Doel:

 • Het verbeteren van de CTQ-metriek (Critical To Quality) van producten
 • Handhaven van CP/CPK-waarden van meer dan 1,66
 • Verbeteren van klantentevredenheid
Purpose

Toepassingsgebied voor het project:

 • Reikwijdte van project – twee hoofdproductielijnen
 • Analyseren van de belangrijkste productie-aspecten, die invloed op de productkwaliteit uitoefenen
 • Aanbevelen van wijzigingen in het proces om de kwaliteitsparameters te verbeteren
Project scope

Oplossingsmethode:

 • Methode gebaseerd op de Six Sigma-methodologie: DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve en Control).
 • Statistische analyse van productieparameters.
Solution Approach

Het resultaat:

 • CP/CPK >1,66 voor CTQ’s werd binnen 14 maanden bereikt
 • Aanzienlijke afname in defect ratio
 • Toename in klantenorders
Results

Systemen, hulpmiddelen & service-expertise:

Tools

our experience, your success