım’ın, Yalın Üretim’in ve Altı Sigma’nın sağlam prensipleriyle birleştirerek, müşterilerimizin kurum kültürüne ve süreçlerine uygun olarak yönetilmesini sağlıyoruz.

Ne yapıyoruz?

Yalın prensiplerin uygulanması, sistematik bir yaklaşım gerektiren oldukça etkili ve kademeli bir süreçtir. ATS olarak standartlaştırılmış bir metodoloji geliştirerek yalın konseptlerin akıllı dijital dönüşüm stratejileri ile çalışabilen risk azaltma ve kontrol sistemleri oluşturduk.

Şaşırtan Gerçekler

 • 200’den fazla yalın sigma ve kalite yönetimi projesi

 • 75’ten fazla ülkede kullanım tecrübesi

 • Standartlara ve metodolojilere ilişkin bilgi birikimi. Örneğin: ISO 18404, DMAIC, TPM, vb.

 • Dünya çapında 25’ten fazla yalın sigma danışmanı

Nasıl yapıyoruz?

ATS’nin geliştirdiği Yalın Üretim yaklaşımı, çalıştığı diğer şirketlerdeki uygulamalardan öğrendiklerini ve zaman içinde kazandığı en iyi yaklaşımları içermektedir. İş geliştirme çözümleri uygulamaya dair rehberlik sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanır.

Yaklaşımımız

Karar verme sürecinde danışmanlarımızın tamamen iş iyileştirmeye odaklandığı, firma ile iş birliğine dayalı bir süreç kullanarak değişimi kolaylaştırıyoruz.

Yaklaşımımızda, teorik uzmanlığımızı sağlam bir uygulamalı görsel yaklaşımla birleştirerek bilgi aktarımını hızlandırırken daha hızlı fayda oluşturmaya odaklanmaktayız.

ATS Genel İş İyileştirme yaklaşımı:

 • İş İyileştirme Değerlendirmesi

 • İyileştirme Fırsatı Tanımı

 • İyileştirme Aracı/Araçları Seçimi

 • Gerçekleştirme Yol Haritası Oluşturma

 • İyileştirme Araçları ve Uygulamaları Yoluyla Gerçekleştirme

 • İş İyileştirme Sürdürülebilirliği Oluşturma

Müşteri Avantajları

 • Üretim etkinliğiyle rekabet gücü artar

 • Öncelikli fonksiyonlarda üretim odağı artar

 • Operasyonel verimlilik artar

 • Operasyonel maliyetler sürekli azalır

 • Sürekli iyileşmenin kontrolü ele alınır ve ivme sağlanır

 • Veri güvenilirliği, verimliliğin ve kalite iyileştirmenin destekleneceği şekilde artar

Yalın ve Altı Sigma Başarı Hikayelerine

ATS_Global_Meat_IT_Success-Story

Dünyanın Lider Kimya Şirketi Altı Sigma Danışmanlığı için ATS’yi seçti

Amaç Ürün CTQ (Kalite Kritikliği) ölçümleri 1,66 değerinden daha fazla…

Otomotiv OEM, SMED Danışmanlığı için ATS’yi seçti

Amaç Kalıp değiştirme performansının arttırılması Değiştirme performan…

ATS, Endonezya’da önemli bir OEM için Dijital Kılavuz Danışmanlığı sağlamaktadır

Amaç Müşteri için dijital yol haritasının oluşturulması Dij…

Del Monte, Yalın ve Altı Sigma uygulamaları için ATS Global’i seçti

Amaç Süreç iyileştirmeleri Yalın Üretim ve Altı Sigma uyg…

Lider otomotiv üreticisi, Altı Sigma’yı kullanarak enjeksiyon makinesi boşaltma sürecini optimize etmek için ATS’yi seçti

Amaç Enjeksiyon makineleri boşaltma sürecinde kullanılan kauçuk miktarının optimize edilm…