Zadání

 • Zvýšit výrobní kapacitu
 • Eliminace neplánovaných prostrojů
 • Snížení nákladů na údržbu a správu
Purpose

Rozsah projektu

 • Implementace systémů a postupů pro štíhlou výrobu
 • Poradenství pro všechny oddělení závodu magnesium – od výroby po údržbu
Project scope

Navržené řešení

 • Metodologie TPM (Total Productive Maintenance)
 • Zaměření se na ty části, které vedou k neplánovaným prostojům
 • Implementace osvědčených postupů a poradenství poskytované ATS experty
Solution Approach

Výsledek

 • Snížení neplánovaných prostojů o (UPDT) 70%
 • Navýšení výrobní kapacity o 35%
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

 • 5S (Sort, Set-in-Order, Shine, Standardise, Sustain)
 • Autonomní údržba (Autonomous Maintenance)
 • Plánovaná údržba (Planned Maintenance)
Tools

naše zkušenosti, váš úspěch

Image: איתן טל, commons.wikimedia.org (CCA 3.0)