Globální výrobci v leteckém průmyslu volí ATS CM4D pro validaci rozměrových dat

Zadání

Letecké společnosti na celém světě používají ATS CM4D k vyplnění mezer mezi světem virtuálního designu CAD (počítačem podporované projektování) a fyzickým světem výroby. Případová studie, kterou si můžete stáhnout níže, obsahuje příklady tří různých zákazníků, kteří chtěli dosáhnout stejných cílů:

  • Předvídat problémy s montáží
  • Porovnat produkt s originálním návrhem
  • Zkrátit čas odezvy na problémy
  • Zlepšit výrobní procesy

Rozsah projektu

Rozsah projektů ATS CM4D v leteckém a dopravním sektoru se značně liší, ale obecně obsahuje následující prvky:

  • Příjem dat z více zdrojů ve více formátech.
  • Převedení dat do standardního formátu, aby bylo možné je použít společně.
  • Vytváření reportů a analýz, které lze sledovat kdekoli a použít je ke zlepšování produktů a procesů.

Použité systémy, nástroje a expertní služby

  • ATS CM4D

Výsledek

Implementací ATS CM4D získávají zákazníci leteckého průmyslu mnoho výhod:

Zlepšení komunikace a koordinace napříč společností a dodavatelským řetězcem.

Zlepšení výrobních procesů díky rozhodování na základě nejnovějších informací.

Rychlejší dimenzionální kontroly kvality, které šetří cenný čas stroje a operátora.

Snížení nákladů na školení a údržbu, protože všechna rozměrová data jsou zaznamenávána a analyzována na jednom místě.

Máte dotaz? Zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět