Belangrijkste chemische wereldbedrijf kiest ATS voor Six Sigma-consultancy

Doel

  • Het verbeteren van de CTQ-metriek (Critical To Quality) van producten
  • Handhaven van CP/CPK-waarden van meer dan 1,66
  • Verbeteren van klantentevredenheid

Toepassingsgebied van het project

  • Reikwijdte van project – twee hoofdproductielijnen
  • Analyseren van de belangrijkste productie-aspecten, die invloed op de productkwaliteit uitoefenen
  • Aanbevelen van wijzigingen in het proces om de kwaliteitsparameters te verbeteren

Oplossingsmethode

  • Methode gebaseerd op de Six Sigma-methodologie: DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve en Control).
  • Statistische analyse van productieparameters.

Systemen, hulpmiddelen & service-expertise

  • ATS CM4D (statistische analyse)

Het resultaat

CP/CPK >1,66 voor CTQ’s werd binnen 14 maanden bereikt

Aanzienlijke afname in defect ratio

Toename in klantenorders

Heb je een vraag? Ontdek hoe wij u kunnen helpen slagen