Exide si vybrali ATS pro nasazení Shop-floor IT systému do všech svých evropských závodů

Zadání

Exide Technologies je jeden z největších světových výrobců a distributorů baterií.

Ve svých továrnách rozmístěných po celém světě se uplatňovaly různé metody výpočtu výkonnosti výrobního zařízení, používaly se různé nástroje, mechanismy i odlišný software. Velmi těžce se porovnávaly získané údaje o výrobě z různých továren. Nebylo snadné navrhnout globální řešení pro zlepšení.

Cílem bylo zlepšit sledování o pohybu výrobků, efektivitu a kvalitu napříč komplexním výrobním procesem. Od surových ingotů přes tavící hrnce, laminování, frézování, míchání šarží, skladování, montáž, nabíjení a označování, až do okamžiku, kdy budou baterie připravené k odeslání zákazníkům.

Rozsah projektu

V rámci projektu ATS inženýři zavedli systémy pro celkovou efektivitu zařízení (OEE), statistickou procesní kontrolu (SPC) a pro sledování polohy a pohybu výrobků (Track & Trace).

Jako první se projekt nasadil v závodech ve Španělsku a Polsku a následně do všech ostatních zemí. Společnost ATS byla vybrána díky svým zkušenostem v oboru, schopnosti řídit projekty a dodat je do několika závodů v různých zemích i díky schopnosti poskytovat podporu v režimu 24/7 v místních jazycích.

Navržené řešení

Cestě k cíli předcházelo vytvoření šablony pro výrobní informační systém (MES), který byla postavena na technologii Ignition, a která zahrnovala funkce OEE, SPS a Track & Trace. Řešení umožňuje, nebo zajišťuje:

  • Ověření polohy a pohybu výrobků zpětně v čase, nebo po expedici
  • Sledování skladových zásob
  • Propojení se systémem ERP pro řízení a plánování výroby
  • Naplnění principů metody Poka-Yoke v důležitých bodech
  • Výrobní a procesní objednávky se plánují přímo v systému MES nebo ERP na základě požadavků prodeje

Oddělení kvality se díky řešení SPC dostane v reálném čase k aktuální údajům důležitým pro procesní kontrolu. Může následovat okamžitá reakce v případě odhalení problému ve výrobním procesu. Oddělení údržby může být upozorněno na před vznikem poruchy a zastavením výroby a naplánovat si kontrolu zařízení ještě před samotnou poruchou. Měřící nástroje jsou přímo propojeny se systémem, což zaručuje správnost záznamů v porovnání s ručními záznamy, u kterých může operátor snadno udělat chybu.

Použité systémy, nástroje a expertní služby

  • Výrobní informační systém MES, OEE a SPC by Ignition
  • Technická podpora 24/7

Výsledek

Management společnosti Exide má nyní dokonalý přehled o jednotlivých výrobcích a ušetří mnoho času, který dřív musel věnovat na jejich lokalizaci. Sleduje historii produktu v reálném čase a automaticky ji propojuje s procesními ukazateli výkonnosti (KPI).

Vedoucí údržby jsou v okamžiku události informováni emailem a je pro ně jednodušší reagovat na úpravu procesu včas a tím i zkracovat dobu odstávky stroje. Toto je v režii řešení pro statistickou procesní kontrolu (SPC), které je nyní běží ve všech továrnách. Pracovníci oddělení kvality sleduji data získaná z SPC a zobrazují si je prostřednictvím reportů. Reporty jsou k dispozici ještě před expedováním výrobků ven z továrny k zákazníkovi.

Ucelený přehled o pohybu výrobku až do jeho finální verze má každá továrna díky výrobnímu informačnímu systému MES. Efektivita a kvalita se výrazně zlepšila, protože je včas rozpoznána příčina problémové události, což dřív negativně ovlivňovalo dostupnost výrobní zařízení a kvalitu dílů a výrobků.

Máte dotaz? Zjistěte, jak vám můžeme pomoci uspět