Přední světová chemická společnost si zvolila ATS pro Six Sigma poradenství

Zadání

  • Vylepšení produktových metrik CTQ (Critical To Quality)
  • Udržování hodnot CP/CPK na hodnotě vyšší než 1.66
  • Zvýšit spokojenost zákazníků

Rozsah projektu

  • 2 hlavní výrobní linky
  • Analýza klíčových aspektů, které ovlivňují kvalitu výroby
  • Doporučení změn ve výrobním procesu, které povedou ke zlepšení parametrů kvality

Navržené řešení

  • Postup dle metodologie Six Sigma: DMAIC (Definice, Měření, Analýza, Vylepšení a Řízení)
  • Statistická analýza výrobních parametrů

Použité systémy, nástroje a expertní služby

  • ATS CM4D (Statistická analýza)

Výsledek

Dosažení hodnot CP/CPK > 1.66 pro metriku CTQ za dobu 14 měsíců

Výrazné snížení poměru závad

Zvýšení objednávek zákazníků

Máte dotaz? Zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět