Zadání

Letecké společnosti na celém světě používají ATS CM4D k vyplnění mezer mezi světem virtuálního designu CAD (počítačem podporované projektování) a fyzickým světem výroby. Případová studie, kterou si můžete stáhnout níže, obsahuje příklady tří různých zákazníků, kteří chtěli dosáhnout stejných cílů:

 • Předvídat problémy s montáží
 • Porovnat produkt s originálním návrhem
 • Zkrátit čas odezvy na problémy
 • Zlepšit výrobní procesy
Purpose

Rozsah projektu

Rozsah projektů ATS CM4D v leteckém a dopravním sektoru se značně liší, ale obecně obsahuje následující prvky:

 • Příjem dat z více zdrojů ve více formátech.
 • Převedení dat do standardního formátu, aby bylo možné je použít společně.
 • Vytváření reportů a analýz, které lze sledovat kdekoli a použít je ke zlepšování produktů a procesů.
Project scope

Výsledek

Implementací ATS CM4D získávají zákazníci leteckého průmyslu mnoho výhod:

 • Zlepšení komunikace a koordinace napříč společností a dodavatelským řetězcem.
 • Zlepšení výrobních procesů díky rozhodování na základě nejnovějších informací.
 • Rychlejší dimenzionální kontroly kvality, které šetří cenný čas stroje a operátora.
 • Snížení nákladů na školení a údržbu, protože všechna rozměrová data jsou zaznamenávána a analyzována na jednom místě.
Results

Stáhněte si celou případovou studii a zjistěte všechny výhody, které ATS CM4D přináší.

Případová studie ke stažení