Zadání

 • Optimalizovat množství gumy použité při čištění vstřikovacího stroje
 • Vyhnout se kontaminaci finálního produktu vzniklé v důsledku vulkanizace gumy
Purpose

Rozsah projektu

 • Optimalizovat procesní parametry, aby se vyhnulo vulkanizaci před úkonem vstřikování
 • Nastavení nových výrobních procesů a parametrů
 • Zajistit ověření nastavení procesu na základě provedených
Project scope

Navržené řešení

 • Studie různých parametrů ovlivňující vulkanizaci gumy před vstřikem
 • Byly vytvořeny různé experimenty (DOE) pro potvrzení hypotézy dosažené během období analýzy
 • Zvýšení povědomí u operátorů
 • Byly identifikovány různé možnosti pro vylepšení procesů a zasazeny do plánu neustálého zlepšování
Solution Approach

Výsledek

 • O 22 % se snížil úkon vstřikování ještě před vulkanizací
 • Snížení ročních nákladu o zhruba 82 000 €
 • Výrazné snížení množství spotřebovaného materiálu během čištění vedlo ke značnému snížení nákladů pro tento materiál
Results

Použité systémy, nástroje, platformy a expertní služby

 • DMAIC (Definovat, Změřit, Analyzovat, Vylepšit, Ovládat)
 • ANOVA
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch