Zadání

 • Vylepšení produktových metrik CTQ (Critical To Quality)
 • Udržování hodnot CP/CPK na hodnotě vyšší než 1.66
 • Zvýšit spokojenost zákazníků
Purpose

Navržené řešení

 • 2 hlavní výrobní linky
 • Analýza klíčových aspektů, které ovlivňují kvalitu výroby
 • Doporučení změn ve výrobním procesu, které povedou ke zlepšení parametrů kvality
Project scope

Navržené řešení

 • Postup dle metodologie Six Sigma: DMAIC (Definice, Měření, Analýza, Vylepšení a Řízení)
 • Statistická analýza výrobních parametrů
Solution Approach

Výsledek

 • Dosažení hodnot CP/CPK > 1.66 pro metriku CTQ za dobu 14 měsíců
 • Výrazné snížení poměru závad
 • Zvýšení objednávek zákazníků
Results

Použité systémy, nástroje a expertní služby

Tools

naše zkušenosti, váš úspěch