ATS Global jako strategický partner umožňuje klientům využívat metodu známou pod názvem Štíhlá výroba (anglicky Sticky Lean). Jedná se o metodu, která zavádí co nejefektivnější přístupy při využívání výrobních kapacit a optimalizuje procesy od výroby napříč celým dodavatelským řetězcem.

Ve společnosti ATS spolupracujeme s různými úrovněmi výrobní organizace a nabízíme služby neustálého zlepšování zaměřené na kvalitu. Kombinujeme chytrou digitální transformaci s principy systému TPM, tedy preventivní údržby strojů a zařízení ve výrobě, štíhlé výroby a Six Sigma tak, abychom vše sladili s firemní kulturou a s procesy našich zákazníků.

Co děláme?

Přijetí principů štíhlé výroby je postupný a vysoce efektivní proces vyžadující systematický přístup. Ve společnosti ATS jsme proto vyvinuli standardní metodologii, která jasně definuje zmírňování rizik při zavádění koncepce štíhlé výroby se strategiemi chytré digitální transformace.

Stručná fakta

 • Přes 200 projektů štíhlé výroby a Six Sigma a projektů řízení kvality

 • Implementace ve více než 75 zemích

 • Znalost norem a metodologií, například: ISO 18404, DMAIC, TPM (preventivní údržba strojů a zařízení ve výrobě)

 • Přes 25 konzultantů pro oblast štíhlé výroby a Six Sigma po celém světě

Jak to děláme?

ATS využívá pro zajištění optimalizačních řešení svým zákazníkům všeobecný přístup. Tento standardizovaný postup je založen na zkušenostech a osvědčené praxi, využívaných ATS při realizacích a restrukturalizacích. Díky tomu jsou optimalizační řešení zaváděna řízeně, avšak vždy jsou upravena na míru potřebám našich zákazníků.

Náš přístup

Řídíme se fakty a klademe důraz na vzájemnou spolupráci při zavádění optimalizace procesů na straně zákazníka. Naši konzultanti mají bohaté zkušenost ověřené praxí a přesně ví, na co se při optimalizaci procesů zaměřit.

Použitím metod a nástrojů jako jsou Štíhá výroba a Six Sigma může výrobní organizace po implementaci dosáhnout skutečných finančních zisků. Spolupráce s ATS znamená dosažení technických řešení pro obchodní zisk.

Optimalizace procesů a obecný přístup ATS v bodech:

 • Vyhodnocení interních procesů

 • Definování příležitostí ke zlepšení

 • Výběr nástrojů pro zlepšení

 • Vytvoření plánu realizace

 • Realizace prostřednictvím nástrojů a aplikací pro zlepšení

 • Vytvoření trvalé optimalizace procesů

Výhody pro zákazníky

 • Zvýšení konkurenceschopnosti díky efektivní výrobě

 • Nadšení pro dosažení statusu “excellence” v klíčových oblastech

 • Zvýšení výrobní efektivity

 • Trvalé snižování provozních nákladů

 • Získání perfektní kontroly nad využíváním výrobních kapacit

 • Zlepšení vypovídající hodnoty získaných výrobních dat a jejich využití pro zlepšování efektivity a kvality

Štíhlá výroba a Six Sigma Úspěšné realizace

Zpracovatel průmyslových nerostných surovin si vybral ATS pro Lean/TPM poradenství

Zvýšit výrobní kapacitu Eliminace neplánovaných…

ATS_Global_Meat_IT_Success-Story

Přední světová chemická společnost si zvolila ATS pro Six Sigma poradenství

Vylepšení produktových metrik CTQ (Critical To Quality) Udržování hodnot CP/CPK…

Automotive OEM Chooses ATS for SMED Consultancy

Improve die changeover performance Standardized procedures for a cont…

ATS Provide Digital Blueprint Consultancy for a major OEM in Indonesia

To create digital roadmap for customer Define a step by st…

Del Monte Implements Lean & Six Sigma Practices Leveraging ATS Global

Process improvements Cost optimization using lean and si…

Přední výrobce v oblasti automobilového průmyslu si vybral ATS, aby mu pomohla optimalizovat proces čištění vstřikovacího stroje pomocí Lean Six Sigma

Optimalizovat množství gumy použité při čištění vstřikovacího stroje Vyhnout se kontaminaci…