Exide, Tüm Avrupa Batarya Tesislerinde Üretim Bölümü IT Sistemleri için ATS’yi Seçti

Amaç

Exide Technologies, dünyanın en büyük batarya üreticileri ve distribütörlerinden biridir. Buradaki zorluk, ham külçeler, eritme kazanları, katmanlaşma, öğütme, harman karıştırma, dahili depolama, montaj, doldurma, etiketleme, müşterilere sevk etmeye dek tüm üretim sürecinde izlenebilirliği, verimliliği ve kaliteyi geliştirmekti.

Proje Kapsamı

Bu yerleştirmede ATS, Toplam Ekipman Verimliliği (TEV), İstatistiksel Süreç Kontrolü (İSK) ve İzleme ve Takip için sistemler uyguladı. İlk proje yerleştirmeler İspanya ve Polonya’da başladı ve İtalya ile Almanya’ya yayıldı. Bir sonraki yerleştirme ABD’de gerçekleşecektir. ATS, alan uzmanlığı ve farklı ülkelerdeki birçok tesis arasında projelendirme, yürütme ve devretme yetisi ile 7/24 yerel dilde destek sağlama yetisi dolayısı ile seçilmiştir.

ATS Plastic injection manufacturer 2

Çözüm Yaklaşımı

TEV, İSK ve İzleme ve Takip işlevlerine sahip Ignition teknolojisine dayanan bir küresel İmalat Yürütme Sistemi (İYS) geliştirildi. Çözüm, aşağıdakileri temin etmiştir:

  • İleriye ve geriye doğru izlenebilirlik
  • Depo bulma elverişliliği
  • ERP’nin Ürün Reçetesi ile arayüzleme
  • Stratejik noktalarda Sıfır Hata Tekniğinin uygulanması
  • Doğrudan İYS ile veya ERP aracılığı ile planlanan Üretim ve İş Emirleri

ATS tarafından geliştirilen İSK çözümü, kalite departmanının gerçek zamanlı İSK verilerine ulaşmasına imkan vermektedir. Bu da, sürecin düzeltilmesinde hızlı yanıt olanağı tanır. Bakım, hat çökmeden önce bildirilebilir ve hat kapanmadan bakım çalışması planlanabilir. Araçlar çözüme doğrudan bağlanır, böylece değerleri kopyalayan operatörlerin yazım hataları da azaltılmış olur.

Sistemler, Gereçler ve Hizmet Uzmanlığı

  • İYS, TEV ve Ingnition ile İSK
  • ATS Destek Hizmetleri 24/7

Sonuçlar

Yığınları yönetme ve yığınları konumlandırırken zamandan kazanma yetisi. Bir ürünün geçmişini gerçek zamanlı olarak izleyebilme ve süreç KPI/KPV ile otomatik bağlantı. Karantinayı yönetme.

İSK çözümü tesislerde canlı olarak yürütüldüğünden, bakım amirleri e-posta ile naklen uyarılırlar ve arıza süresini azaltarak süreç ayarlamalarında daha proaktif olabilirler. Kalite departmanı, süreç İSK verilerini takip edebilir ve canlı verilerle raporlar hazırlayabilir. Raporlar ürünlerin sevkinden önce hazır olur.

İYS çözümü tesislerde canlı olarak yürütüldüğünden, müşterilerimiz bitmiş malların tam anlamıyla izlenebilirliğine güvenebilirler. Malzeme uygunluğu, performans oranı ve parçaların kalitesini etkileyen ana nedenlerin görünür kılınmasıyla, verimlilik artmıştır. İstatistiksel Süreç Kontrolü işlevleri kullanılmak suretiyle ürün kalitesi gözle görülür ölçüde artmıştır.

Bir Sorunuz mu Var? Başarılı Olmanıza Nasıl Yardımcı Olabileceğimizi Keşfedin