Výrobce vstřikovaných plastů zvýšil produktivitu díky nástroji Opcenter APS

Zadání

  • Zlepšit systém pro plánování výroby, který se umí přizpůsobovat aktuální situaci
  • Zlepšit a optimalizovat plánování a rozvrhování výroby
  • Získat přesnější plány a rozvrhy

Rozsah projektu

  • Aktualizace softwarového nástroje Opcenter APS
  • Nastavit funkce nástroje tak, aby byly přívětivé pro užívání člověkem.

Navržené řešení

  • Aktualizace systému Preactor na nejnovější verzi Opcenter APS. Díky tomu se povolí aktuální integrační metody.
  • Prozkoumání stávajícího nastavení .NET, které se nahradí standardními konfiguračními metodami.
  • Vytvoření platformy, která poslouží jako základ pro další zlepšování v budoucnu.

Použité systémy a nástroje

  • Softwarový nástroj Opcenter APS
  • Konzultační a projektové služby ATS

Výsledek

Zlepšila se rychlost sestavování výrobního harmonogramu

Zvýšila se dostupnost rozvrhů a efektivita plánování.

Podařilo se optimalizovat tok materiálu a zlepšit synchronizaci výroby.

Plány jsou přesnější.

Máte dotaz? Zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět.